15 | 03 | 2020

Tiedätkö, mikä todella on tärkeätä Enterprise Firewallissa?

Yrityksen seuraavan sukupolven palomuuriin sijoittaminen on enemmän kuin pelkkä turvatoimi; se suojaa digitaalista omaisuuttasi ja immateriaaliomaisuuttasi ja takaa suojan OSI-mallin kaikissa seitsemässä kerroksessa | Artikla

Digitaalisen toimialueen vartijat: Enterprise Firewall Essentials

Yrityspalomuurit ovat olennainen osa tietokeskusten verkkoturvallisuutta. Ne toimivat ensimmäisenä puolustuslinjana arkaluonteisten tietojen ja kriittisten järjestelmien suojaamisessa ulkoisilta kyberuhkilta. Nämä palomuurit valvovat ja ohjaavat tulevaa ja lähtevää verkkoliikennettä ennalta määritettyjen suojauskäytäntöjen perusteella varmistaen, että vain valtuutettu liikenne pääsee läpi. Yrityspalomuurit voivat olla laitteisto- tai ohjelmistopohjaisia ​​ja tarjota edistyneitä ominaisuuksia, kuten tunkeutumisen estoa, VPN-tukea ja virtualisointiominaisuuksia, jotka täyttävät suurten ja monimutkaisten datakeskusympäristöjen vaatimukset.

"Suojausaukkojen kurominen: Navigointi Enterprise Firewall Terrain -alueella"


Tärkeitä rakenteita: Yrityksen palomuuridynamiikan ymmärtäminen

Yritysten palomuuritekniikan ydin on sen kyky pakottaa kulunvalvontakäytäntöjä ja tarkastaa verkkoliikenne mahdollisten tietoturvariskien tunnistamiseksi ja vähentämiseksi. Suodattamalla strategisesti tulevaa ja lähtevää liikennettä ennalta määritettyjen sääntöjen ja suojauskäytäntöjen perusteella, palomuurit toimivat ensimmäisenä suojana luvatonta käyttöä, haittaohjelmia ja muita haitallisia toimia vastaan. Lisäksi edistyneet palomuuriratkaisut sisältävät tunkeutumisen havainnointi- ja estojärjestelmiä (IDPS), sovellustason suodatuksen ja uhkatietojen integroinnin, jotka tarjoavat kattavan suojan uusia uhkia ja haavoittuvuuksia vastaan.

Yritysten palomuureja arvioitaessa otetaan huomioon useita keskeisiä tekijöitä tehokkaan suojan ja säädöstenmukaisuuden varmistamiseksi. Ensinnäkin palomuuriratkaisun skaalautuvuus ja suorituskyky ovat ensiarvoisen tärkeitä erityisesti suurissa yritysympäristöissä, joissa verkkoliikennettä on paljon. Palomuurin on käsiteltävä kasvavat kaistanleveysvaatimukset heikentämättä suorituskykyä tai aiheuttamatta viivettä verkkoon.

Lisäksi palomuuriratkaisun joustavuus ja laajennettavuus ovat ratkaisevan tärkeitä muuttuviin tietoturvauhkiin ja organisaation tarpeisiin mukautumiseen. Nykyaikaiset yrityspalomuurit tukevat erilaisia ​​käyttöönottoskenaarioita, mukaan lukien paikalliset, pilvipohjaiset ja hybridiympäristöt, mikä mahdollistaa saumattoman integroinnin olemassa olevan verkkoinfrastruktuurin ja suojauskehysten kanssa. Lisäksi palomuurikäytäntöjen keskitetty hallinta ja organisointi hajautetuissa verkoissa ja päätepisteissä on välttämätöntä johdonmukaisuuden ylläpitämiseksi ja suojausasennon tehokkaan täytäntöönpanon kannalta.

Digitaalisen muutoksen ja etätyön aikakaudella perinteisten palomuurien kehäpohjainen turvallisuusmalli ei enää riitä suojaamaan organisaatioiden omaisuutta. Sen sijaan Zero Trust -tietoturvalähestymistapa on noussut esiin, sillä oletuksena on, että mihinkään verkon sisällä tai sen ulkopuolella olevaan kokonaisuuteen ei voida luottaa oletusarvoisesti. Yritysten palomuurien on kehitettävä Zero Trust -periaatteet ottamalla käyttöön identiteettipohjaisia ​​pääsynhallintajärjestelmiä, mikrosegmentointia ja jatkuvaa valvontaa sisäpiirin uhkien ja sivuttaisliikkeen vähentämiseksi verkossa.

Lisäksi kun kyberuhat kehittyvät ja kohdistetaan entistä kehittyneemmiksi ja kohdistetuiksi, yritysten palomuurien on sisällettävä kehittyneitä uhkien havaitsemis- ja reagointivalmiuksia uhkien havaitsemiseksi ja lieventämiseksi reaaliajassa. Tämä sisältää koneoppimisalgoritmien, käyttäytymisanalytiikan ja uhkatietosyötteiden hyödyntämisen, jotta poikkeava käyttäytyminen ja mahdolliset tietoturvatapahtumat voidaan ennakoivasti tunnistaa ennen kuin ne laajenevat tietomurroiksi.

"The Firewall Frontline: Key Insights in Cyber ​​Defence"

10 Gt:n yrityspalomuurit ovat kriittisiä tietokeskusten turvaamisessa suodattamalla verkkoliikennettä verkkokerroksessa (Layer 3) ja sitä korkeammalla. Nämä palomuurit on suunniteltu käsittelemään suuria määriä liikennettä suurilla nopeuksilla, joten ne sopivat ihanteellisesti käytettäviksi nopeissa datakeskusympäristöissä. Ne tarjoavat vankkoja suojausominaisuuksia, kuten tunkeutumisen havaitsemisen ja eston, VPN-tuen ja sovellusten hallinnan, joilla varmistetaan, että vain valtuutettu ja turvallinen liikenne pääsee sisään ja sieltä poistumaan.

10 Gt:n yrityspalomuurit asennetaan tyypillisesti datakeskusverkon kehälle, ja ne toimivat esteenä sisäisen verkon ja ulkomaailman välillä. Tarkastelemalla ja suodattamalla tulevaa ja lähtevää liikennettä suojauskäytäntöjen perusteella, 10 Gt:n palomuurit auttavat estämään luvattoman pääsyn arkaluontoisiin tietoihin ja järjestelmiin sekä suojaamaan verkkopohjaisilta hyökkäyksiltä, ​​kuten haittaohjelmilta, viruksilta ja palvelunestohyökkäyksiltä.

Suojausominaisuuksiensa lisäksi 10 Gt:n yrityspalomuurit tarjoavat myös verkon optimointi- ja liikenteenhallintaominaisuuksia, kuten palvelun laadun (QoS) ja kaistanleveyden hallinnan, jotka auttavat varmistamaan, että kriittiset sovellukset ja palvelut saavat tarvitsemansa kaistanleveyden toimiakseen tehokkaasti.

Kaiken kaikkiaan 10 Gt:n yrityspalomuurit palvelinkeskuksissa tarjoavat turvallisen ja tehokkaan tavan hallita verkkoliikennettä, suojata kyberuhkilta ja varmistaa kriittisten järjestelmien ja tietojen saatavuuden ja luotettavuuden.

Mielenkiintoisia faktoja ja tilastoja 10 Gt Layer 7 -yrityspalomureista:

  1. Nopea suojaus: 10 Gt Layer 7 -palomuurit on suunniteltu käsittelemään nopeaa verkkoliikennettä, ja ne voivat tarkastaa ja suodattaa jopa 10 Gbps verkkoliikennettä.
  2. Kehittynyt uhkien tunnistus: 10 Gt:n Layer 7 -palomuurit käyttävät kehittyneitä algoritmeja ja koneoppimistekniikoita kehittyneiden kyberuhkien, kuten haittaohjelmien, nollapäivän hyökkäysten ja APT:iden, havaitsemiseen ja estämiseen.
  3. Sovellusten näkyvyys ja hallinta: 10 Gt:n Layer 7 -palomuurit tarjoavat yksityiskohtaisen näkyvyyden verkkoliikenteeseen ja mahdollisuuden ohjata ja priorisoida erilaisia ​​sovelluksia ja palveluita niiden tärkeyden ja resurssivaatimusten perusteella.
  4. Virtualisointituki: Monet 10 Gt:n Layer 7 -palomuurit tukevat virtualisointia, minkä ansiosta organisaatiot voivat turvallisesti segmentoida ja eristää tietokeskusverkkojensa eri osia turvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden lisäämiseksi.
  5. Lisääntynyt käyttöönotto: Viimeaikaisten markkinatutkimusten mukaan maailmanlaajuisten 10 Gt Layer 7 -palomuurimarkkinoiden odotetaan kasvavan yli 10 %:n vuosikasvulla (CAGR) vuosina 2021–2026 kehittyneiden tietoturvaratkaisujen kasvavan kysynnän ja monimutkaisuuden vuoksi. tietokeskusverkoista.
  6. Kustannussäästöt: Tarjoamalla yhtenäisen tietoturvaratkaisun konesaliverkkoihin, 10 Gt:n Layer 7 -palomuurit voivat auttaa organisaatioita vähentämään kustannuksia ja lisäämään toiminnan tehokkuutta verrattuna useiden suojausratkaisujen käyttöön verkon eri osissa.

"Yrityspalomuuri: Avain nopeaan suojaukseen palvelinkeskuksesi infrastruktuurille"

v500 Systems | yritysten tekoälyratkaisuja

Suojaa tietokeskuksesi Enterprise Firewallin nopealla suojauksella


Enterprise Network Firewalls – millä on merkitystä

Keskisuurten/yritysten palomuurista on kirjoitettu satoja blogeja ja artikkeleita. Tämän lisäksi on valmistajien tietosivut. Haluamme huomauttaa, että havaintomme ei ole toimittajakohtainen. Kokemuksesta voin sanoa, että nämä puutteet voivat ilmetä paljon myöhemmin, kun palomuurit ovat käytössä. Suosittelemme kiinnittämään erityistä huomiota seuraaviin:

Palomuurin suorituskyky

Tämä ilmoitetaan usein Mbps (Megabits per second) tai Gbps (gigabits per second). Se on liikenteen määrä, joka voi kulkea palomuurin läpi kulloinkin.
Haluamme kuitenkin huomauttaa, että toisinaan valmistajat ilmoittavat, eli 4Gbps, mikä voi tarkoittaa 2Gbps saapuvaa ja 2Gbps lähtevää, mikä antaa 4Gbps. Huomaa myös, että suoritustehoa koskeva varoitus:
(*) Suurin suorituskyky UDP-liikenteen kanssa mitattu ihanteellisissa testiolosuhteissa.
Kuten kaikki tiedätte, UDP-liikenne, kuten DNS, on vain pieni murto-osa kokonaismäärästä. useimmat yhteydet ovat TCP.
On myös tärkeää tarkastella sisällön suodatusta, tunkeutumisen estoa, VPN-verkkoja, tietojen katoamisen tarkistuksia jne.

"Maksimoi tietokeskuksen tietoturva Enterprise Firewallin lisäsuojauksella"

v500-järjestelmät | yritysverkkoratkaisut

"Suojaa yritystäsi nopeilla palomuuriratkaisuilla"

Palomuurin taulukkomerkintöjen enimmäismäärä

Eri toimittajien terminologia voi vaihdella, mutta pohjimmiltaan se kuvaa samaa tai samanlaista laajuutta.
Olemme havainneet palomuurien asentamisen uuteen ympäristöön; sillä ei ole väliä, ovatko ne verkon sisällä vai reunalla. Ne ovat toimineet hyvin jo jonkin aikaa, ja tyhjästä ne alkavat pudottaa paketteja tai lakkaa toimimasta kokonaan. Prosessori ja muisti osuivat 100 %:iin, ja ihmiset ihmettelevät miksi?
He kuitenkin unohtavat, että tuona aikana on tapahtunut fuusio tai laajennus ja palomuurikäytäntö on päivitetty sadoilla tai tuhansilla objekteilla (elementeillä). Kun palomuurisääntökanta on laajennettu, siinä on kymmeniä tuhansia käyttöoikeusluetteloita ja vielä enemmän objekteja. Yksinkertaisesti palomuurit pystyvät selviytymään tai käsittelemään sen, mitä niiltä vaaditaan, ja pelastaa ne.
Tämän ongelman välttämiseksi varmista, että ympäristöön on määritetty oikea laitteisto, jossa on riittävästi tilaa laajentamiseen, ja valvonta on paikallaan ennen kuin se saavuttaa 70 % (suoritin ja muisti). Lisäksi sinun on aloitettava siivoustyö tai otettava käyttöön tehokkaampia laitteita tällä kynnyksellä.
Tärkeimmät kriteerit, joihin sinun tulee kiinnittää huomiota palomuureja valitessa (yleensä kaikki jättävät tämän pois):
– Kuinka monta sääntöä palomuuri voi käsitellä (turvallinen enimmäiskynnys)?
– Kuinka monta esinettä/elementtiä palomuuri voi pitää sisällään käytön aikana (maksimimäärä)?

 

"Varmista palvelinkeskuksen turvallisuus Enterprise Firewallin luotettavalla ja nopealla suojauksella"

v500 Systems | yritysten tekoälyratkaisuja

"Yrityspalomuuri: Avain nopeaan suojaukseen palvelinkeskuksesi infrastruktuurille"


Yhteenveto

Yrityspalomuureissa todella tärkeää ulottuu perinteistä kehäpuolustusta pidemmälle ja se kattaa mukautuvat suojatoimenpiteet, skaalautuvuuden, joustavuuden ja integrointiominaisuudet. Omaksumalla kokonaisvaltaisen lähestymistavan palomuurien käyttöönottoon ja hallintaan organisaatiot voivat tehokkaasti vähentää kyberriskejä, suojata kriittisiä omaisuuseriä ja ylläpitää kestävää turvallisuusasentoa muuttuvien uhkien ja haasteiden edessä.

Muut palomuuriominaisuudet ovat välttämättömiä, mutta tiedät jo niistä. Yllä olevat kaksi voivat saada sinut vartioituneeksi paljon myöhemmin. Se ei tarkoita sitä, mutta siihen on olemassa voimakas mahdollisuus. Suosittelemme lukemaan palomuurin tietolomakkeen huolellisesti ja esittämään kysymyksiä ennen sitoutumista.

"Matka kyberresilienssiin: yrityksen palomuurien sydän"


 

 

"Vahva yrityksen seuraavan sukupolven palomuuri ei vain suojaa verkkoasi; se suojaa arvokkainta omaisuuttasi – digitaalisia kruununjalokiviäsi ja immateriaaliomaisuuttasi – OSI-mallin kaikilla kerroksilla ja takaa kattavan suojan hellittämättömien kyberuhkien aikakaudella.

- Intellektit kietoutuvat yhteen

 

 


Tehokkuus | Tarkkuus | Automaatio | Innovaatiot | Tuottavuus | Kilpailuetu | Kustannustehokkuus | Skaalautuvuus | Personointi | Tietoverkot | Verkostoituminen | Infrastruktuuri | Liitettävyys | Viestintä | Vaihteisto | Palvelinkeskus | Kytkimet | Reitittimet | Pöytäkirjat | Pilviverkko | Pilviinfrastruktuuri | Cloud Computing |Virtualisointi | Pilvipalvelut | Infrastructure-as-a-Service (IaaS) | Platform-as-a-Service (PaaS) | Software-as-a-Service (SaaS) | Monipilvi | Hybridipilvi | Julkinen pilvi | Yksityinen pilvi | Kyberturvallisuus | Turvallisuus | Yksityisyys | Salaus | Todennus | Uhkatiedot | Tunkeutumisen tunnistus | Palomuurit | Haittaohjelmat | Tietojenkalastelu | Riskienhallinta | Vaatimustenmukaisuus | Kyberhyökkäys | Verkkoturvallisuus | Kyberturvallisuus | Yritysten palomuurit | Edistynyt uhkien ehkäisy | Web-sovellusten palomuuri | Uhkatiedot | Haittaohjelmasuojaus | Verkkosuojaus | Sovelluksen ohjaus | Ennakoiva uhkien lieventäminen

 

 

 

Kuinka päästä alkuun tekoälyn hyödyntämisessä?

Uusi innovatiivinen tekoälyteknologia voi olla ylivoimainen – voimme auttaa sinua tässä! Käyttämällä tekoälyratkaisujamme poimimaan, ymmärtämään, analysoimaan, tarkastelemaan, vertaamaan, selittämään ja tulkitsemaan tietoja monimutkaisimmista ja pitkimmistä asiakirjoista, voimme viedä sinut uudelle polulle, opastaa sinua, näyttää kuinka se tehdään ja tukea sinua. koko matkan.
Aloita ILMAINEN kokeilujaksosi! Luottokorttia ei vaadita, täysi pääsy pilviohjelmistoomme, peruuta milloin tahansa.
Tarjoamme räätälöityjä tekoälyratkaisujaUseiden asiakirjojen vertailu'Ja'Näytä kohokohtia"

Varaa ILMAINEN demo!

 


- "Näytä kohokohdat", ihmiset käyttävät tekoälyä kansainvälisesti, mikä pakottaa tekoälyn ymmärtämään tietoa eri kielillä. Talousraportti (77 sivua) yllä olevassa kuvassa on englanninkielinen; kysymykset ja vastaukset ovat kuitenkin saksaksi. Tämä ratkaisee ongelman, joka liittyy työskentelyyn ja tiedon poimimiseen asiakirjoista, jotka on kirjoitettu eri kielellä kuin äidinkielesi. Huomaa, että kysymykset ovat pitkiä ja monimutkaisia, ja tekoäly antoi kattavat vastaukset, joissa luetellaan kaikki kysymyksissä esitetyt tärkeät kohdat. Tekoäly on yhdyskäytäväsi tuottaa tarkkaa monimutkaista työtä tehokkaasti (klikkaa yllä olevaa kuvaa suurentaaksesi). "Näytä kohokohta" -tavoitteen ominaisuus on löytää asiakirjan tiedot asiaankuuluvilta sivuilta ja kappaleilta, korostaa asiaankuuluvaa tekstiä ja poimia etsimäsi tiedot. Kokeile ILMAISEKSI – https://docusense.v500.com/signup


Nyt tiedät kuinka se tehdään, aloita!

Lataa ohjeet aiMDC:n (AI Multiple Document Comparison) käyttöön. PDF filee.

Asiakirjojen dekoodaus: v500 Systemsin esityksen kohokohdat tuovat selkeyttä sekunneissa, AI (Video)

AI Document Compering (Data Review) – Monimutkaisten kysymysten esittäminen kaupallisesta vuokrasopimuksesta (Video)

v500 Systems | AI for the Minds | YouTube-kanava

Hinnoittelu ja AI-arvo


Tutustu tapaustutkimuksiimme ja muihin julkaisuihimme saadaksesi lisätietoja:

Kuinka ottaa käyttöön suojattu infrastruktuuri, joka vastustaa haitallisia kyberhyökkäyksiä

Kyllä, yrityksesi tarvitsee seuraavan sukupolven palomuurin. Tässä miksi?

Kaistanleveys, nopeus, viive ja läpäisykyky

Pilvilaskennan, kyberturvallisuuden ja verkostoitumisen trendit vuodelle 2021 ja sen jälkeen

Väärä Positiivinen, Väärä Negatiivinen, Tosi Positiivinen ja Tosi Negatiivinen

Mitä sinun on tiedettävä verkkoympäristöistä?

Mitä sinun tulisi tietää MPLS-protokollasta (Multi-Protocol Label Switching)?

Vapauta loputtomat mahdollisuudet verkon palveluna (NaaS)

#yritys #palomuuri #uhanpoisto #suojaus #data #verkot #kyberturvallisuus #liittäminen #yritykset

AI SaaS eri verkkotunnuksissa, tapaustutkimukset: ITPankki-, rahoitus ja vakuutus.VakuutusVakuutusvakuutusmatemaattinenLääkealanteollinen valmistusenergiajuridinenMedia ja viihdematkailuRekrytointiilmailuTerveydenhuoltoTietoliikenneLakitoimistotRuoka ja juoma ja Automotive.

Maksymilian Czarnecki

Alun perin englanniksi laadittu blogikirjoitus käy läpi maagisen metamorfoosin arabian, kiinan, tanskan, hollannin, suomen, ranskan, saksan, hindin, unkarin, italian, japanin, puolan, portugalin, espanjan, ruotsin ja turkin kieleksi. Jos jokin hienovarainen sisältö on menettänyt loistonsa, kutsutaan takaisin alkuperäinen englanninkielinen kipinä.

 

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT

07 | 05 | 2024

Mitä myymme?

Tutustu tekoälyn asiakirjojen ymmärtämiseen aiMDC:n avulla. Virtaviivaista työnkulkua, paranna tarkkuutta ja säästä aikaa innovatiivisilla ominaisuuksilla, kuten useiden asiakirjojen vertailu ja Show Highlights. Sano hyvästit manuaaliselle asiakirjojen käsittelylle ja hei tehokkuudelle ja oivallukselle
05 | 05 | 2024

Kuinka kauan kestää tulla luovaksi

Tutki tekoälyn muuntavaa voimaa, joka nopeuttaa matkaa kohti luovuutta. Tehtävien virtaviivaistamisesta inspiraation tarjoamiseen, tekoäly muokkaa innovaatiomaisemaa, jolloin ihmiset voivat vapauttaa luovan potentiaalinsa ennennäkemättömällä tavalla
01 | 05 | 2024

Älykäs tapa kysyä tekoälyä

Tutustu tarkkuuskyselyn taiteeseen valjastaa tekoäly dokumenttien analysointiin. Selvitä strategioita oivallusten maksimoimiseksi ja tiedonkeruuprosessien virtaviivaistamiseksi
27 | 04 | 2024

Yksityiskohdat Rakenna luottamusta: AI on erittäin hyvä Details | 'QUANTUM 5' S1, E10

Sukella tekoälypohjaisen asiakirjankäsittelyn maailmaan ja tutki, kuinka sen huolellinen huomio yksityiskohtiin rakentaa luottamusta varmistamalla tarkkuuden ja luotettavuuden