21 | 09 | 2019

Kuinka ottaa käyttöön suojattu infrastruktuuri, joka vastustaa haitallisia kyberhyökkäyksiä

Tärkeä opas suojatun infrastruktuurin käyttöönottamiseksi kyberhyökkäyksiä vastaan | Artikla

Linnoituksen vahvistaminen: 10 strategiaa kestävän kyberpuolustuksen rakentamiseen

Palvelinkeskusinfrastruktuurin turvaaminen on ratkaisevan tärkeää arkaluonteisten tietojen suojaamiseksi ja liiketoiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi. Kasvavien kyberuhkien aikakaudella on erittäin tärkeää, että käytössä on vahvat turvatoimenpiteet, joilla suojaudutaan haitallisilta hyökkäyksiltä. Parhaita käytäntöjä suojatun infrastruktuurin käyttöönottamiseksi palvelinkeskuksessa ovat vankka pääsynvalvonta ja palomuurit, verkon toiminnan valvonta, ohjelmistojen ja järjestelmien säännöllinen päivitys sekä säännöllisten tietoturvatarkastusten suorittaminen. Näitä parhaita käytäntöjä noudattamalla organisaatiot voivat vähentää tietomurtojen riskiä ja varmistaa tietojärjestelmiensä eheyden. Tämä opas tarjoaa kattavan yleiskatsauksen näistä parhaista käytännöistä ja vaiheista, joita voidaan toteuttaa turvallisen infrastruktuurin käyttöönottamiseksi datakeskuksessa.

"Suojaus uhkilta: välttämättömät askeleet turvallisen infrastruktuurin käyttöönottamiseksi"


Kyberturvallisuus on olennaista kaikissa infrastruktuurissa.

Vahvojen pääsynvalvontatoimintojen käyttöönotto on yksi tärkeimmistä parhaista käytännöistä suojatun infrastruktuurin käyttöönottamiseksi datakeskuksessa. Tähän sisältyy monitekijätodennuksen määrittäminen, salasanojen turvallisen hallinnan varmistaminen ja arkaluontoisten tietojen pääsyn rajoittaminen vain valtuutetuille henkilöille. Kulunvalvontajärjestelmiä olisi myös säännöllisesti seurattava ja tarkastettava luvattoman pääsyn havaitsemiseksi ja estämiseksi.

Toinen tärkeä osa suojatun infrastruktuurin käyttöönottoa on palomuurien ja verkkoturvaratkaisujen käyttöönotto verkkopohjaisilta hyökkäyksiltä suojautumiseksi. Palomuurit tulee määrittää estämään tunnettu haitallinen liikenne ja rajoittamaan pääsy tietokeskusverkkoon vain tarvittaviin portteihin ja protokolliin. Verkon suojausratkaisut, kuten tunkeutumisen havainnointi- ja estojärjestelmät, voivat valvoa verkon toimintaa ja havaita epäilyttävää toimintaa.

Säännölliset ohjelmisto- ja järjestelmäpäivitykset ovat ratkaisevan tärkeitä palvelinkeskuksen infrastruktuurin turvaamisessa. Vanhentuneet ohjelmistot ja järjestelmät ovat usein alttiina tunnetuille tietoturvaheikkouksille, joten uusimpien tietoturvakorjausten ja -päivitysten pysyminen ajan tasalla on välttämätöntä. Säännölliset ohjelmistopäivitykset voivat myös parantaa konesalien suorituskykyä ja turvallisuutta.

Lopuksi, säännöllisten tietoturva-auditointien suorittaminen on välttämätöntä datakeskuksen infrastruktuurin turvallisuuden ylläpitämiseksi. Näiden auditointien tulee olla kattavia ja kattaa kaikki infrastruktuurin osa-alueet, mukaan lukien pääsynvalvonta, verkon suojaus sekä ohjelmisto- ja järjestelmäpäivitykset. Tietoturva-auditointien tuloksia tulee käyttää parannettavien alueiden tunnistamiseen ja infrastruktuurin yleistä turvallisuutta parantavien muutosten tekemiseen.

Yhteenvetona voidaan todeta, että suojatun infrastruktuurin käyttöönotto datakeskuksessa vaatii yhdistelmän vankkoja kulunvalvontaa, tehokkaita verkon suojausratkaisuja, säännöllisiä ohjelmisto- ja järjestelmäpäivityksiä sekä säännöllisiä tietoturvatarkastuksia. Näitä parhaita käytäntöjä noudattamalla organisaatiot voivat vähentää tietomurtojen riskiä ja varmistaa sovellusten ja tietojärjestelmiensä turvallisen toiminnan.

Tässä on muutamia mielenkiintoisia faktoja, tilastoja ja parhaita käytäntöjä suojatun infrastruktuurin saavuttamiseksi palvelinkeskuksessa:

 1. Salaus: Arkaluontoisten tietojen salaus siirron aikana ja lepotilassa on kriittinen turvatoimi.
 2. Pääsyn hallinta: Ota käyttöön vahvat käyttöoikeudet kaikille käyttäjille, mukaan lukien järjestelmänvalvojille, estääksesi arkaluonteisten tietojen luvattoman käytön.
 3. Verkon segmentointi: Segmentoi verkko, jotta voit rajoittaa mahdollisen tietomurron tai hyökkäyksen aiheuttamaa vahinkoa.
 4. Palomuuri ja tunkeutumisen havaitseminen/esto: Käytä palomuuria ja tunkeutumisen havaitsemis-/estojärjestelmää haitallisen toiminnan valvontaan ja estämiseen.
 5. Säännölliset ohjelmistopäivitykset: Päivitä ohjelmisto säännöllisesti haavoittuvuuksien korjaamiseksi ja tietoturva-aukkojen korjaamiseksi.
 6. Fyysinen turvallisuus: Suojaa fyysinen tietokeskus, mukaan lukien biometriset tiedot ja turvakamerat, jotta estetään luvaton pääsy.
 7. Säännölliset varmuuskopiot: Varmuuskopioi säännöllisesti tärkeitä tietoja suojautuaksesi tietojen katoamiselta tai korruptiolta.
 8. Haavoittuvuusarvioinnit: Suorita säännöllisesti haavoittuvuusarviointeja tunnistaaksesi mahdolliset suojausheikkoudet.
 9. Työntekijöiden koulutus: Kouluta työntekijöitä tietoturvan parhaista käytännöistä inhimillisten virheiden riskin vähentämiseksi.
 10. Poikkeustilanteiden reagointisuunnitelma: sinulla on suunnitelma turvavälikohtauksiin reagoimiseksi, mukaan lukien menettelyt rikkomuksista ilmoittamiseksi ja niihin reagoimiseksi.

 

"Hyvän MAINEEN rakentaminen vaatii monia hyviä tekoja, ja vain yhden huonon sen menettämiseen."

- Benjamin franklin

Tekoäly ja laki: nykyaikaisen asianajotoimiston arvoehdotus

"Beyond the Barricades: Rakenna kyberpuolustusta haitallisten hyökkäysten estämiseksi"


Kyberturvallisuus on käytäntö suojella järjestelmiä, verkkoja ja ohjelmia digitaalisilta hyökkäyksiltä. Näiden kyberhyökkäysten tarkoituksena on yleensä päästä käsiksi, muuttaa tai tuhota arkaluonteisia tietoja, kiristää käyttäjiltä rahaa tai keskeyttää normaalit liiketoimintaprosessit.
Tehokkaiden verkkoturvallisuustoimenpiteiden toteuttaminen on nykyään erityisen haastavaa, koska laitteita on enemmän kuin ihmisiä, ja hyökkääjät ovat tulleet innovatiivisemmiksi.


Mikä kyberturvallisuudessa on niin tärkeää?

Onnistuneella kyberturvallisella lähestymistavalla on useita suojakerroksia, jotka on hajallaan tietokoneiden, verkkojen, ohjelmien tai tietojen välillä, jotka aiotaan pitää turvassa. Organisaatiossa ihmisten, prosessien ja teknologian on täydennettävä toisiaan luodakseen pätevän suojan kyberhyökkäyksiä vastaan.

Ihmiset

Käyttäjien on ymmärrettävä tietoturvan perusperiaatteet ja noudatettava niitä, kuten vahvojen salasanojen valitseminen, sähköpostiviestien varovaisuus ja tietojen varmuuskopiointi. Lisätietoja kyberturvallisuuden perusperiaatteista.

prosessit

Organisaatioilla on oltava puitteet sekä yritettyjen että onnistuneiden kyberhyökkäysten käsittelemiseksi. Yksi hyvin kunnioitettu kehys voi ohjata sinua. Se selittää, kuinka voit tunnistaa hyökkäykset, suojata järjestelmiä, havaita uhkia ja vastata niihin sekä toipua onnistuneista hyökkäyksistä. Katso videon kuvaus NIST-kyberturvallisuuskehyksestä.

Elektroniikka

Teknologia on välttämätöntä, jotta organisaatiot ja yksityishenkilöt voivat suojautua kyberhyökkäyksiltä tietoturvatyökaluja. Kolme pääkokonaisuutta on suojattava: päätelaitteet, kuten tietokoneet, älylaitteet, reitittimet, verkot ja pilvi. Perinteisiä tekniikoita, jotka suojaavat näitä kokonaisuuksia, ovat seuraavan sukupolven palomuurit, DNS-suodatus, haittaohjelmasuojaus, virustorjuntaohjelmistot ja sähköpostin suojausratkaisut.

45% yhdysvaltalaisista yrityksistä lunnasohjelmahyökkäyksessä maksoivat hakkerit, mutta vain 26%: lla tiedostoista oli lukitus - SentinelOne, 2018. ”

"Keskimääräiset arvioidut lunnasohjelmahyökkäyksen aiheuttamat liiketoimintakustannukset, mukaan lukien lunnaat, menetykset ja vastaamiseen käytetty aika, on enemmän kuin $900,000 - SentinelOne, 2018. ”

'Dataverkkojen on oltava SUOJAttuja,...koska ne VOIVAT olla!'

Miksi kyberturvallisuus on kriittinen?

Nykypäivän verkossa toimivassa maailmassa kaikki hyötyvät edistyneistä kyberpuolustusohjelmista. Yksilötasolla kyberturvallisuushyökkäys voi johtaa kaikkeen identiteettivarkauksista kiristysyrityksiin tärkeiden tietojen, kuten perhekuvien, katoamiseen. Kaikki luottavat kriittisiin infrastruktuureihin, kuten voimalaitoksiin, sairaaloihin ja rahoituspalveluyrityksiin. Näiden ja muiden organisaatioiden turvaaminen on elintärkeää yhteiskuntamme toiminnan kannalta.
Kaikki hyötyvät myös kyberuhkien tutkijoiden työstä, kuten Taloksen 250 uhkatutkijan tiimi, joka tutkii uusia ja nousevia uhkia ja kyberhyökkäysstrategioita. Ne paljastavat uusia haavoittuvuuksia, kouluttavat yleisöä kyberturvallisuuden tärkeydestä ja vahvistavat avoimen lähdekoodin työkaluja. Heidän työnsä tekee Internetistä turvallisemman kaikille.

Mitä on kyberturvallisuus ja miten voimme vähentää kyberhyökkäyksiä?

Haittaohjelmien suojaus

haittaohjelmat, lyhenne sanoista haittaohjelmat ovat ohjelmistoja, jotka voidaan asentaa tietokoneeseen ilman omistajan lupaa. Erityyppiset haittaohjelmat, kuten virukset ja troijalaiset, voivat vahingoittaa tietokoneita. Termi sisältää myös muut tarkoituksellisesti haitalliset ohjelmat, kuten vakoilu- ja kiristysohjelmat.
Tietomme ja kokemuksemme voidaan käyttää verkkoinfrastruktuurin suojaamiseen haittaohjelmilta.

Seuraavan sukupolven virustorjuntaratkaisut

Seuraavan sukupolven virustorjunta (NGAV) on uudenlainen ohjelmisto, joka on luotu kuromaan umpeen perinteisen virustorjunnan jättämä aukko.
Ainakin seuraavan sukupolven virustorjuntatuotteiden on ylitettävä allekirjoituspohjainen havaitseminen, ja niissä on oltava kehittynyttä tekniikkaa.
Useimmat NGAV:t menevät pidemmälle kuin kompromissiindikaattoreiden (IOC) ja metatietojen, kuten virustunnisteiden, IP-osoitteiden, tiedostojen hajautusten ja URL-osoitteiden, käyttö. NGAV käyttää teknologioita, kuten edistynyttä tietotieteitä, koneoppimista, tekoälyä ja data-analytiikkaa löytääkseen malleja, joita hyökkääjät käyttävät hyväkseen.

NGFW Seuraavan sukupolven palomuuri, mukaan lukien kerros 7 (sovellus)

Seuraavan sukupolven palomuuri (NGFW) on osa kolmannen sukupolven palomuuriteknologiaa, joka yhdistää perinteisen palomuurin muihin verkkolaitteiden suodatustoimintoihin. Näitä tyyppejä ovat sovelluksen palomuuri, joka käyttää sisäänrakennettua syväpakettien tarkistusta (DPI) ja tunkeutumisen estojärjestelmä (IPS). Saatavilla voi olla myös muita tekniikoita, kuten TLS/SSL-salattu liikenteentarkistus, verkkosivustojen suodatus, QoS/kaistanleveyden hallinta, virustorjuntatarkistus ja kolmannen osapuolen identiteetinhallinnan integrointi (esim. LDAP, RADIUS, Active Directory).

Suojaa DNS – tee siitä ensimmäinen puolustuslinjasi.

Käyttöönotettu virtuaalina DNS välimuistikerros kaikkialla verkossasi, DNS Edge -palvelupisteet kirjaavat jokaisen DNS-kyselyn ja vastauksen jokaiselle järjestelmän asiakkaalle – agentteja ei tarvita. Tämä tarkoittaa, että kyberturvatiimit saavat näkyvyyttä jokaisen laitteen tarkoituksesta ja voivat soveltaa kehittynyttä, älykästä analytiikkaa tunnistaakseen haitallisen käyttäytymisen malleja, kuten tietojen suodattamisen, tunneloinnin ja verkkotunnuksen luontialgoritmit (DGA).

"Puolusta verkostoasi: Parhaat käytännöt turvallisen infrastruktuurin käyttöönottamiseksi"

Kuinka toimitamme tietoverkkoja ja kyberturvallista infrastruktuuria? | v500 Systems

"Turvallisuuden panssari: 10 todistettua taktiikkaa kyberpuolustuksen käyttöönottamiseksi"


Suojaus ja lieventäminen pitkälle meneviä pysyviä uhkia vastaan

Pitkälle edenneet uhat (APT) ovat kehittyneitä hyökkäyksiä, jotka koostuvat monista eri osista, mukaan lukien tunkeutumistyökalut (spear-phishing-viestit, hyväksikäytöt jne.), verkon leviämismekanismeja, vakoiluohjelmia, salaamistyökaluja (root/boot kit) ja muita, usein kehittyneitä tekniikoita, jotka kaikki on suunniteltu yksi tavoite mielessä: arkaluonteisten tietojen huomaamaton pääsy.
APT:t kohdistavat arkaluontoiset tiedot; sinun ei tarvitse olla valtion virasto, suuri rahoituslaitos tai energiayhtiö tullaksesi uhriksi. Pienilläkin vähittäiskaupan organisaatioilla on luottamuksellisia asiakastietoja; pienet pankit tarjoavat asiakkaille etäpalvelualustoja; kaikenkokoiset yritykset käsittelevät ja pitävät vaarallisia maksutietoja väärissä käsissä. Mitä tulee hyökkääjiin, koolla ei ole väliä; kaikki on kiinni tiedoista. Pienetkin yritykset ovat haavoittuvia APT:ille – ja tarvitsevat strategian niiden lieventämiseksi.

Multi-Factor-todennus

Monitekstinen todentaminen (MFA) on todennusmenetelmä, jossa tietokoneen käyttäjälle annetaan pääsy vasta kun kaksi tai useampia todisteita (tai tekijöitä) on onnistuneesti esitetty todennusmekanismiin: tieto (jotain käyttäjä ja vain käyttäjä tietää), hallussapito (jotain käyttäjä ja vain käyttäjällä on) ja luontaisuus (jotain käyttäjä ja vain käyttäjä on).
MFA:ta käytetään usein Edge- tai verkkoympäristössä, mutta sitä voidaan käyttää myös sisällä suojaamaan arvokkaita tietoja ja resursseja.

NAC - verkon sisäänpääsyn hallinta

Verkon käyttöoikeuksien hallinta (NAC) on tietokoneverkkoratkaisu, joka käyttää protokollia määrittääkseen ja toteuttaakseen käytännön, joka kuvaa, kuinka laitteiden pääsy verkkosolmuihin suojataan, kun ne yrittävät ensimmäisen kerran päästä verkkoon. NAC saattaa integroida automaattisen korjausprosessin (yhteensopimattomien solmujen korjaaminen ennen pääsyn sallimista) verkkoinfrastruktuuriin.
NAC: n tavoitteena on hallita liikennettä juuri nimensä perusteella - hallita verkkoon pääsyä politiikoilla, mukaan lukien sisäänpääsyä edeltävien päätepisteiden suojauskäytäntöjen tarkistukset ja pääsyn jälkeiset tarkastukset siitä, missä käyttäjät ja laitteet voivat siirtyä järjestelmään ja mitä he voivat tehdä.

WAF - Web-sovelluksen palomuuri

Web-sovelluksen palomuuri (tai WAF) suodattaa, valvoo ja estää HTTP-liikenteen verkkosovellukseen ja sieltä pois. WAF eroaa tavallisesta palomuurista siinä, että WAF voi suodattaa tiettyjen verkkosovellusten sisältöä, kun taas kunnolliset palomuurit toimivat turvaporttina palvelimien välillä. HTTP-liikenteen tarkastaminen voi estää verkkosovellusten tietoturvavirheistä johtuvat hyökkäykset, kuten SQL-lisäyksen, sivustojen välisen komentosarjan (XSS), tiedostojen sisällyttämisen ja tietoturvavirheiden aiheuttamat hyökkäykset.

Internet-yhdyskäytäväratkaisu

Suojattu Web-yhdyskäytävä on turvaratkaisu, joka estää suojaamattoman/epäilyttävän verkkoliikenteen pääsyn organisaation sisäiseen yritysverkkoon tai sieltä poistumisen. Yritykset ottavat käyttöön suojatun verkkoyhdyskäytävän suojatakseen työntekijöitään haittaohjelmien saastuttamasta verkkoliikenteestä ja taistellakseen Internet-uhkia vastaan. Sen avulla organisaatiot voivat myös noudattaa organisaation sääntelypolitiikkaa. Siinä on URL-suodatus, tietovuotojen esto, virus-/haittaohjelmakoodin tunnistus ja sovellustason valvonta.

Haavoittuvuuden skannaus

Haavoittuvuuslukija on ohjelma, joka on suunniteltu arvioimaan tietokoneiden, verkkojen tai sovellusten tunnettuja heikkouksia. Selkein sanoin, näitä skannereita käytetään havaitsemaan tietyn järjestelmän puutteet. Niitä käytetään tunnistamaan ja havaitsemaan haavoittuvuuksia, jotka johtuvat virheellisistä määrityksistä tai virheellisestä ohjelmoinnista verkkopohjaisessa resurssissa, kuten palomuurissa, reitittimessä, verkkopalvelimessa, sovelluspalvelimessa jne.

Auditointi ja seuranta

On välttämätöntä tietää milloin tahansa, mitä verkossasi ja laitteissasi tapahtuu. Tarvitaan työkalu, joka löytää automaattisesti kaiken, mitä sinun tarvitsee tietää verkkoinfrastruktuuristasi ja toimittaa sen seuranta, hälytykset ja kuvaajat, jotka sinun on pidettävä korkeana saatavuutena. Jokaisen projektin alussa suoritamme tarkastaa saada ymmärrystä ja tietoa ympäristöstä ja tarjota paras ratkaisu asiakkaalle.

Kaikki VPN:ien maut (Secure Tunnel)

Virtual Private Network (VPN) laajentaa yksityisen verkon julkisen verkon yli. Sen avulla käyttäjät voivat lähettää ja vastaanottaa tietoja jaettujen tai julkisten verkkojen kautta ikään kuin heidän tietokoneensa olisi yhdistetty suoraan yksityiseen verkkoon. Tietokoneessa, esim. kannettavassa tietokoneessa, pöytätietokoneessa tai älypuhelimessa, VPN:n kautta toimivat sovellukset voivat hyötyä etäverkon toiminnoista, suojauksesta ja hallinnasta. Salaus on yleinen, vaikkakaan ei luontainen osa VPN-yhteyttä ja tarjoaa eheyden.
Yritykset käyttävät usein VPN-palveluita etä-/satelliittitoimistoille, etäkäyttäjille (kotitoimisto), kolmansien osapuolien yrityksille, joiden kanssa he tekevät liiketoimintaa, ja jopa sisäisesti tärkeiden tietojen suojaamiseen. Tuemme kaiken tyyppisiä VPN-verkkoja

Tunkeutumisen estävät järjestelmät

An Intrusion Prevention System (IPS) on laite tai ohjelmistosovellus, joka tarkkailee verkkoa tai järjestelmiä haitallisen toiminnan tai käytäntörikkomusten varalta. Kaikista haitallisista toimista tai loukkauksista ilmoitetaan yleensä järjestelmänvalvojalle tai ne kerätään keskitetysti käyttämällä tietoturvatieto- ja tapahtumahallintajärjestelmää (SIEM) tai yritystä estää/pysäyttää se. SIEM-järjestelmä yhdistää lähdöt useista lähteistä ja käyttää hälytysten suodatustekniikoita haitallisen toiminnan erottamiseksi vääristä hälytyksistä. Uskomme, että IPS:t tulisi asentaa verkon reunaan ja pääsytasolle salaamattoman liikenteen valvomiseksi ja estämiseksi.

Verkkoturvan tarjoaminen kaikilla OSI-mallin 7 kerroksella

Yllä olemme tarjonneet useita tapoja suojata verkkoympäristösi, sovelluksesi ja tietosi. Kaikki nämä palapelit ovat välttämättömiä ja tarjoavat vankan ja turvallisen infrastruktuurin. Verkkosuojausta on sovellettava kaikilla OSI-mallin tasoilla: Sovellus, esitys, istunto, kuljetus, verkko, tietolinkki ja fyysinen. Uhat kehittyvät jatkuvasti, ja voimme auttaa sinua pitämään järjestelmät turvallisina ja ajan tasalla.

"Essential Guide to Deploying Secure Infrastructure Against Cyber ​​Acks"

 

v500 Systems | Annamme eteenpäin katsoville ihmisille mahdollisuuden hyödyntää tekoälyn potentiaalia. Liity kanssamme hyödyntämään tekoälyä menestyksesi saavuttamiseksi!

"Resilience uudelleen määritelty: Infrastruktuurin käyttöönotto haitallisten hyökkäysten vastustamiseksi"


Kyberturvallisuusuhkien tyypit

ransomware on haittaohjelmien tyyppi. Sen tarkoituksena on kiristää rahaa estämällä pääsy tiedostoihin tai tietokonejärjestelmään, kunnes lunastus maksetaan. Maksun maksaminen ei takaa tietojen palauttamista tai järjestelmän palauttamista.

Sosiaalinen tekniikka on taktiikka, jonka avulla vastustajat huijaavat sinut paljastamaan arkaluontoisia tietoja. He voivat pyytää rahallista maksua tai saada pääsyn luottamuksellisiin tietoihisi. Sosiaalisuunnittelu voidaan yhdistää mihin tahansa yllä lueteltuihin uhkiin, jotta saat todennäköisemmin napsauttamaan linkkejä, lataamaan haittaohjelmia tai luottamaan haitallisiin lähteisiin.

Phishing lähettää vilpillisiä sähköposteja, jotka muistuttavat hyvämaineisista lähteistä tulevia sähköposteja. Tarkoituksena on varastaa arkaluonteisia tietoja, kuten luottokorttien numeroita ja kirjautumistietoja. Se on yleisin kyberhyökkäystyyppi. Voit auttaa suojaamaan itseäsi koulutuksella tai teknologiaratkaisulla, joka suodattaa haitalliset sähköpostit.

Tehokkaat lieventämisstrategiat: joitain esimerkkejä

Mikään ICT-infrastruktuuri ei voi koskaan olla 100-prosenttisesti turvallinen, mutta jokainen organisaatio voi ryhtyä järkeviin toimiin vähentääkseen kybertunkeutumisriskiä merkittävästi. Australian Signals Directorate (ASD) on havainnut kattavan ja yksityiskohtaisen paikallisten hyökkäysten ja uhkien analyysin avulla, että neljä perusstrategiaa voisivat lieventää vähintään 85 prosenttia kohdistetuista kybermurroista, joihin se reagoi:

 • Käytä sovellusten sallittujen luetteloa estääksesi haittaohjelmia ja hyväksymättömiä ohjelmia.
 • Korjaussovellukset, kuten Java, PDF-katseluohjelmat, Flash, verkkoselaimet ja Microsoft Office
 • Korjaa käyttöjärjestelmän haavoittuvuudet
 • Rajoita järjestelmänvalvojan oikeudet käyttöjärjestelmiin ja sovelluksiin käyttäjien tehtävien perusteella.

Nämä vaiheet ovat hyödyllisiä; niitä on suositeltu kaikille Australian valtion virastoille. Kaspersky Labin syvän APT-asiantuntemuksen ja -analyysin perusteella tämä lähestymistapa hyödyttäisi valtion virastoja, suuria yrityksiä ja pienempiä kaupallisia organisaatioita.

Yhteenveto

Olemme näyttäneet useita teknisiä vaihtoehtoja verkkoympäristösi suojaamiseksi. Uskomme, että hyvät tavat ovat välttämättömiä ja pyrimme soveltamaan niitä ympäristöösi. Ei ehkä ole helppoa tehdä niitä kaikkia samanaikaisesti, mutta yritä tehdä yksi askel kerrallaan: ei REVOLUTION, vaan EVOLUTION. Jokaisella yrityksellä on huoltoviikonloppuja. Suunnittele ja aloita mukavimmasta vaihtoehdosta.

"10 olennaista askelta turvallisen ja suojatun infrastruktuurin käyttöönottamiseksi"

v500 Systems | yritysten tekoälyratkaisuja

"Cyber ​​Sentinel: keskeiset strategiat turvallisen ja suojeltavan infrastruktuurin rakentamiseksi"


 

 

"Kyberavaruuden taistelukentällä infrastruktuurin vahvistaminen on ensiarvoisen tärkeää. Ota käyttöön joustavia puolustuskeinoja haitallisten hyökkäysten torjumiseksi ja digitaalisen omaisuutesi turvaamiseksi.

— Ideaalit Integroitu

 

 


Tehokkuus | Tarkkuus | Automaatio | Innovaatiot | Tuottavuus | Kilpailuetu | Kustannustehokkuus | Skaalautuvuus | Personointi | Tietoverkot | Verkostoituminen | Infrastruktuuri | Liitettävyys | Viestintä | Vaihteisto | Palvelinkeskus | FabricPath | Kytkimet | Reitittimet | Pöytäkirjat | Pilviverkko | Pilviinfrastruktuuri | Cloud Computing |Virtualisointi | Pilvipalvelut | Infrastructure-as-a-Service (IaaS) | Platform-as-a-Service (PaaS) | Software-as-a-Service (SaaS) | Monipilvi | Hybridipilvi | Julkinen pilvi | Yksityinen pilvi | Kyberturvallisuus | Turvallisuus | Yksityisyys | Salaus | Todennus | Uhkatiedot | Tunkeutumisen tunnistus | Palomuurit | Haittaohjelmat | Tietojenkalastelu | Riskienhallinta | Vaatimustenmukaisuus | Kyberhyökkäys | Verkkoturvallisuus | Kyberturvallisuus | Edistynyt uhkien ehkäisy | Web-sovellusten palomuuri | Uhkatiedot | Haittaohjelmasuojaus | Verkkosuojaus | Sovelluksen ohjaus | Ennakoiva uhkien lieventäminen

 

Kuinka aloittaa tekoälyn käyttö?

Uusi innovatiivinen tekoälyteknologia voi olla ylivoimainen – voimme auttaa sinua tässä! Käyttämällä tekoälyratkaisujamme poimimaan, ymmärtämään, analysoimaan, tarkastelemaan, vertaamaan, selittämään ja tulkitsemaan tietoja monimutkaisimmista ja pitkimmistä asiakirjoista, voimme viedä sinut uudelle polulle, opastaa sinua, näyttää kuinka se tehdään ja tukea sinua. koko matkan.
Aloita ILMAINEN kokeilujaksosi! Luottokorttia ei vaadita, täysi pääsy pilviohjelmistoomme, peruuta milloin tahansa.
Tarjoamme räätälöityjä tekoälyratkaisujaUseiden asiakirjojen vertailu'Ja'Näytä kohokohtia"

Varaa ILMAINEN demo!

 


— Yllä olevassa kuvakaappauksessa (klikkaa suurentaaksesi), esimerkki kolmiosaisesta monimutkaisesta kysymyksestä, jolla saadaan tietoa ja antaa rakentavia vastauksia pörssiin rekisteröidyn yrityksen vuosineljänneksen talousraportista. Tekoäly (AI) pystyi vastaamaan kaikkiin kysymyksiin ytimekkäästi – Kokeile ilmaiseksi – https://docusense.v500.com/signup

 


Nyt tiedät kuinka se tehdään, aloita!

Lataa ohjeet aiMDC:n (AI Multiple Document Comparison) käyttöön. PDF filee.

Automatisointi rahoitus- ja lakisektoreille hyödyntäen AI/ML:ää (Video)

Tekoäly (AI) – 10x ydinvaiheita, jotka on tarkistettava ennen tekoälyn käyttöönottoa liiketoiminnassa (Video)

 


Tutustu tapaustutkimuksiimme ja muihin julkaisuihimme saadaksesi lisätietoja:

Väärä Positiivinen, Väärä Negatiivinen, Tosi Positiivinen ja Tosi Negatiivinen

10 parasta verkkosuunnittelun parasta käytäntöä infrastruktuurillesi

Kyllä, yrityksesi tarvitsee seuraavan sukupolven palomuurin. Tässä miksi?

Tiedätkö, mikä Enterprise Firewallilla on väliä?

Cisco ISE - nollaluototurva yrityksille

#turvallinen #infrastruktuuri #design #skaalautuva #turvallinen #luotettava

AI SaaS eri verkkotunnuksissa, tapaustutkimukset: ITPankki-, rahoitus ja vakuutus.VakuutusVakuutusvakuutusmatemaattinenLääkealanteollinen valmistusenergiajuridinenMedia ja viihdematkailuRekrytointiilmailuTerveydenhuoltoTietoliikenneLakitoimistotRuoka ja juoma ja Automotive.

Lucja Czarnecka

Alun perin englanniksi laadittu blogikirjoitus käy läpi maagisen metamorfoosin arabian, kiinan, tanskan, hollannin, suomen, ranskan, saksan, hindin, unkarin, italian, japanin, puolan, portugalin, espanjan, ruotsin ja turkin kieleksi. Jos jokin hienovarainen sisältö on menettänyt loistonsa, kutsutaan takaisin alkuperäinen englanninkielinen kipinä.

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT

07 | 05 | 2024

Mitä myymme?

Tutustu tekoälyn asiakirjojen ymmärtämiseen aiMDC:n avulla. Virtaviivaista työnkulkua, paranna tarkkuutta ja säästä aikaa innovatiivisilla ominaisuuksilla, kuten useiden asiakirjojen vertailu ja Show Highlights. Sano hyvästit manuaaliselle asiakirjojen käsittelylle ja hei tehokkuudelle ja oivallukselle
05 | 05 | 2024

Kuinka kauan kestää tulla luovaksi

Tutki tekoälyn muuntavaa voimaa, joka nopeuttaa matkaa kohti luovuutta. Tehtävien virtaviivaistamisesta inspiraation tarjoamiseen, tekoäly muokkaa innovaatiomaisemaa, jolloin ihmiset voivat vapauttaa luovan potentiaalinsa ennennäkemättömällä tavalla
01 | 05 | 2024

Älykäs tapa kysyä tekoälyä

Tutustu tarkkuuskyselyn taiteeseen valjastaa tekoäly dokumenttien analysointiin. Selvitä strategioita oivallusten maksimoimiseksi ja tiedonkeruuprosessien virtaviivaistamiseksi
27 | 04 | 2024

Yksityiskohdat Rakenna luottamusta: AI on erittäin hyvä Details | 'QUANTUM 5' S1, E10

Sukella tekoälypohjaisen asiakirjankäsittelyn maailmaan ja tutki, kuinka sen huolellinen huomio yksityiskohtiin rakentaa luottamusta varmistamalla tarkkuuden ja luotettavuuden