15 | 06 | 2023

Mitä ongelmia käyttäjät kohtaavat verratessaan asiakirjoja tekoälyn avulla?

Käyttäjien haasteisiin vastaaminen tekoälydokumenttien vertailussa?

Käyttäjien haasteiden ratkaiseminen tekoälypohjaisessa asiakirjavertailussa: näkemyksiä v500-järjestelmistä.

Viemme sinut tekoälydokumenttien vertailuratkaisujemme kulissien taakse. Ajan mittaan olemme käyneet oivaltavia keskusteluja varhaisten käyttäjien kanssa, jotka ovat palveluihimme luottavia ammattilaisia. Kuuntelimme tarkasti heidän haasteitaan ja kysymyksiä, joita he herättivät ennen kuin valitsimme ratkaisumme. Tässä artikkelissa pyrimme tarjoamaan puolueettoman näkökulman ja kertomaan, kuinka ratkaisimme nämä haasteet suoraan, mikä mahdollistaa useiden pitkien asiakirjojen tehokkaan vertailun suuremmassa mittakaavassa. Liity kanssamme, kun sukeltaamme yksityiskohtiin ja paljastamme lähestymistapamme saavuttaaksemme merkittäviä tuloksia asiakirjojen vertailussa.

Miten olemme selviytyneet noista haasteista?

Verrattaessa asiakirjoja tekoälyratkaisuilla käyttäjät voivat kohdata useita ongelmia. Tässä on joitain yleisiä haasteita:

Tarkkuus ja luotettavuus:

Tekoälypohjaisten asiakirjojen vertailuratkaisujen tarkkuus voi vaihdella taustalla olevista algoritmeista ja harjoitustietojen laadusta riippuen. Käyttäjät voivat kohdata ongelmia, joissa tekoäly ei tunnista eroja tarkasti tai korostaa vääriä muutoksia, mikä johtaa epäluotettaviin tuloksiin.

- Ratkaisu

Näytä korostusominaisuus | Vastaukset Voimassaolo | Kaksoislähestymistapa | Kohdennettuja kysymyksiä | Tarkat vastaukset

Vastaamme tähän haasteeseen v500 Systemsissä kaksinkertaisella lähestymistavalla. Ensinnäkin asiakirjavertailujärjestelmämme analysoi asiakirjat huolellisesti alkuperäiskappaleeseen nähden, esittää yleiskatsauksen muutoksista ja antaa kullekin eroavaisuudelle pisteytyksen. Toiseksi käyttäjämme voivat luoda kohdistettuja kysymysmalleja, joiden avulla edistyneet taustajärjestelmämme voivat hyödyntää lukuisia algoritmeja. Järjestelmämme valitsee älykkäästi tarkimman yhden tai kaksi vastausta mahdollisten vastausten joukosta. Avoimuuden varmistamiseksi ja todentamisen helpottamiseksi jäsenemme voivat käyttää "Näytä kohokohta" -ominaisuutta, joka siirtyy saumattomasti kohdistettuun kohtaan, joka sisältää korostetut tiedot, ja vahvistaa vastauksen oikeellisuuden.

v500 Systems | Annamme eteenpäin katsoville ihmisille mahdollisuuden hyödyntää tekoälyn potentiaalia. Liity kanssamme hyödyntämään tekoälyä menestyksesi saavuttamiseksi!

Asiakirjojen vertailu: Esittelemme kaksinkertaisen lähestymistavan verrattoman tarkkuuden saavuttamiseksi


Monimutkaisten asiakirjamuotojen käsittely:

Tekoälyratkaisut voivat kamppailla monimutkaisten asiakirjamuotojen, kuten skannatun asiakirjan, käsinkirjoitetun tekstin tai monimutkaisia ​​taulukoita, kaavioita tai kuvia sisältävien asiakirjojen kanssa. Tietojen poimiminen ja vertaileminen tällaisista asiakirjoista voi olla haastavaa tekoälyalgoritmeille.

- Ratkaisu

Asianajotoimisto | Skannatut asiakirjat | Optinen merkintunnistus (OCR) | Käsinkirjoitettu teksti | Digitaalinen muoto

Yhteistyössämme keskikokoisen asianajotoimiston kanssa saimme omakohtaista kokemusta haasteista. Merkittävä havainto oli, että asianajajat käsittelivät laajasti skannattuja asiakirjoja, mikä vaati luotettavan optisen merkintunnistuksen (OCR) tärkeän tiedon poimimiseksi. Asiaa mutkistaa entisestään, että nämä asiakirjat olivat puolan kielellä, mikä johti tarpeeseen kehittää oma OCR-ratkaisumme, joka pystyy käsittelemään tarkasti ainutlaatuisia puolalaisia ​​merkkejä, kuten Ą, Ć, Ę, Ł, Ń, Ó, Ś, Ź ja Ż. Lisäksi havaitsimme rajoituksia olemassa olevissa OCR-työkaluissa, kuten AWS, jotka tukivat vain kuutta kieltä. Koska asiakaskuntamme laajenee useille eri kielille, ymmärrämme, että on tärkeää kehittää erityisiä OCR-järjestelmiä, jotka vaativat noin yhden viikon kieltä kohden. Vaikka olemme onnistuneet poimimaan käsinkirjoitetun tekstin ja hallitsemaan taulukkotietoja ilman ongelmia, PowerPoint-esityksiä käsiteltäessä voi syntyä haasteita. Esitysten sisältämät kaaviot palvelevat visuaalista apua, ja niihin usein liittyy puhuttuja selityksiä, mikä tekee kontekstuaalisen ymmärtämisen haastavaksi tekoälylle. Jos puhujan muistiinpanot ovat kuitenkin saatavilla PowerPoint (PPT) -tiedostoissa, järjestelmä voi käsitellä ne tehokkaasti. Vaikka tällä hetkellä painopisteemme keskittyy ensisijaisesti tekstidokumentteihin, kehitämme räätälöityjä ratkaisuja, jos tarvetta ilmenee kuvien käsittelyssä.

Sisällämme AIdot järjestelmä, kun käyttäjät lataavat asiakirjoja käsittelyä varten, tarjoamme kaksi eri vaihtoehtoa: Skannatut asiakirjat ja Digitaalinen muoto. Kun kyseessä ovat skannatut asiakirjat, järjestelmämme käyttää optista merkintunnistustekniikkaa (OCR) poimimaan taustatekstin ja tekemään sen saataville. Sitä vastoin tekstintunnistusta ei vaadita asiakirjoille, jotka ovat jo digitaalisessa muodossa, koska teksti on helposti saatavilla analysoitavaksi ja käsiteltäväksi. Tämä joustavuus varmistaa erilaisten asiakirjatyyppien tehokkaan käsittelyn käyttäjien erityistarpeiden mukaan.

v500 Systems | Annamme eteenpäin katsoville ihmisille mahdollisuuden hyödyntää tekoälyn potentiaalia. Liity kanssamme hyödyntämään tekoälyä menestyksesi saavuttamiseksi!

OCR:n tehon vapauttaminen: Asiakirjojen käsittelyn haasteiden voittaminen


Kieli- ja käännösongelmat:

Tekoälyratkaisut voivat kohdata vaikeuksia verrattaessa asiakirjoja eri kielillä tai käännettäessä tekstiä kielestä toiselle. Epätarkat käännökset tai kontekstuaalien vivahteiden ymmärtämättä jättäminen voivat johtaa virheisiin asiakirjojen vertailussa.

- Ratkaisu

NLP-ymmärtäminen | Riippumattomat käännöskoneet | Verkkotunnuksen erikoistuminen | Luottamusluokitus | Koulutus ja tietojen laatu

Tällä aiheella on suuri merkitys laajemmassa tekoälyn ja NLP:n ymmärtämisessä, mikä oikeuttaa kokonaisvaltaisen lähestymistavan kääntämiseen. Tarkan tiedon kääntämisen varmistamiseksi olemme kehittäneet kolme riippumatonta käännöskonetta. Harkitsemme huolellisesti jokaisen sanan "luottamusluokituksen" varmistaaksemme tarkan ymmärtämisen. Asetamme etusijalle koulutuksen ja tietojen laadun, kielitaidon, kontekstitietoisuuden ja toimialueen erikoistumisen (esim. laki-, rahoitus-, ilmailu- ja terveydenhuolto). Reaaliaikainen mukauttaminen ja jatkuva parantaminen käyttäjien palautteen avulla ovat olennainen rooli käännöstoimintojemme kehittämisessä. Lisäksi tunteiden analysointi on ratkaisevan tärkeää tekstin ymmärtämisessä, ja se sisältää idiomaattisia lauseita, sarkasmia ja kulttuurisia variaatioita.

Vaikka tekoäly voi toimia äidinkielellä, olemme omaksuneet sen kannan, että useimmissa tapauksissa tekoälymallit opetetaan ensisijaisesti englanniksi. Jotta voimme tarjota jäsenillemme äärimmäisen tarkasti oivaltavaa tietoa, työskentelemme mieluummin englanniksi. Siksi käännämme ne automaattisesti englanniksi, kun asiakirja ladataan jatkokäsittelyä varten.

Lopuksi käännös on tiiviisti kietoutunut optiseen merkintunnistukseen (OCR). Optimaalisen käännöstuloksen saavuttamiseksi on välttämätöntä, että OCR poimii tarkasti kaikki kirjaimet, mukaan lukien tietyille kielille ominaiset erikoismerkit. Jos näin ei tehdä, käännöksen laatu vaarantuu – tämä on korvaamaton opetus, jonka olemme oppineet aiemmista kokemuksista.

v500 Systems | Annamme eteenpäin katsoville ihmisille mahdollisuuden hyödyntää tekoälyn potentiaalia. Liity kanssamme hyödyntämään tekoälyä menestyksesi saavuttamiseksi!

Käännöksen hallitseminen: tekoälyn ja NLP:n voiman vapauttaminen


Asiakirjan herkkyys Rakenne ja muotoilu:

Tekoälymallit voivat olla herkkiä asiakirjarakenteen tai muotoilun muutoksille, mikä aiheuttaa eroja vertailutuloksissa. Pienetkin muutokset, kuten kirjasintyylit, rivivälit tai sisennykset, voivat vaikuttaa asiakirjan vertailun tarkkuuteen.

- Ratkaisu

Kappaleen rakenne | Tekoälyn ja NLP:n ymmärtäminen | Johdonmukainen kokemus | Arvokkaita oivalluksia | Tarkat päätökset

V500 Systemsissä emme ole kohdanneet haasteita tässä suhteessa. Optisen merkintunnistuksen (OCR) käyttöönotossa asetamme kuitenkin etusijalle alkuperäisen kappalerakenteen säilyttämisen visuaalisista ja esteettisistä syistä. Näin jäsenemme voivat tarkastella asiakirjoja tutussa muodossa, mikä varmistaa yhtenäisen käyttökokemuksen.

Lähestymistapamme korostaa, että tekoälyn ja NLP:n on tärkeää ymmärtää asiakirjojen sisältämät tiedot, jotta voimme tehdä tarkkoja päätöksiä ja avata arvokkaita oivalluksia jäsenillemme. Asiakirjan pituus, 63 tai 108 sivua, ei ole ensisijainen huolenaihe. Tärkeintä on niiden sisältämä tieto. Pystymme saamaan kattavat vastaukset ja mahdollistamaan tehokkaan tiedonhaun käyttämällä suoria kyselytekniikoita.

Järjestelmämme toimii AWS-pilven sisällä varmistaen alustariippumattomuuden ja tarjoamalla suojatun yhteyden suojatun yhteyden kautta.

v500 Systems | Annamme eteenpäin katsoville ihmisille mahdollisuuden hyödyntää tekoälyn potentiaalia. Liity kanssamme hyödyntämään tekoälyä menestyksesi saavuttamiseksi!

Arvokkaiden oivallusten avaaminen: tekoälyn hyödyntäminen asiakirjojen ymmärtämiseen ja käytettävyyteen


Suurien tietomäärien käsittely:

Suuren asiakirjamäärän vertailu voi olla laskentaintensiivistä ja aikaa vievää. Käyttäjät voivat kohdata suorituskykyongelmia tai viiveitä käsitellessään suuria asiakirjajoukkoja, varsinkin jos tekoälyratkaisua ei ole optimoitu käsittelemään tällaisia ​​määriä tehokkaasti.

- Ratkaisu

Asiakirjan vertailu | Suunnittelu | Skaalautuvuus | Tehokkuus | Käsittelyvaihe

Tämä voi todellakin olla potentiaalinen haaste. Olemme kuitenkin käsitelleet tätä ongelmaa ennakoivasti suunnittelumme perustamisvaiheessa. Vaikka emme voi antaa tarkkoja kommentteja kilpailijoistamme, keskitymme tehokkuuden optimointiin.

Kun jäsen lataa asiakirjajoukon, olemme virtaviivaistaneet prosessia, jotta voimme käsitellä suurimman osan työmäärästä etukäteen. Asiakirjat käyvät läpi sarjan toimintoja, jotka muistuttavat tehtaan kuljetinhihnaa. Näitä toimintoja ovat esimerkiksi optinen merkintunnistus (OCR), käännös ja paljon muuta. 100-sivuisen asiakirjasarjan käsittelyvaihe kestää tyypillisesti 2-3 minuuttia, jonka jälkeen asiakirjat merkitään Valmis.

Käyttäjät voivat valita joukon valmiita asiakirjoja, joissa on useita tiedostoja (100+) asiakirjavertailuprosessia varten. He voivat määrittää mallin ennalta määritetyillä kysymyksillä; järjestelmämme tarjoaa reaaliaikaisia ​​vastauksia näihin kyselyihin. Optimaalisen luettavuuden varmistamiseksi olemme suunnitelleet järjestelmän näyttämään ratkaisut peräkkäin, yhden sekunnin välein kunkin vastauksen välillä. Lisäksi järjestelmämme on rakennettu skaalautumaan tehokkaasti suuriin volyymivaatimuksiin. Hyödyntämällä AWS-pilveä voimme automaattisesti lisätä GPU-palvelimia infrastruktuuriimme käsitelläksemme tehokkaasti lisääntynyttä tiedonkäsittelykuormaa.

v500 Systems | Annamme eteenpäin katsoville ihmisille mahdollisuuden hyödyntää tekoälyn potentiaalia. Liity kanssamme hyödyntämään tekoälyä menestyksesi saavuttamiseksi!

Tehokkuus valloilleen: virtaviivaistettu käsittely ja reaaliaikaiset vastaukset asiakirjojen vertailuun


Tietosuoja- ja turvallisuusnäkökohdat:

Tekoälyratkaisut, jotka sisältävät asiakirjojen vertailun, saattavat edellyttää arkaluonteisten tai luottamuksellisten asiakirjojen lataamista kolmannen osapuolen palveluun tai pilvialustaan. Tämä voi aiheuttaa tietosuoja- ja turvallisuusongelmia, etenkin jos asiakirjat sisältävät arkaluontoisia tietoja, joita käyttäjät epäröivät jakaa.

- Ratkaisu

Turvallisuus on tärkeintä | Eristetty infrastruktuuri | PCI DSS -standardit | Luottamukselliset asiakirjat | Luottamus ja etiikka

Pidämme turvallisuuteen liittyvien huolenaiheiden käsittelemistä äärimmäisen tärkeänä ja tunnustamme niiden ensiarvoisen merkityksen. Infrastruktuurimme perustamisesta lähtien olemme huolellisesti suunnitelleet eristetyn ja erillisen AWS-ympäristömme turvallisuuden varmistaen, että se ei ole jälkikäteen. Noudatamme PCI DSS -standardeja ja ymmärrämme luottamuksellisuuden tarpeen, kun jäsenemme työskentelevät arkaluonteisten asiakirjojen kanssa. V500 Systemsissä noudatamme tiukkoja käytäntöjä varmistaaksemme, ettemme pääse käsiksi jäsenasiakirjoihin. Tekoälymoottoreitamme ja algoritmejamme käytetään yksinomaan omistetussa ja suojatussa AWS-infrastruktuurissa, EI kolmannen osapuolen ratkaisuja, kuten Chat GPT:tä. Eettisenä yrityksenä arvostamme syvästi jäsentemme meihin osoittamaa luottamusta.

v500 Systems | Annamme eteenpäin katsoville ihmisille mahdollisuuden hyödyntää tekoälyn potentiaalia. Liity kanssamme hyödyntämään tekoälyä menestyksesi saavuttamiseksi!

Tietojesi suojaaminen: Tinkimätön turvallisuus v500 Systemsin tekoälyratkaisuissa


Tulkintakyvyn puute:

Asiakirjojen vertailuun käytetyt tekoälymallit toimivat usein mustina laatikoina, jolloin käyttäjien on haastavaa ymmärtää, miten tekoäly päätyi tuloksiinsa. Tulkintakyvyn puute voi vaikeuttaa vertailun tarkkuuden tarkistamista tai mahdollisten harhojen tai virheiden tunnistamista tekoälyn päätöksissä.

- Ratkaisu

Näytä korostusominaisuus | Nopea vahvistus | Useita sivuja | Suljettu ympäristö | Huolellisesti suunnitellut järjestelmät

Huolellisen harkinnan jälkeen olemme havainneet, että tekoälyyn luottaessa on oltava varovainen. Tämän periaatteen mukaisesti olemme suunnitelleet kaikki järjestelmämme huolellisesti. Asiakirjojen vertailussa olemme ottaneet käyttöön tärkeän ominaisuuden nimeltä "Näytä kohokohta". Tämän ominaisuuden avulla jäsenemme voivat nopeasti tarkistaa vastauksen lähteen, mukaan lukien tietyn kappaleen ja sitä vastaavan vastauksen. Tämä toiminnallisuus osoittautuu korvaamattomaksi käsiteltäessä kysymyksiä, kuten "Mitä riskejä vuokrasopimuksessa on vuokranantajalle?" Koska vastaukset voivat kattaa useita sivuja, "Näytä kohokohta" -ominaisuus mahdollistaa nopean vahvistuksen. Lisäksi suljettu ympäristömme varmistaa, että jäsenet työskentelevät yksinomaan luotettujen asiakirjojensa kanssa, mikä eliminoi mahdollisen harhaanjohtavan ulkoisen syötteen.

v500 Systems | Annamme eteenpäin katsoville ihmisille mahdollisuuden hyödyntää tekoälyn potentiaalia. Liity kanssamme hyödyntämään tekoälyä menestyksesi saavuttamiseksi!

Luottamuksen ja todentamisen lisääminen: Esittelyssä "Näytä kohokohta" asiakirjojen vertailussa


Kustannusnäkökohdat:

Asiakirjojen vertailutehtävän ja käytettävän tekoälyratkaisun monimutkaisuudesta riippuen lisensointiin, käyttöön tai tiettyjen ominaisuuksien tai toimintojen käyttöön voi liittyä kustannuksia. Käyttäjien tulee harkita kustannusvaikutuksia ennen tekoälypohjaisen asiakirjavertailuratkaisun käyttöönottoa.

- Ratkaisu

Kustannukset ovat merkittävä tekijä tekoälyratkaisuissa, mikä johtuu pääasiassa GPU-ohjattujen prosessien resurssiintensiivisestä luonteesta. Vaikka monet kilpailijoistamme ovat keskittyneet keskisuuriin ja suuriin yrityksiin, olemme keskittyneet eteenpäin katsoviin ammattilaisiin sekä pieniin ja keskisuuriin yrityksiin (SMB), jotka etsivät edistyneitä tekoälypalveluita, kuten asiakirjojen vertailua ja älykästä kognitiivista hakua. Pyrimme auttamaan heitä parantamaan tehokkuutta, säästämään jopa 90 % heidän ajastaan ​​ja virtaviivaistamaan toimintojaan käsittelemällä asiakirjaruuhkaa. Jotta tekoäly olisi tämän kunnianhimoisen alan ulottuvilla, tarjoamme AI Software as-a-Service (SaaS) -ratkaisuja tilaushintaan, alkaen 20 dollarista kuukaudessa, ja lisäkäyttökustannuksia sovelletaan "raskaisiin käyttäjiin", jotka käsittelevät tuhansia asiakirjoja kuukausittain.

v500 Systems | yritysten tekoälyratkaisuja

Avaa tekoälyn tehokkuus kohtuuhintaan: räätälöityjä ratkaisuja pk-yrityksille

 

Nämä ovat joitain ongelmia, joita käyttäjät voivat kohdata vertaillessaan asiakirjoja tekoälyratkaisujen avulla. On tärkeää arvioida ja testata huolellisesti erilaisia ​​ratkaisuja, jotta ne täyttävät erityisvaatimukset ja vastaavat käyttäjän käyttötapaukseen liittyviin haasteisiin.

 

Valmis aloittamaan?


AI Solutions | SaaS | Ammattilaiset | pk-yritykset | Asiakirjan vertailu | Älykäs kognitiivinen haku | Tehokkuus | Ajansäästö | Lisätoimintoja | Tyhjennä asiakirjojen ruuhka | AI SaaS Solutions | Tilausperusteinen | Käyttökustannukset | Kunnianhimoinen ala | Eteenpäin ajattelevat ammattilaiset | Automaatio

Varaa tapaaminen – ota meihin yhteyttä, jos sinulla on muita kysymyksiä, joihin haluat meidän vastaavan ja jos haluat kokeilla AI SaaS -ratkaisuamme.


Tyhjennä asiakirjojen ruuhka — Toimi nyt, rekisteröidy: Hyödynnä tekoälyn voima asiakirjojen käsittelyssä

Avaa tekoälyn voima vastustamattomalla tarjouksellamme. Aloita ILMAISEKSI tekoälyn useiden asiakirjojen vertailussa ja älykkäässä kognitiivisessa haussa jo tänään. Koe vertaansa vailla oleva tehokkuus, tarkkuus ja ajansäästö. Ilmaisen kokeilun jälkeen jatka muutosta vain $ 20 / kk. Älä missaa tätä pelin muuttavaa mahdollisuutta. Tehosta asiakirjojen käsittelyäsi nyt.

 

Tutustu tapaustutkimuksiimme ja muihin viesteihimme saadaksesi lisätietoja:

AI Document Compering: Monimutkaisten kysymysten esittäminen kaupallisessa vuokrasopimuksessa

Tietoihin perustuva päätöksenteko: tekoälyn hyödyntäminen tehokkaassa asiakirjojen vertailussa lakialalla

Kuinka tekoäly voi auttaa lakimiehiä asiakirjojen vertailussa?

Kilpailijoiden tunnistaminen tekoälypohjaisessa lakiasiakirjojen vertailussa

#työskentelyälykkäämpi #tekoäly #ymmärtäminen #asiakirjat

Daniel Czarnecki

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT

07 | 05 | 2024

Mitä myymme?

Tutustu tekoälyn asiakirjojen ymmärtämiseen aiMDC:n avulla. Virtaviivaista työnkulkua, paranna tarkkuutta ja säästä aikaa innovatiivisilla ominaisuuksilla, kuten useiden asiakirjojen vertailu ja Show Highlights. Sano hyvästit manuaaliselle asiakirjojen käsittelylle ja hei tehokkuudelle ja oivallukselle
05 | 05 | 2024

Kuinka kauan kestää tulla luovaksi

Tutki tekoälyn muuntavaa voimaa, joka nopeuttaa matkaa kohti luovuutta. Tehtävien virtaviivaistamisesta inspiraation tarjoamiseen, tekoäly muokkaa innovaatiomaisemaa, jolloin ihmiset voivat vapauttaa luovan potentiaalinsa ennennäkemättömällä tavalla
01 | 05 | 2024

Älykäs tapa kysyä tekoälyä

Tutustu tarkkuuskyselyn taiteeseen valjastaa tekoäly dokumenttien analysointiin. Selvitä strategioita oivallusten maksimoimiseksi ja tiedonkeruuprosessien virtaviivaistamiseksi
27 | 04 | 2024

Yksityiskohdat Rakenna luottamusta: AI on erittäin hyvä Details | 'QUANTUM 5' S1, E10

Sukella tekoälypohjaisen asiakirjankäsittelyn maailmaan ja tutki, kuinka sen huolellinen huomio yksityiskohtiin rakentaa luottamusta varmistamalla tarkkuuden ja luotettavuuden