12 | 02 | 2022

Pilviympäristösi suojaaminen

Suojaa yritystäsi tänään: opas tärkeän pilviympäristösi turvaamiseen | Artikla

Tietojesi suojaaminen: käytännölliset strategiat pilviturvallisuuden menestykselle

Pilviinfrastruktuurin suojaaminen on ratkaisevan tärkeää tietojesi ja sovellusten turvallisuuden varmistamiseksi. Pilviteknologiasta on tullut normi monille organisaatioille, mutta sen mukavuus tuo myös uusia turvallisuushaasteita.

Jos et ole tekninen henkilö, älä huoli. Voit parantaa pilviinfrastruktuurisi turvallisuutta yksinkertaisilla toimenpiteillä. Ensinnäkin sinun on ymmärrettävä pilviturvallisuuden perusteet. Tämä edellyttää, että tiedetään, kuka on vastuussa infrastruktuurin turvaamisesta, mitkä omaisuudet tarvitsevat suojaa ja mitä uhkia on vähennettävä.

Seuraavaksi sinun tulee ottaa käyttöön monikerroksinen suojausmenetelmä, joka sisältää tekniset hallintalaitteet, kuten salauksen, palomuurit ja pääsynhallinnan. Tärkeää on myös vankka häiriötilanteiden torjuntasuunnitelma sekä turvatoimien säännöllinen tarkistaminen ja päivittäminen.

Voit myös hyödyntää pilvipalveluntarjoajasi tarjoamia tietoturvatyökaluja ja -palveluita. Näitä ovat tietoturvatietojen ja tapahtumien hallintajärjestelmät (SIEM), tunkeutumisen havaitseminen ja turvallisuuden arviointityökalut.

Lopuksi on erittäin tärkeää, että meillä on hyvin perillä oleva ja koulutettu työvoima. Tähän sisältyy työntekijöiden kouluttaminen parhaista käytännöistä arkaluonteisten tietojen suojaamiseksi ja säännöllinen turvallisuustietoisuuskoulutus.

Näiden vaiheiden avulla voit varmistaa pilviinfrastruktuurisi turvallisuuden ja suojata organisaatiotasi mahdollisilta uhilta.

Tutkitaan johtavaa kerrontaa – tarinalinjaa

Suojattu pilviinfrastruktuuri on kriittistä minkä tahansa organisaation menestykselle ja pitkäikäisyydelle. Pilvipalvelusta on tullut monien yritysten selkäranka, jonka avulla yritykset voivat tallentaa, hallita ja käsitellä valtavia määriä dataa ja sovelluksia. Pilveen riippuvuuden lisääntyessä on kuitenkin tärkeää varmistaa, että infrastruktuuri on turvallinen ja suojattu mahdollisilta uhilta.

Arkaluonteisten tietojen suojaaminen on yksi suojatun pilviinfrastruktuurin tärkeimmistä eduista. Pilveen organisaatiot tallentavat valtavia määriä luottamuksellisia ja arkaluonteisia tietoja, kuten taloustietoja, henkilökohtaisia ​​tietoja ja immateriaaliomaisuutta. Tällä tietoturvaloukkauksella voi olla tuhoisia seurauksia, kuten oikeudellisia ja taloudellisia seuraamuksia, mainevaurioita ja asiakkaiden luottamuksen menetystä.

Suojattu pilviinfrastruktuuri auttaa myös organisaatioita noudattamaan alan säädöksiä ja standardeja, kuten yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) ja maksukorttialan tietoturvastandardia (PCI DSS). Näissä määräyksissä määritellään tiukat vaatimukset arkaluonteisten tietojen suojaamiseksi ja määrätään ankaria seuraamuksia noudattamatta jättämisestä.

Lisäksi turvallinen pilviinfrastruktuuri luo perustan luotettavalle ja tehokkaalle toiminnalle. Seisokit ja tietojen menetys voivat vaikuttaa merkittävästi organisaation tuottavuuteen ja kannattavuuteen. Turvallisen pilviinfrastruktuurin avulla organisaatiot voivat minimoida näiden häiriöiden riskin ja varmistaa liiketoimintansa sujuvan toiminnan.

Yhteenvetona voidaan todeta, että turvallinen pilviinfrastruktuuri on välttämätön organisaatioille arkaluonteisten tietojen suojaamiseksi, säädösten noudattamiseksi ja luotettavan toiminnan ylläpitämiseksi. Siksi on kriittistä, että organisaatiot priorisoivat tietoturvan pilviratkaisuja toteuttaessaan ja valvovat ja päivittävät jatkuvasti turvatoimiaan pysyäkseen mahdollisten uhkien edessä.

Mielenkiintoisia faktoja ja tilastoja pilviturvallisuudesta:

 1. Globaalien pilvitietoturvamarkkinoiden ennustetaan kasvavan 8.7 miljardista dollarista vuonna 2020 19.5 miljardiin dollariin vuonna 2025, kun ennustejakson vuotuinen kasvuvauhti on 17.3 prosenttia. (Lähde: MarketsandMarkets)
 2. 92 % organisaatioista käyttää pilvipalveluita, ja 83 % yritysten työkuormista odotetaan olevan pilvessä vuoteen 2020 mennessä. (Lähde: Rightscale)
 3. Organisaatioiden suurin huolenaihe pilviturvallisuuden suhteen on tietojen näkyvyyden ja hallinnan puute. (Lähde: Cisco)
 4. 60 % organisaatioista on kokenut pilvitietoturvahäiriön ja 43 % on kokenut tietomurron pilvessä. (Lähde: McAfee)
 5. Salaus on 87 % organisaatioista laajimmin käyttämä pilviturvallisuuden hallintakeino. (Lähde: Cloud Security Alliance)
 6. 48 % pilvitietoturvahäiriöistä johtuu inhimillisistä virheistä, kuten väärin määritetyistä pilvitallennuspalveluista. (Lähde: McAfee)
 7. Vuonna 2021 pilvitietomurron keskimääräisiksi kustannuksiksi arvioitiin 4 miljoonaa dollaria. (Lähde: IBM)
 8. 53 % organisaatioista uskoo, että heidän pilvipalveluntarjoajansa on vastuussa heidän tietojensa suojaamisesta pilvessä, kun taas 47 % uskoo olevansa vastuussa. (Lähde: McAfee)
 9. Monitekijätodennus (MFA) voi vähentää pilvitietoturvaloukkauksen riskiä 99.9 %. (Lähde: Duo Security)
 10. Keskimääräinen aika havaita pilvitietoturvaloukkaus on 197 päivää ja keskimääräinen aika havaita rikkominen on 69 päivää. (Lähde: McAfee)

Nämä tilastot korostavat, kuinka tärkeää on toteuttaa vahvoja turvatoimia ja olla valppaana mahdollisten uhkien suhteen pilvipalveluita käytettäessä.

v500 Systems | edistynyt tekoälyn tarjoaja

Älä ota riskiä: Miksi suojattu pilviympäristö on elintärkeää organisaatiollesi


Älykäs kyberturvallisuus – turvallinen järjestelmä

Turvallisuus on meille ja asiakkaamme ympäristölle tärkeintä. Siksi rakennamme yhteensopivan ja turvallisen infrastruktuurin ennen kuin sijoitat mitään tietoja. Työskentelemme turvallisuuden parhaiden käytäntöjen mukaisesti aidosti turvallisen infrastruktuurin saavuttamiseksi. Ymmärrämme ja meillä on laaja osaaminen ratkaista ainutlaatuisia kyberturvallisuushaasteita kaikilla sektoreilla. Toimintamme tuo yrityksellesi vertaansa vailla olevan sijoitetun pääoman tuottoprosentin.

arkkitehtuuri

• Infrastruktuurin turvallisuussuunnittelu, arkkitehtuuri alusta loppuun, ei jälkikäteen
• Asiantuntijakonsulttimme vastaa kaikkiin kysymyksiisi, antaa neuvoja ja ohjeita sekä selittää mahdolliset harmaat alueet.
• Täysi ymmärrys ympäristöstäsi ja integrointi kaikkiin palveluihin merkittävämmän tietoturvan saavuttamiseksi

Hienorakeinen kulunvalvonta

• Tarkastelemme kokonaiskuvaa ottaaksemme käyttöön suodatuksen ja tarkastuksen erittäin yksityiskohtaisella tasolla, isäntä-isäntälle
• Tietoturvasuunnittelijamme tarkastelevat ja keskittyvät infrastruktuuriin useisiin kerroksiin, protokolliin, todennukseen ja palveluihin
• Pienimpienkin verkkolaitteiden, kuten päätelaitteiden tai IoT-anturien, on tarjottava eheys ja noudatettava tiukkoja säädöksiä.

Analysoi pääsy

• Verkkoinfrastruktuurin, sovellusten, palvelujen, päätepisteiden ja loppukäyttäjien nykyisen suojauskäytäntösi kattava tarkastus ja tarkistus
• Olipa kyseessä paikan päällä tai pilviympäristössä, yrityksen on oltava tietoinen siitä, kenellä on pääsy sen resursseihin
• Ulkoinen ja sisäinen pääsy on tarkastettava säännöllisesti erinomaisen turvallisuustason saavuttamiseksi; voimme auttaa sinua tämän tavoitteen saavuttamisessa

Integraatio

• Turvallisuuden integrointi ja kyberuhkien torjunta tietoverkkoympäristöön tuo mielenrauhaa
• Verkkosuojaus mahdollistaa integroinnin palvelimiin, sovelluksiin ja loppukäyttäjiin
• Laajennamme tämän mahdollisuuden On-Premise- ja Cloud-alustalle

Noudattaminen

• Käymme yksitellen läpi kaikki turvallisuushallinnon ja vaatimustenmukaisuussäännösten tasot, jotta voit harjoittaa liiketoimintaa turvallisesti
• Autamme sinua ymmärtämään turvallisuuden ja tietosuojan ylläpidon tehokkaat hallintakeinot
• Verkkoinfrastruktuurin vaatimustenmukaisuus paikan päällä ja pilvessä parhaiden tietoturvakäytäntöjen mukaisesti

Täysi pakkaus

• Kustannusten leikkaaminen 20–40 %, kun verkko-/infrastruktuuriturvapalvelut ulkoistetaan meille
• Uhkien, haavoittuvuuden havaitsemisen seuranta ja hallinta
• Tekninen koulutus ja luovutus yrityksen sisäiselle IT-tiimille

v500 Systems | edistynyt tekoälyn tarjoaja

Suojaa yrityksesi suojatulla pilvellä: Pilvitietoturvan merkitys


"Jokainen yritys on digitaalista liiketoimintaa, joka tarjoaa ICT-verkkojen yritysturvallisuutta"

Kuinka voimme tarjota turvallisen ympäristön?

Välitön asiantuntemustieto

Vaikka monet kyberhyökkäykset kohtaavat rahoituslaitoksia ja muita laitoksia, lunnasohjelmat ja hajautetut palvelunestohyökkäykset (DDoS) ovat yleisiä. Hyökkääjät keskeyttävät palvelusi, vaikuttavat maineeseesi ja varastavat rahaa tileiltäsi tarkastelun aikana.
Et huomaa omia virheitäsi; anna ammattimaisten tietoturva-asiantuntijoidemme tarkastaa, suunnitella ja vahvistaa koko digitaalisen turvallisuuden puolustusta.

Yrityksesi turvaaminen

Kun IoT:n älykkäämpi, innovatiivinen teknologia yhdistyy Internetiin, muut globaaliin teollisuusvakoiluun osallistuvat käyttävät kyberhaavoittuvuuksia löytääkseen takaoven. Tietäminen, mistä etsiä, auttaa estämään ja havaitsemaan hyökkääjät, jotka yrittävät varastaa liikesalaisuuksia ja asiakkaitasi.
Vain päästä päähän suojatun infrastruktuurin ja toimintojen hallinnan suorittaminen suojaa liiketoimintaasi ja varmistaa sen turvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden.

Laajat kyberturvallisuusratkaisut

Monet organisaatiot kohtaavat identiteettivarkauksia, IoT-tietoturvauhkia ja kiristysohjelmia, jotka vaikuttavat yritysten tietoturvaloukkauksiin. Ymmärtämällä täysin olemassa olevien järjestelmienne haavoittuvuudet ja päivittämällä uusiin vankoihin teknologioihin, täytämme kyberturvallisuuden merkitykselliset vaatimukset.
Kehitä ketterä ja ennakoiva tietoturvaekosysteemi käyttäjille, laitteille, sovelluksille ja infrastruktuurille.

Konsultointi- ja integraatiopalvelut

Me v500 Systemsillä analysoimme asiakkaidemme koko ICT-ympäristön eri näkökulmista ja vahvistamme olemassa olevien turvatoimien toteutustilan. Sitten ehdotamme ratkaisuja toiminnan parantamiseen ja järjestelmätoimintoihin. Hyödynnämme myös pitkää kokemustamme digitaalisten turvapalveluiden toiminnasta ja tuemme asiakkaitamme toimimalla hätätilanteissa, hillitsemällä uhkia ja rakentamalla kurinalaisia ​​räätälöityjä yrityksiä.

Tuotto tietoturvasijoituksillesi

v500 Systems vapauttaa tietoturva-investointiesi arvon liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamiseksi. Organisaatiollasi on ainutlaatuinen joukko ominaisuuksia ja käyttötapauksia, jotka määrittelevät tarjoamamme ratkaisun sinulle parhaiten.
Olisi parasta, että taitavat ammattilaiset suojaavat koko verkkoinfrastruktuuria, päätepisteet mukaan lukien. Auttaa vähentämään jatkuvasti kehittyviä ja kehittyneitä kyberuhkia vahvistamalla verkkosi puolustuskykyä ja pidentämällä vasteaikoja.

Vaatimustenmukaisuusvaatimusten täyttäminen

Älä läpäise vain turvatarkastuksia; tunnet infrastruktuurisi tarkasti, jotta olet optimoinut suojauksen ja pienentänyt riskejä.
Neuvonta-, strateginen ja tekninen konsultointivalikoimamme auttaa sinua validoinnissa, testaamisessa ja auditoinnissa jatkuvaa vaatimustenmukaisuuden hallintaa varten. Lisäksi, jotta vältytään noudattamatta jättämisestä kovien sakkojen välttämiseksi, GDPR on käytössä EU-kansalaisten henkilötietojen ja yksityisyyden turvaamiseksi EU:n jäsenvaltioissa tapahtuvissa operaatioissa.

v500 Systems | edistynyt tekoälyn tarjoaja

Suojaa tietosi: Miksi suojattu pilviympäristö on välttämätön yrityksellesi


”Yritykset ovat luotettavia digitaalisiin resursseihinsa. Meillä on taito tarjota turvallinen ympäristö verkkollesi, sovelluksille ja järjestelmillesi. Asiantuntijamme toteuttavat uusimpaan innovatiiviseen teknologiaan perustuvan tietoturvasuunnittelun, joten voit olla varma.

Mitkä ovat suojatun infrastruktuurin edut?
– Asiakkaat luottavat sinuun!

Turvallisuuden noudattaminen

Turvallisuusvaatimusten noudattaminen auttaa sinua välttämään valtavia sakkoja ja rangaistuksia. Organisaatioiden on oltava tietoisia noudattamista koskevista laeista, joita sovelletaan niiden toimialoihin. Lainsäätäjät määräävät yhä useammin lainsäädäntöä, joka suojaa yksityisten yritysten ja organisaatioiden keräämien henkilötietojen turvallisuutta ja yksityisyyttä Yhdysvalloissa, Euroopassa ja maailmanlaajuisesti.

Liiketoiminnan maine

Turvallisuus suojaa infrastruktuurisi ja yrityksesi mainetta. Valitettavasti tietoturvaloukkauksista on tullut viime vuosina yhä yleisempiä ja julmimpia. Mahdollisesti tuhoisia tietomurtoja on tapahtunut toistuvasti viimeisen vuosikymmenen aikana, mikä on aiheuttanut yrityksille huomattavia taloudellisia tappioita:
– Weiboa, "kiinalaista Twitteriä", hyökättiin maaliskuussa 2020. Samalla kun COVID-19-pandemia nappasi kaikki otsikot, hakkerit varastivat yli 530 miljoonaa asiakastietuetta.

Operatiiviset edut

Autamme organisaatioita ottamaan käyttöön tietoturvatyökaluja ja -sovelluksia, jotta ne täyttävät toimialansa tietosuojavaatimukset ja tunnistetaan mahdolliset puutteet johdetussa henkilöstössä, omaisuudessa tai muissa resursseissa, joita voidaan jakaa uudelleen toiminnan tehostamiseksi. Nämä työkalut voivat esimerkiksi havaita verkossa olevia ihmisiä, prosesseja tai sovelluksia, joita ei ole hallittu riittävästi tai jotka on huonosti määritetty tuottamaan tuloksia.

Vastuullisuus

Tehokas IT-turvallisuuden noudattamisjärjestelmä takaa, että vain valtuutetut henkilöt, joilla on oikeat tunnistetiedot, pääsevät käsiksi asiaankuuluviin suojattuihin järjestelmiin ja tietokantoihin, jotka sisältävät arkaluontoisia asiakastietoja. Lisäksi voimme toteuttaa turvavalvontajärjestelmiä ja -prosesseja eri tasoilla varmistaaksemme, että näihin järjestelmiin pääsyä valvotaan, kirjataan ja kirjataan.

Parempi tuottavuus

Virukset ja haittaohjelmat voivat hidastaa henkilökohtaisia ​​tietokoneita tai jopa kokonaisia ​​järjestelmiä indeksointiin ja tehdä niillä työskentelemisen käytännössä mahdottomaksi. Tämä voi aiheuttaa työntekijöillesi paljon ajanhukkaa, mikä usein pysäyttää todellisen liiketoimintasi. Lisäksi kaiken palauttaminen vie valtavia resursseja ja aikaa. Siksi on tärkeää suojata omaisuuttasi.

Asiakkaan luottamus

Jos pystyt osoittamaan, että yrityksesi on tehokkaasti suojattu kaikenlaisilta kyberuhkilta ja alan standardien mukainen, voit herättää luottamusta asiakkaisiisi ja asiakkaisiisi. Tämän seurauksena he tuntevat olonsa itsevarmemmaksi ostaessaan tuotteitasi tai käyttäessään palveluitasi.

Kieltää vakoiluohjelmat

Vakoiluohjelmat ovat kyberinfektio, joka on suunniteltu vakoilemaan tietokoneesi toimia ja välittämään tiedot takaisin verkkorikollisille. Erinomainen kyberturvallisuusratkaisu, kuten seuraavan sukupolven palomuuri ja joukko muita kehittyneitä tietoturvatyökaluja, voivat estää tämän vakoiluohjelman syntymisen ja varmistaa, että työntekijöiden toimet pysyvät yksityisinä ja luottamuksellisina työpaikallasi.

Konsolidoitu ratkaisu

Yrityksesi parhaat IT-turvajärjestelmät, -sovellukset ja -prosessit tarjoavat räätälöidyn ja kattavan ratkaisun suojaamaan erilaisia ​​​​ongelmia vastaan. Ihannetapauksessa tietoturvaan on sisällyttävä reuna, palomuuri, virustorjunta, roskapostin esto, langaton suojaus ja verkkosisällön suodatus. Tiimimme voi auttaa sinua selvittämään, kuinka yrityksesi voi hyötyä monitasoisesta tietoturvasta kehittyneillä seuraavan sukupolven palomuureilla.

Sijoita IT-infrastruktuuriin

Se voi olla epämiellyttävää kuulla, mutta useimmilla kyberrikollisilla on paljon enemmän tietoa ja kokemusta digitaalisesta rikollisuudesta kuin tavallisella työntekijälläsi. Valikoima parhaita IT-turvajärjestelmiä oikein konfiguroituna ja käyttöön otettuna voi tarjota tiimillesi laajat ominaisuudet ja tuen, joita se tarvitsee taistellakseen tehokkaasti jopa päättäväisimpiäkin rikollisia vastaan. Turvatoimiin panostaminen kannattaa.

Pilvilaskennan tapaus

Avain menestyksekkääseen liiketoimintaan: Suojattu pilviympäristö


"Hyvän maineen rakentamiseen tarvitaan monia hyviä tekoja, ja sen menettämiseen tarvitaan vain yksi huono"

- Benjamin franklin

Joukko tietoturvaratkaisuja

Haluamme turvata digitaalisen liiketoimintasi ja suurimman omaisuutesi.

Ymmärrämme, että sinun on oltava joustava, mutta ketterä ja innovatiivinen älykkään yrityksesi tulevaisuuden kannalta. Tästä syystä on välttämätöntä tuntea kohtaamasi turvallisuusriskit ja olla valmis käsittelemään niitä jatkuvan muutoksen aikana. Siksi työskentelemme kanssasi tunnistaaksemme tekniikat ja palvelut, joita tarvitset kyberturvallisuusasennon luomiseen, rakentamiseen, toimittamiseen ja hallintaan, joka pitää sinut turvassa muutoksen aikana.

Miksi kyberturvallisuus on niin tärkeä?

Suojaa yrityksen arkaluontoiset tiedot, kannattavuus ja maine vähentääksesi riskejä. Tietotekniikan kyberturvallisuus on jatkuva käytäntö, joka vaatii kokemusta ja tietoa muodostaakseen sillan loppukäyttäjien, asiakkaiden, sovellusten ja palvelujen välille liiketoiminnan eheyden suojelemiseksi.

Ymmärrämme yrityksesi infrastruktuuria varmistaaksemme, että tarjoamme parhaan ratkaisun verkkoympäristöösi. V500 Systemsillä on asiantuntijatiimi, jota tarvitset yrityksen tietoturvan rakentamiseen, hallintaan ja arviointiin. Ammattitaitoiset ammattilaisemme tarjoavat vankan perustan turvallisuusstrategioillesi, jotka vastaavat jatkuvasti kehittyviä liiketoimintahaasteitasi.

Ulkoistaminen kyberturvallisuusasiantuntijoille

Organisaatioilla, jotka päättävät ulkoistaa kyberturvallisuusasiantuntijoille, on selkeitä etuja, joita ei pidä jättää huomiotta. olemme listanneet kuusi keskeistä etua:

 1. Asiantuntevien ja kokeneiden turvallisuusasiantuntijoiden tiimi

- Ammattitaitoisilla turvallisuusasiantuntijoilla on suuri kysyntä, ja saatavuutta on vähän
– Integraatioprosessiin menetetään vähemmän aikaa ja kustannuksia, kun työntekijät löytyvät
- Turvallisuusasiantuntijoiden pääsy välittömään reagointiin
- Ulkoistetut asiantuntijat ovat ajan tasalla uusimmista uhista ja tietoturvatyökaluista

 1. Parannettu uhkien havaitsemis- ja vasteaika

- Ympärivuorokautinen seurantaryhmä voi reagoida uhkiin reaaliajassa
- Managed Detection and Response (MDR) -alusta tarjoaa nopean käsityksen nopeasta reagoinnista
- MDR poistaa lokien ja hälytysten tarkistamisen vaativan tehtävän

 1. Kehittyneet tekniikat

- Uudet hyökkäysvektorit tarkoittavat uusia puolustustyökaluja, joiden asentaminen ja käyttö edellyttää oppimiskäyrää
- Ulkoistaminen eliminoi viiveet sisäisen henkilöstön kanssa käyttöön otetun uuden ohjelmistoratkaisun arvon näkemisessä
- Uusia ohjelmistoratkaisuja on myös kallista ostaa ja ylläpitää lisensointia ja tukea

 1. Uhkatietoa ja käytännön turvallisuustietoa

– Ulkoistetun uhkien tiedustelupalvelun käyttö mahdollistaa organisaation tiedusteluprofiilin syvällisen analyysin, mikä johtaa tarkkoihin, käyttökelpoisiin uhkien tiedusteluindikaattoreihin.
- Alusta voi myös vähentää uhkia ennen kuin niistä tulee rikkomistapahtumia
- Miljoonista lähteistä saatujen tietojen avulla on entistä haastavampaa kehittää ja ylläpitää näitä valmiuksia yrityksen sisällä

 1. Kyberturvallisuusasennon riippumaton validointi

- Ulkoistaminen tuottaa riippumattoman analyysin haavoittuvuuksista käyttämällä kehittyneitä työkaluja, kuten pentestointia ja muita automatisoituja monimutkaisia ​​hyökkäyssimulaatioita
– Ulkoistetut palveluntarjoajat voivat järjestää useita hyökkäyksiä varmistaakseen organisaation sietokyvyn ja myöhemmän vasteajan.
– Asiantuntijatiimit tukevat automaattisia testaustyökaluja, jotka auttavat asiakkaita toimimaan tulosten mukaan
– Historialliset tiedot voivat auttaa organisaatiota näkemään, kuinka sen tietoturva-asetelma on parantunut ajan myötä

 1. Toimitusketjun parempi hallinta

- Suojautuminen toimittajien tai palveluntarjoajien tietoturvan haavoittuvuuksilta on erittäin tärkeää
– Näiden lisähyökkäyspintojen havainnointi koko digitaaliseen ympäristöön on iso haaste talon sisäisille tiimeille
– Joukko työkaluja kompromissimerkkien, haavoittuvuuksien ja toimitusketjun prosessien yleisen kehitysarvioinnin varalta voi seurata koko infrastruktuuria
- Tietoturvatiimimme tukee automaattisia ominaisuuksia välittömiin lieventämistoimiin

Pysy uhkien edellä: Miksi organisaatiosi tarvitsee suojatun pilven

 

'Verkko- ja infrastruktuuriturvallisuushyödyt
Edut: hyökkäysten, infektioiden ja tietomurtojen riskin minimointi


Analysoimalla ja tarkastamalla verkkoliikennettä turvallisuusuhkien havaitsemiseksi

Ohjaa hyökkääjät paremmin kyberturvallisuuskonsultoinnin ja räätälöityjen palvelujen avulla

Reaaliaikainen toimintakykyinen tunnistus – Määritä kriittisten uhkien tarkka sijainti välittömästi. Kaikki reaaliaikainen seuranta ja vastaus – ei viivettä

Monipuolinen älykkyys – Hyödynnä järjestelmän oppimista ja useita tunnistusmoottoreita jatkuvasti haitallisten uhkien havaitsemiseksi ja lieventämiseksi

Ei yhtään laitetta jäljessä – Paljasta nopeasti kaikki kuolleet kulmat käyttämällä innovatiivista tekniikkaa valvomaan jokaista kytkettyä laitetta.

 

Kuinka voimme turvata pilviympäristön Amazon Web Services (AWS) -palvelussa?

Saamalla toiminnallinen näkyvyys ja oivallus

Identiteetin käyttöoikeuksien hallinta

Organisaatiosi ihmisillä on oltava "vähiten pääsy resursseihin, joita he tarvitsevat työnsä suorittamiseen". Se on turhaa ja erittäin epävarmaa, avoin maailmalle, kun kaikilla on "järjestelmänvalvojan käyttöoikeudet".

IAM-käytännöt | S3-säilökäytännöt | S3 ACL, salaus | S3 Valmiiksi allekirjoitetut URL-osoitteet | Cognito | Jäätikköholvin lukko | MFA

Kirjaaminen ja seuranta

Tieto siitä, mitä pilvi-infrastruktuurissasi tapahtuu, on ratkaisevan tärkeää. Erilaiset työkalut auttavat tarkkailemaan sovelluksia, käyttäjiä ja ympäristöä yksityiskohtaisilla yksityiskohdilla.

CloudTrail | CloudWatch | AWS-määritys | Pilvi HSM | Tarkastaja ja luotettu neuvonantaja Lokien suojaaminen, salaaminen

Infrastruktuurin turvallisuus

Rakennamme pilviympäristön, joka on vähintään PCI DSS -standardien mukainen. Oletuksena Security Hub käynnistää huomattavan määrän automaattisia tarkistuksia. Tämä varmistaa, että infrastruktuuri on jatkuvasti suojattu kuukausi toisensa jälkeen.

KMS | WAF ja kilpi | Konttien turvallisuus

Luottamuksellisuus on tärkeää: Turvallisen pilviympäristön merkitys yrityksellesi


Erottelu VPC:illä

VPC:n sovellukset, palvelut ja resurssit on loogisesti eristetty virtuaalisessa verkossa. Saapuvan ja lähtevän liikenteen suodatus rajoittamalla pääsyä. Segmentointia käyttämällä vähennämme mahdollisia uhkia.

NACL ja turvallisuusryhmät | Istuntopäällikkö | NAT:t ja bastionit | CloudHSM | Yhdyskäytävät

Liian paljon turvallisuusongelmia?

Ei ole mitään syytä huoleen; autamme sinua selvittämään ne yksitellen. Haasteena on määritellä teknologiakehys, joka voi tarjota kustannustehokkaasti optimoituja tietoturvaratkaisuja ja poistaa toiminnan monimutkaisuuden.

 

 

"Tietojen suojaaminen pilvessä ei ole vain välttämättömyys; se on velvollisuus käyttäjillemme ja sidosryhmillemme

- Ajatuksia ketjuttaminen

 


Tehokkuus | Tarkkuus | Automaatio | Innovaatiot | Tuottavuus | Kilpailuetu | Kustannustehokkuus | Skaalautuvuus | Personointi | Tietoverkot | Verkostoituminen | Infrastruktuuri | Liitettävyys | Viestintä | Vaihteisto | Palvelinkeskus | FabricPath | Kytkimet | Reitittimet | Pöytäkirjat | Pilviverkko | Pilviinfrastruktuuri | Cloud Computing |Virtualisointi | Pilvipalvelut | Infrastructure-as-a-Service (IaaS) | Platform-as-a-Service (PaaS) | Software-as-a-Service (SaaS) | Monipilvi | Hybridipilvi | Julkinen pilvi | Yksityinen pilvi | Kyberturvallisuus | Turvallisuus | Yksityisyys | Salaus | Todennus | Uhkatiedot | Tunkeutumisen tunnistus | Palomuurit | Haittaohjelmat | Tietojenkalastelu | Riskienhallinta | Vaatimustenmukaisuus | Kyberhyökkäys | Verkkoturvallisuus | Kyberturvallisuus | Edistynyt uhkien ehkäisy | Web-sovellusten palomuuri | Uhkatiedot | Haittaohjelmasuojaus | Verkkosuojaus | Sovelluksen ohjaus | Ennakoiva uhkien lieventäminen

Kuinka päästä alkuun tekoälyn kanssa?

Uusi innovatiivinen tekoälyteknologia voi olla ylivoimainen – voimme auttaa sinua tässä! Käyttämällä tekoälyratkaisujamme poimimaan, ymmärtämään, analysoimaan, tarkastelemaan, vertaamaan, selittämään ja tulkitsemaan tietoja monimutkaisimmista ja pitkimmistä asiakirjoista, voimme viedä sinut uudelle polulle, opastaa sinua, näyttää kuinka se tehdään ja tukea sinua. koko matkan.
Aloita ILMAINEN kokeilujaksosi! Luottokorttia ei vaadita, täysi pääsy pilviohjelmistoomme, peruuta milloin tahansa.
Tarjoamme räätälöityjä tekoälyratkaisujaUseiden asiakirjojen vertailu'Ja'Näytä kohokohtia"

Varaa ILMAINEN demo!

 


Nyt tiedät kuinka se tehdään, aloita!

Lataa ohjeet aiMDC:n (AI Multiple Document Comparison) käyttöön. PDF filee.

Optisen merkintunnistuksen (OCR) erinomainen asiakirjojen käsittely v500-järjestelmissä (Video)

AI Document Compering (Data Review) – Monimutkaisten kysymysten esittäminen kaupallisesta vuokrasopimuksesta (Video)

Tutustu tapaustutkimuksiimme ja muihin kiinnostaviin blogiteksteihin:

Kuinka ottaa käyttöön suojattu infrastruktuuri, joka vastustaa haitallisia kyberhyökkäyksiä

10 parasta verkkosuunnittelun parasta käytäntöä infrastruktuurillesi

Avaa yrityksesi koko potentiaali asiantuntijapalveluiden asiantuntevan ohjauksen avulla

Lakitoimistot ja AWS-pilvi: Tietosuojan ja vaatimustenmukaisuuden saavuttaminen digitaalisella aikakaudella

Automatisointi Cloud Platformissa

#pilvi #suojattu #tietoverkko #infrastruktuuri #design #skaalautuva #turvallinen #luotettava

AI SaaS eri verkkotunnuksissa, tapaustutkimukset: ITPankki-, rahoitus ja vakuutus.VakuutusVakuutusvakuutusmatemaattinenLääkealanteollinen valmistusenergiajuridinenMedia ja viihdematkailuRekrytointiilmailuTerveydenhuoltoTietoliikenneLakitoimistotRuoka ja juoma ja Automotive.

Lucja Czarnecka

Alun perin englanniksi laadittu blogikirjoitus käy läpi maagisen metamorfoosin arabian, kiinan, tanskan, hollannin, suomen, ranskan, saksan, hindin, unkarin, italian, japanin, puolan, portugalin, espanjan, ruotsin ja turkin kieleksi. Jos jokin hienovarainen sisältö on menettänyt loistonsa, kutsutaan takaisin alkuperäinen englanninkielinen kipinä.

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT

07 | 05 | 2024

Mitä myymme?

Tutustu tekoälyn asiakirjojen ymmärtämiseen aiMDC:n avulla. Virtaviivaista työnkulkua, paranna tarkkuutta ja säästä aikaa innovatiivisilla ominaisuuksilla, kuten useiden asiakirjojen vertailu ja Show Highlights. Sano hyvästit manuaaliselle asiakirjojen käsittelylle ja hei tehokkuudelle ja oivallukselle
05 | 05 | 2024

Kuinka kauan kestää tulla luovaksi

Tutki tekoälyn muuntavaa voimaa, joka nopeuttaa matkaa kohti luovuutta. Tehtävien virtaviivaistamisesta inspiraation tarjoamiseen, tekoäly muokkaa innovaatiomaisemaa, jolloin ihmiset voivat vapauttaa luovan potentiaalinsa ennennäkemättömällä tavalla
01 | 05 | 2024

Älykäs tapa kysyä tekoälyä

Tutustu tarkkuuskyselyn taiteeseen valjastaa tekoäly dokumenttien analysointiin. Selvitä strategioita oivallusten maksimoimiseksi ja tiedonkeruuprosessien virtaviivaistamiseksi
27 | 04 | 2024

Yksityiskohdat Rakenna luottamusta: AI on erittäin hyvä Details | 'QUANTUM 5' S1, E10

Sukella tekoälypohjaisen asiakirjankäsittelyn maailmaan ja tutki, kuinka sen huolellinen huomio yksityiskohtiin rakentaa luottamusta varmistamalla tarkkuuden ja luotettavuuden