04 | 02 | 2020

Vapauta loputtomat mahdollisuudet verkon palveluna (NaaS)

Päästä verkostoitumisen voima valloilleen: Laajenna vaihtoehtojasi Network as a Service (NaaS) -palvelun avulla | Artikla

Navigointi digitaalisella rajalla: verkon tutkiminen palveluna (NaaS)

Network as a Service (NaaS) on toimitusmalli, joka tarjoaa organisaatioille pääsyn verkkoresursseihin ja palveluihin Internetin kautta. Sen sijaan, että organisaatiot joutuisivat rakentamaan, hallitsemaan ja ylläpitämään verkkoinfrastruktuuriaan, ne voivat tilata NaaS:n ja tarjota verkkopalveluita ulkoistettuina palveluina.

NaaS:n avulla organisaatiot voivat nauttia erittäin saatavilla olevan ja skaalautuvan verkon eduista huolehtimatta verkkonsa hallinnan teknisestä monimutkaisuudesta ja kustannuksista. NaaS voidaan toimittaa useilla eri malleilla, mukaan lukien Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS) tai Software as a Service (SaaS).

NaaS:n kautta tarjottavat verkkopalvelut voivat sisältää ominaisuuksia, kuten verkkoturvallisuuden, verkon suorituskyvyn optimoinnin, verkon valvonnan ja verkonhallinnan. NaaS:n avulla organisaatiot voivat hyötyä parantuneesta joustavuudesta ja skaalautumisesta, mikä mahdollistaa nopean reagoinnin liiketoiminnan vaatimuksiin ja kysynnän muutoksiin.

Yhteenvetona voidaan todeta, että NaaS tarjoaa organisaatioille kustannustehokkaan ja kätevän ratkaisun verkkopalvelujen käyttöön, jolloin ne voivat keskittyä ydinliiketoimintaansa ja -tavoitteisiinsa.

Mikä on NaaS?

Network as a Service (NaaS) on pilvipohjainen palvelumalli, jonka avulla yritykset voivat ulkoistaa verkkoinfrastruktuurin, kuten reitittimien, kytkimien ja palomuurien, hallinnan ja provisioinnin ulkopuolisille palveluntarjoajille. NaaS tarjoaa joustavan ja skaalautuvan lähestymistavan verkostoitumiseen tarjoamalla organisaatioille tilauksen verkkoresursseihin ja -palveluihin ilman merkittäviä ennakkoinvestointeja laitteistoon tai infrastruktuuriin. NaaS:n avulla yritykset voivat helposti ottaa käyttöön, valvoa ja hallita verkkojaan keskitetyn kojelaudan kautta, mikä mahdollistaa suuremman ketteryyden, tehokkuuden ja kustannussäästöt.

Oletko kyllästynyt verkkoinfrastruktuurisi hallintaan ja ylläpitoon? Haluatko keskittyä ydinliiketoimintaasi sen sijaan, että murehdit verkostoitumisen teknisistä asioista? Sitten verkko palveluna (NaaS) voi olla juuri sitä mitä tarvitset.

NaaS on toimitusmalli, joka tarjoaa organisaatioille pääsyn verkkoresursseihin ja palveluihin Internetin kautta. Tilaamalla NaaS:n organisaatiot voivat tarjota verkkopalveluita ulkoistettuina palveluina huolehtimatta verkon hallinnan teknisestä monimutkaisuudesta ja kustannuksista.

NaaS tarjoaa organisaatioille kustannustehokkaan ja kätevän ratkaisun verkkopalvelujen käyttöön, jolloin ne voivat keskittyä ydinliiketoimintaansa ja -tavoitteisiinsa. NaaS:n kautta tarjottavat verkkopalvelut voivat sisältää ominaisuuksia, kuten verkkoturvallisuuden, verkon suorituskyvyn optimoinnin, verkon valvonnan ja verkonhallinnan. NaaS:n avulla organisaatiot voivat myös hyötyä parantuneesta joustavuudesta ja skaalautumisesta, mikä mahdollistaa nopean reagoinnin liiketoiminnan vaatimuksiin ja vaatimuksiin.

Joustavien ja skaalautuvien verkkoratkaisujen saatavuus on ratkaisevan tärkeää nykypäivän nopeatempoisessa ja jatkuvasti kehittyvässä liiketoimintaympäristössä. NaaS voi tarjota organisaatioille juuri tämän, jolloin ne voivat mukautua ja vastata liiketoimintansa muuttuviin vaatimuksiin ilman, että heidän tarvitsee huolehtia verkonhallinnan teknisistä seikoista.

Joten miksi et laajentaisi vaihtoehtojasi NaaS:n avulla? Anna itsellesi vapaus keskittyä olennaiseen: yrityksesi kasvattamiseen ja tavoitteidesi saavuttamiseen. Verkoston teho on vain napsautuksen päässä.

Mielenkiintoisia faktoja ja tilastoja verkoista palveluna (NaaS):

  1. Käyttöönotto kasvaa: MarketsandMarketsin raportin mukaan maailmanlaajuisten NaaS-markkinoiden odotetaan kasvavan 12.2 miljardista dollarista vuonna 2018 36.7 miljardiin dollariin vuoteen 2023 mennessä, ja CAGR on 24.2 % ennustejaksolla.
  2. Kustannustehokas: NaaS voi tarjota organisaatioille kustannussäästöjä verkkoinfrastruktuurin hallintaan verrattuna, koska niiden ei tarvitse investoida laitteistoon, ohjelmistoon ja henkilöstöön verkon hallintaan.
  3. Parempi suorituskyky: NaaS:n avulla organisaatiot voivat hyötyä paremmasta verkon suorituskyvystä ja optimoinnista, kun kokeneet verkkoasiantuntijat hallitsevat verkkopalveluita.
  4. Lisääntynyt tietoturva: NaaS voi tarjota organisaatioille parempaa tietoturvaa, kun asiantuntijat hallitsevat verkkoturvallisuutta niillä resursseilla ja asiantuntemuksella tarjotakseen parhaat mahdolliset tietoturvaratkaisut.
  5. Lisää joustavuutta: NaaS tarjoaa organisaatioille enemmän joustavuutta ja skaalautuvuutta, mikä mahdollistaa nopean reagoinnin liiketoiminnan vaatimusten ja vaatimusten muutoksiin.
  6. Pilviintegraatio: NaaS on usein integroitu pilvipalveluihin, jolloin organisaatiot voivat hyödyntää pilvipohjaisia ​​sovelluksia ja palveluita, kuten Software as a Service (SaaS), Infrastructure as a Service (IaaS) ja Platform as a Service (PaaS). .
  7. Globaalit markkinat: NaaS on maailmanlaajuinen markkina, jolla on palveluntarjoajia ja asiakkaita eri alueilla ja maissa.
  8. Kasvava kysyntä: NaaS kasvaa, kun organisaatiot etsivät kustannustehokkaita ja joustavia verkkoratkaisuja tukemaan liiketoimintavaatimuksiaan ja tavoitteitaan.

"Verkotuksen yksinkertaistaminen: Hanki valmis verkkoinfrastruktuuri NaaS:n avulla"

v500 Systems | yritysten tekoälyratkaisuja

"Sano hyvästit verkkopäänsärkyille: koe skaalautuvia ja erittäin saatavilla olevia ratkaisuja NaaS:n avulla"


Olemme tottuneet useisiin lyhenteisiin ja ammattislangiin työssämme. Kaikki eivät kuitenkaan tunne näitä terminologioita, mitä ne tarkalleen tarkoittavat ja miten ne koskevat nykyistä tietotekniikkaa ja verkkoinfrastruktuuria.
Otamme askeleen taaksepäin ja selitämme yleisimmät Data Networks -ympäristössä.

Verkko palveluna (NaaS)

Verkko palveluna (NaaS) kuvaa verkkoliikenneyhteyksien palveluita. NaaS sisältää resurssien allokoinnin optimoinnin tarkastelemalla verkko- ja laskentaresurssit yhtenäisenä kokonaisuutena.

Miksi sinun tulisi pitää verkottumista palveluna

Verkko palveluna voi tarjota yrityksille suuremman joustavuuden ja jopa suorituskyvyn lisäykset verkkoinfrastruktuurissaan. Mutta suunnittelu ja huolellinen testaus ovat välttämättömiä.
Yritykset pyrkivät käyttämään IT-tekniikkaa tehokkaammin, ja ne etsivät tapoja käyttää ja hallita verkkojaan – uudet liiketoimintamallit, kuten verkko palveluna, lupaavat tehokkuutta on-demand-provisiointimallin kautta.

Tilausostoilla yritykset voivat olla kustannustietoisempia ja maksaa vain tarvitsemistaan ​​verkkopalveluista. Verkko palveluna (PaaS) voi myös auttaa yrityksiä, jotka haluavat suurempaa joustavuutta provisiointiin ilman verkkojen uudelleenarkkitehtuuria tai sopimusten uusimista alusta alkaen.

Yritysten on kuitenkin oltava varovaisia ​​NaaS:n käytössä. Esimerkiksi joidenkin verkkoinfrastruktuurin osien ulkoistaminen voi tarkoittaa vähemmän suoraa verkkosi hallintaa. Toisaalta asiantuntijat osoittavat, että verkkojen siirtyminen voi tuoda huomattavia etuja hallinnan helppouteen sekä verkon saatavuuden ja luotettavuuden parantamiseen.

"NaaS tarjoaa sijoitetun pääoman tuottoprosentin (sijoitetun pääoman tuottoprosentin), mikä antaa asiakkaille mahdollisuuden käydä kauppaa Capexillä Opexilla ja kohdentaa tuntityöt uudelleen muihin painopisteisiin", kertoi John Burke, Nemertes Researchin johtaja Mokenassa, Ill.

Verkkojen siirtyminen pilveen NaaS: n avulla

Verkko palveluna antaa yrityksille mahdollisuuden käyttää verkkoaan entistä joustavammin ja dynamisemmin, mukautuen sovellus- ja palvelutarpeisiin niiden ilmaantuessa. "NaaS antaa yritykselle ketteryyden perustaa nopeasti sivukonttorin sijainnissa X, ja palveluntarjoaja toimittaa ohuen asiakkaan, jotta voit päästä WAN-verkkoon [laajaverkkoon] välittömästi ja kokea vähemmän verkkokatkoksia palvelun käyttöiän aikana", Burke sanoi.

Virtaviivaista verkkoasi: NaaS tuo yksinkertaisia ​​verkkoratkaisuja yrityksellesi

v500 Systems | yritysverkkoratkaisut innovatiiviset ketterät ja turvalliset verkot

"Valmistaudu kasvuun: NaaS tarjoaa skaalautuvan verkkoinfrastruktuurin yrityksellesi"


Verkon siirtämisen pilvelle haasteet

Verkkojen pilveen siirtymisen haasteita ovat muunlaiseen ulkoistamiseen liittyvät kompromissit, kuten verkkoresurssien liiallisen hallinnan luovuttaminen. "Sinun on kehitettävä suhde NaaS-palveluntarjoajan teknisen tukiorganisaation kanssa ja optimoitava vuorovaikutustasi saadaksesi haluamasi palvelun, vaikka sinulla on vähemmän hallintaa sen toimittamisessa", Burke sanoi.

Muuttoprosessi voi myös tuoda haasteita. Esimerkiksi NaaS:n käyttäminen rinnakkain olemassa olevan verkon kanssa jokaiselle sivustolle on vaikeaa. "Sinun on asetettava odotuksia itsellesi, työntekijöillesi ja kaikille verkkoa käyttäville siirtymävaiheessa, koska palveluissa voi esiintyä ongelmia suorituskyvyn tai saatavuuden suhteen", Burke sanoi. "Näiden hikkasten tulisi rajoittua sivustoon, johon siirryt."

Vaikka NaaS:ää on mainostettu kustannussäästöjänä, todellisuus on, että muutto tuo vain vähän kustannussäästöjä. "Monissa tapauksissa ja sen kustannukset ovat korkeammat kuin itse tekeminen", Burke sanoi. "Mutta kun otetaan huomioon henkilöstön työvoimakustannukset, NaaS voi olla kustannusneutraali tai tuoda säästöjä. Yleensä yritykset eivät etsi kustannussäästöjä, vaan runsaasti IT- ja liiketoimintaetuja.

Infrastruktuuri palveluna (IaaS)

Infrastructure as a service (IaaS) on online-palvelu, joka tarjoaa korkean tason sovellusliittymiä, joita käytetään erilaisten taustalla olevan verkkoinfrastruktuurin matalan tason yksityiskohtien, kuten fyysisten laskentaresurssien, sijainnin, tietojen osioinnin, skaalaus, suojauksen, varmuuskopioinnin jne. poistamiseen. Hypervisor suorittaa virtuaalikoneita vieraina, kuten Xen, Oracle VirtualBox, Oracle VM, KVM, VMware ESX/ESXi tai Hyper-V, LXD. Pilvikäyttöjärjestelmän hypervisoripoolit voivat tukea suuria määriä virtuaalikoneita ja kykyä skaalata palveluita ylös ja alas asiakkaiden vaihtelevien vaatimusten mukaan.

"Vaivaton verkko: NaaS yksinkertaistaa verkkoinfrastruktuuriasi skaalautuvilla ja erittäin saatavilla olevilla ratkaisuilla"

v500 Systems | yritysten tekoälyratkaisuja

"NaaS: Ratkaisu yksinkertaiseen ja skaalautuvaan verkkoinfrastruktuuriin"


Palvelualusta (PaaS)

Platform as a service (PaaS) tai sovellusalusta palveluna (PaaS) tai alustapohjainen palvelu on pilvipalveluiden luokka, joka tarjoaa alustan, jonka avulla asiakkaat voivat kehittää, ajaa ja hallita sovelluksia ilman monimutkaista rakentamista ja ylläpitoa. Infrastruktuuri, joka yleensä liittyy sovelluksen kehittämiseen ja käynnistämiseen.

Viestintä palveluna (CaaS)

Communications as a Service (CaaS) on ulkoistettu yritysviestintäratkaisu, joka voidaan vuokrata yhdeltä toimittajalta. Tällainen viestintä voi sisältää IP-äänen (VoIP- tai Internet-puhelut), pikaviestinnän (IM), yhteistyön ja videokonferenssisovellukset kiinteitä ja mobiililaitteita käyttäen. CaaS on kehittynyt samoilla linjoilla kuin Software as a Service (SaaS).

CaaS-toimittaja on vastuussa kaiken laitteiston ja ohjelmiston hallinnasta ja tarjoaa taatun Quality of Servicen (QoS). CaaS:n avulla yritykset voivat valikoivasti ottaa käyttöön viestintälaitteita ja -tiloja tarpeen mukaan. Tämä lähestymistapa eliminoi merkittävät pääomainvestoinnit ja jatkuvat yleiskustannukset järjestelmältä, jonka kapasiteetti usein ylittää tai alittaa nykyisen kysynnän.

CaaS tarjoaa joustavuutta ja laajennettavuutta, johon pienillä ja keskisuurilla yrityksillä ei muuten olisi varaa. Se mahdollistaa laitteiden, tilojen tai kattavuuden lisäämisen tarpeen mukaan. Verkon kapasiteettia ja ominaisuusjoukkoa voidaan tarvittaessa muuttaa päivittäin, jotta toiminnallisuus pysyy kysynnän tahdissa eikä resursseja mene hukkaan. Ei ole vaaraa, että järjestelmä vanhentuisi ja vaatisi ajoittain merkittäviä päivityksiä tai vaihtoja.

Ohjelmisto palveluna (SaaS)

Ohjelmisto palveluna (SaaS) (tunnetaan myös nimellä tilaaja tai redware) on ohjelmiston lisensointi- ja toimitusmalli, jossa ohjelmisto on lisensoitu tilauspohjaisesti ja jota isännöidään keskitetysti. Sitä kutsutaan joskus "on-demand-ohjelmistoksi" ja Microsoft kutsui sitä aiemmin "ohjelmisto plus -palveluiksi".

SaaS-sovellukset tunnetaan myös web-pohjaisina, on-demand- ja isännöityinä ohjelmistoina. Termiä "ohjelmisto palveluna" (SaaS) pidetään osana pilvipalveluiden nimikkeistöä sekä Infrastructure as a service (IaaS), alusta palveluna (PaaS), työpöytä palveluna (DaaS), hallittavana. Ohjelmisto palveluna (MSaaS), mobiilitausta palveluna (MBaaS), palvelinkeskus palveluna (DCaaS) ja tietotekniikan hallinta palveluna (ITMaaS).

"Verkottumisen tulevaisuus: NaaS tarjoaa erittäin saatavilla olevia ja yksinkertaisia ​​ratkaisuja"

Ei enää verkkoongelmia: NaaS tuo skaalautuvan ja valmiin verkkoinfrastruktuurin yritykseesi

"Ei enää verkkoongelmia: NaaS tuo skaalautuvan ja valmiin verkkoinfrastruktuurin yritykseesi"


"Verkkopalvelun avulla organisaatiot voivat irtautua perinteisten verkostoitumismallien rajoituksista ja omaksua joustavamman ja skaalautuvamman lähestymistavan, joka vastaa nykypäivän digitaalitalouden vaatimuksia."

— Kognitions yhdistetty

 

 


Tehokkuus | Tarkkuus | Automaatio | Innovaatiot | Tuottavuus | Kilpailuetu | Kustannustehokkuus | Skaalautuvuus | Personointi | Tietoverkot | Verkostoituminen | Infrastruktuuri | Liitettävyys | Viestintä | Vaihteisto | Palvelinkeskus | FabricPath | Kytkimet | Reitittimet | Pöytäkirjat | Pilviverkko | Pilviinfrastruktuuri | Cloud Computing |Virtualisointi | Pilvipalvelut | Infrastructure-as-a-Service (IaaS) | Platform-as-a-Service (PaaS) | Software-as-a-Service (SaaS) | Monipilvi | Hybridipilvi | Julkinen pilvi | Yksityinen pilvi | Kyberturvallisuus | Turvallisuus | Yksityisyys | Salaus | Todennus | Uhkatiedot | Tunkeutumisen tunnistus | Palomuurit | Haittaohjelmat | Pilviverkko | Virtuaalinen verkko | Verkkotoimintojen virtualisointi (NFV) | Hallittu verkko | Software Defined Networking (SDN) | Internet-palveluntarjoaja (ISP) | WAN palveluna (WaaS) | Verkkoinfrastruktuuri palveluna (NIaaS)

 

Kuinka päästä alkuun tekoälyn hyödyntämisessä?

Uusi innovatiivinen tekoälyteknologia voi olla ylivoimainen – voimme auttaa sinua tässä! Käyttämällä tekoälyratkaisujamme poimimaan, ymmärtämään, analysoimaan, tarkastelemaan, vertaamaan, selittämään ja tulkitsemaan tietoja monimutkaisimmista ja pitkimmistä asiakirjoista, voimme viedä sinut uudelle polulle, opastaa sinua, näyttää kuinka se tehdään ja tukea sinua. koko matkan.
Aloita ILMAINEN kokeilujaksosi! Luottokorttia ei vaadita, täysi pääsy pilviohjelmistoomme, peruuta milloin tahansa.
Tarjoamme räätälöityjä tekoälyratkaisujaUseiden asiakirjojen vertailu'Ja'Näytä kohokohtia"

Varaa ILMAINEN demo!

 


— AI useiden asiakirjojen vertailu – (klikkaa yllä olevaa kuvaa suurentaaksesi) informaation poimiminen neljännesvuosikatsauksesta (77 sivua), yksi kysymyksistä: Mitkä ovat yrityksen tunnistetut riskit, sekä sisäiset että ulkoiset? – kattava vastaus sisältää yli 11 pistettä. Vertailu suoritetaan poimimalla tietoa muista, esimerkiksi viime vuosikymmenen talousraporteista, jotta "maalataan kuva" yrityksen toiminnasta ja riskien vähentämisestä. Oivaltava tieto

 


Nyt tiedät kuinka se tehdään, aloita!

Lataa ohjeet aiMDC:n (AI Multiple Document Comparison) käyttöön. PDF filee.

Asiakirjojen dekoodaus: v500 Systemsin esityksen kohokohdat tuovat selkeyttä sekunneissa, AI (Video)

AI Document Compering (Data Review) – Monimutkaisten kysymysten esittäminen kaupallisesta vuokrasopimuksesta (Video)

v500 Systems | AI for the Minds | YouTube-kanava

Tutustu tapaustutkimuksiimme ja muihin julkaisuihimme saadaksesi lisätietoja:

Onko pilvi kustannustehokas ratkaisu?

Automatisointi Cloud Platformissa

Pysyminen kärjessä: johtavien tekniikan tarjoajien rooli lakitoimistojen tekoälyn jatkuvassa parantamisessa

Vie teknologiasi uudelle tasolle: Tarkastele tietoverkkoasi perusteellisesti

Avaa yrityksesi koko potentiaali asiantuntijapalveluiden asiantuntevan ohjauksen avulla

#tietoverkko #infrastruktuuri #suunnittelu #skaalautuva #turvallinen #luotettava

AI SaaS eri verkkotunnuksissa, tapaustutkimukset: ITPankki-, rahoitus ja vakuutus.VakuutusVakuutusvakuutusmatemaattinenLääkealanteollinen valmistusenergiajuridinenMedia ja viihdematkailuRekrytointiilmailuTerveydenhuoltoTietoliikenneLakitoimistotRuoka ja juoma ja Automotive.

Leonard Czarnecki

Alun perin englanniksi laadittu blogikirjoitus käy läpi maagisen metamorfoosin arabian, kiinan, tanskan, hollannin, suomen, ranskan, saksan, hindin, unkarin, italian, japanin, puolan, portugalin, espanjan, ruotsin ja turkin kieleksi. Jos jokin hienovarainen sisältö on menettänyt loistonsa, kutsutaan takaisin alkuperäinen englanninkielinen kipinä.

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT

07 | 05 | 2024

Mitä myymme?

Tutustu tekoälyn asiakirjojen ymmärtämiseen aiMDC:n avulla. Virtaviivaista työnkulkua, paranna tarkkuutta ja säästä aikaa innovatiivisilla ominaisuuksilla, kuten useiden asiakirjojen vertailu ja Show Highlights. Sano hyvästit manuaaliselle asiakirjojen käsittelylle ja hei tehokkuudelle ja oivallukselle
05 | 05 | 2024

Kuinka kauan kestää tulla luovaksi

Tutki tekoälyn muuntavaa voimaa, joka nopeuttaa matkaa kohti luovuutta. Tehtävien virtaviivaistamisesta inspiraation tarjoamiseen, tekoäly muokkaa innovaatiomaisemaa, jolloin ihmiset voivat vapauttaa luovan potentiaalinsa ennennäkemättömällä tavalla
01 | 05 | 2024

Älykäs tapa kysyä tekoälyä

Tutustu tarkkuuskyselyn taiteeseen valjastaa tekoäly dokumenttien analysointiin. Selvitä strategioita oivallusten maksimoimiseksi ja tiedonkeruuprosessien virtaviivaistamiseksi
27 | 04 | 2024

Yksityiskohdat Rakenna luottamusta: AI on erittäin hyvä Details | 'QUANTUM 5' S1, E10

Sukella tekoälypohjaisen asiakirjankäsittelyn maailmaan ja tutki, kuinka sen huolellinen huomio yksityiskohtiin rakentaa luottamusta varmistamalla tarkkuuden ja luotettavuuden