15 | 06 | 2022

Asianajotoimistot käyttävät tonnia jäsentämätöntä dataa tietämättä omistamastaan ​​kultakaivoksesta!

Hyödyntämättömän potentiaalin vapauttaminen: Kuinka tekoäly auttaa asianajotoimistoja löytämään piilotetut jalokivet jäsentämättömästä tiedosta!

esittely

Nykypäivän digitaaliaikana asianajotoimistot istuvat usein tietämättään jäsentämättömän datan aarreaittassa. Asianajotoimistot tuottavat ja keräävät päivittäin valtavia määriä tietoa oikeudellisista asiakirjoista ja tapaustiedostoista sähköpostiviesteihin ja pöytäkirjaan. Suuri osa tästä tiedosta on kuitenkin edelleen jäsentämätöntä, hajallaan eri alustoilla ja formaateissa, mikä vaikeuttaa asianajotoimistojen arvon vapauttamista. He eivät tiedä, että näissä tiedoissa on oivallusten ja mahdollisuuksien kultakaivos, joka odottaa löytämistään. Hyödyntämällä kehittyneiden teknologioiden, kuten tekoälyn ja tietoanalytiikan, voimaa asianajotoimistot voivat saada ennennäkemättömän näkyvyyden tietoihinsa ja paljastaa piilotettuja malleja, trendejä ja korrelaatioita, jotka voivat olla strategisia päätöksiä, optimoida prosesseja ja saada parempia tuloksia heidän asiakkaitaan. Lakitoimistojen on aika tunnistaa tietojensa hyödyntämätön potentiaali ja avata omistamansa kultakaivos, mikä tasoittaa tietä uudelle datalähtöisen oikeuskäytännön aikakaudelle.

Aarrekammion avaaminen: Kuinka tekoäly paljastaa asianajotoimistojen jäsentämättömän datan piiloarvon!

Ydintarina

Tekoäly (AI) on noussut asianajotoimistojen pelien muuttajaksi, ja se tarjoaa tehokkaan työkalun piilotettujen tietojen avaamiseen lukuisista tietovarastoista ja kilpailuedun saamiseksi. Lakialan datan määrän ja monimutkaisuuden lisääntyessä perinteiset tiedonhallinta- ja analysointimenetelmät ovat usein aikaa vieviä ja työvoimavaltaisia. Tekoäly voi kuitenkin käsitellä ja analysoida valtavia määriä jäsentämätöntä dataa ennennäkemättömällä nopeudella ja tarkkuudella, jolloin asianajotoimistot voivat paljastaa arvokkaita oivalluksia, jotka muuten jäisivät piiloon.

Yksi tärkeimmistä tavoista, joilla tekoäly avaa piilotetut tiedot, on sen edistyneet analytiikkaominaisuudet. Tekoälyalgoritmit voivat esimerkiksi skannata ja analysoida jäsentämätöntä dataa, kuten oikeudellisia asiakirjoja, tapaustiedostoja, sähköposteja ja transkriptioita, poimia asiaankuuluvia tietoja, tunnistaa malleja ja paljastaa korrelaatioita. Näin asianajotoimistot voivat saada syvällisiä näkemyksiä tiedoistaan ​​ja paljastaa trendejä, riskejä ja mahdollisuuksia, jotka voivat auttaa strategisessa päätöksenteossa ja parantaa asiakkaiden tuloksia. Tekoäly voi esimerkiksi auttaa asianajotoimistoja tunnistamaan aiempien tapausten tulosten mallit, jolloin ne voivat tehdä datapohjaisia ​​ennusteita meneillään olevien tapausten mahdollisesta onnistumisesta tai epäonnistumisesta ja mukauttaa oikeudellisia strategioitaan sen mukaisesti.

Toinen tapa, jolla tekoäly avaa piilotetut tiedot, on sen luonnollisen kielen käsittelyominaisuudet (NLP). NLP antaa tekoälylle mahdollisuuden ymmärtää ja analysoida ihmisten kieltä, mukaan lukien oikeudellinen ammattikieltä ja terminologia. Tämän ansiosta tekoäly voi suorittaa tehtäviä, kuten sopimusanalyysin, juridisen tutkimuksen ja asiakirjojen luokittelun, erittäin tarkasti ja tehokkaasti. Asianajotoimistot voivat hyödyntää tekoälypohjaista NLP:tä seuloakseen nopeasti läpi suuren määrän oikeudellisia asiakirjoja ja tunnistaakseen asiaankuuluvat tiedot, mikä säästää aikaa ja resursseja ja varmistaa samalla oikeudellisen työnsä tarkkuuden ja johdonmukaisuuden.

Tekoäly voi myös auttaa asianajotoimistoja yhdistämään tietoja useista tietovarastoista ja yhdistämään ne yhdeksi helppokäyttöiseksi alustaksi. Lakitoimistoilla on usein tietoja hajallaan eri järjestelmissä ja formaateissa, mikä tekee heidän tiedoistaan ​​kokonaisvaltaisen näkemyksen saaminen haastavaa. Tekoälyllä toimivat tiedon integrointityökalut voivat yhdistää, poimia ja normalisoida tietoja eri lähteistä, jolloin asianajotoimistot voivat luoda keskitetyn arkiston strukturoidusta tiedosta, jota voidaan helposti etsiä, analysoida ja visualisoida. Näin asianajotoimistot voivat avata piilotettuja oivalluksia ja malleja, jotka voivat ilmetä vain, kun eri lähteistä peräisin olevia tietoja yhdistetään ja analysoidaan yhdessä.

Yhteenvetona voidaan todeta, että tekoäly on paras vaihtoehto lakitoimistoille avata piilotettuja tietoja lukuisista tietovarastoista ja saada kilpailuetua. Kehittyneen data-analytiikan, luonnollisen kielen käsittelyn ja tietojen integrointiominaisuuksien ansiosta tekoäly antaa lakitoimistoille mahdollisuuden käsitellä ja analysoida valtavia määriä jäsentämätöntä dataa, löytää arvokkaita oivalluksia ja tehdä perusteltuja päätöksiä. Valjastamalla tekoälyn voimaa asianajotoimistot voivat pysyä kilpailun edellä, tarjota parempia tuloksia asiakkailleen ja mullistaa tapojaan hallita ja hyödyntää tietojaan nykyaikaisella digitaalisella aikakaudella.

v500 Systems | yritysten tekoälyratkaisuja

Paljasta piilotettu rikkaus: kuinka tekoäly avaa asianajotoimistojen jäsentämättömän datan aarreaitta

Mielenkiintoisia faktoja ja tilastoja, jotka korostavat kuinka tekoäly vapauttaa tietoja asiakirjoista ja hyödyttää lakimiehiä päivittäin:

 1. Deloitten tekemän tutkimuksen mukaan 73 % lakimiesammattilaisista uskoo, että tekoäly muuttaa heidän toimialaansa, ja 63 % käyttää jo tekoälyllä varustettuja työkaluja tehtäviin, kuten sopimusanalyysiin, oikeudelliseen tutkimukseen ja sähköiseen tiedonhakuun.
 2. Tekoälyllä toimivat asiakirja-analyysityökalut voivat käsitellä asiakirjoja eksponentiaalisesti ihmisen kykyjä nopeammin. Esimerkiksi, AIdot Systems, tekoälyllä toimiva sopimusanalyysiohjelmisto, väittää tarkastelevansa ja analysoivansa sopimuksia 20–60 kertaa nopeammin kuin ihmislakimies.
 3. Journal of Empirical Legal Studies -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa tutkijat havaitsivat, että tekoälyalgoritmit pystyivät ennustamaan tapausten lopputuloksia 79.2 prosentin tarkkuudella, mikä päihitti ihmislakimiehet 68.2 prosentin tarkkuudella.
 4. McKinseyn raportin mukaan tekoälyllä toimivat sopimusanalyysityökalut voivat lyhentää sopimusten tarkistamiseen käytettyä aikaa jopa 80 %, jolloin asianajajat voivat keskittyä arvokkaampiin tehtäviin, kuten lakistrategiaan ja asiakasneuvontaan.
 5. Tekoälyllä toimivat sähköiset etsintätyökalut, kuten Relativity ja Brainspace, voivat analysoida miljoonia asiakirjoja nopeasti, mikä auttaa asianajajia tunnistamaan riita-asioita varten tarvittavat tiedot, suorittamaan tapausten varhaisia ​​arviointeja ja vähentämään manuaaliseen asiakirjojen tarkasteluun liittyvää aikaa ja kustannuksia.
 6. Tekoälyllä toimivat tiedonpoimintatyökalut, kuten Ross Intelligence ja Casetext, voivat poimia automaattisesti tärkeitä tietoja oikeudellisista asiakirjoista, kuten sopimuksista ja tuomioistuinten lausunnoista, mikä auttaa asianajajia tunnistamaan nopeasti asiaankuuluvat lausekkeet, oikeudelliset ennakkotapaukset ja oivallukset tapauksiinsa.
 7. Tekoälykäyttöiset juridiset chatbotit ovat tulossa yhä suositummiksi, ja ne tarjoavat ympärivuorokautista asiakaspalvelua ja tukea asiakkaille, auttavat asianajajia virtaviivaistamaan viestintää ja parantamaan asiakastyytyväisyyttä.
 8. Gartnerin raportin mukaan vuoteen 2023 mennessä 33 prosentin yritysten lakiosastoista odotetaan ottavan tekoälypohjaisia ​​työkaluja tehtäviin, kuten oikeudelliseen tutkimukseen, sopimusten analysointiin ja sähköiseen löytämiseen, mikä osoittaa tekoälyn kasvavan käyttöönoton ja hyödyn. laillinen teollisuus.
 9. Kaiken kaikkiaan tekoäly auttaa asianajajia säästämään aikaa, alentamaan kustannuksia, parantamaan tarkkuutta ja tekemään tietoisempia päätöksiä avaamalla arvokasta tietoa asiakirjoista, jolloin he voivat tarjota parempia oikeudellisia palveluita ja saada kilpailuetua jatkuvasti kehittyvässä oikeusympäristössä.
v500 Systems | yritysten tekoälyratkaisuja

Käyttämätön kulta: Kuinka tekoäly paljastaa asianajotoimistojen jäsentämättömän datan piiloarvon!

Organisaatio, mukaan lukien asianajotoimistot, käyttää vain 1 % tiedoista.

Gartnerin tutkimus ennustaa, että Tietojen määrä maailmanlaajuisesti kasvaa 800 % seuraavien viiden vuoden aikana, ja jopa 80 % tiedoista on täysin jäsentelemätöntä. Strukturoimaton data koostuu tiedoista, jotka eivät ole perinteisessä rivi-saraketietokannassa.
Tyypillisiä esimerkkejä ovat oikeudelliset asiakirjat, kuvat, potilastiedot ja muut tyypit (lisätietoja alla)

Vähemmän yli 1 % yrityksen strukturoimattomasta tiedosta analysoidaan tai käytetään.

 


Tekoäly (#AI) = Sinä, tieto
Koneoppiminen (#ML) = Sinä, kokemus
Luonnollisen kielen käsittely (#NLP) = Sinä, luetun ymmärtäminen.

Tämä on yksinkertainen tapa selittää AI/ML/NLP ihmistä vastaan.
AI/ML/NLP pystyy käsittelemään tehtäviä paljon nopeammin kuin me, ja paljon suuremmalla tarkkuudella. Etunamme on, että voimme käyttää mielikuvitusta :)


Mitä on jäsentämätön data?

Strukturoimaton tarkoittaa sitä tietojoukkoja (tyypillisiä laajoja tiedostokokoelmia) ei tallenneta jäsenneltyyn tietokantamuotoon. Strukturoimaton data sisältää asiakirjat, video-, ääni- tai kuvatiedostoja, lokitiedostoja, antureita tai sosiaalisen median viestejä. Jopa sähköpostilla on joitain rakenteettomia puolia – kaikki teksti noudattaa hyvin määriteltyä aikaleimaa.

Asianajotoimiston tapauksessa jäsentämätön data on asiakirjoissa elintärkeää tietoa. On kaksi tapaa poimia ja ymmärtää nämä tiedot:

a). vietti aikaa asiakirjojen lukemiseen, b). sallia tekoälyn lukea ja ymmärtää asiakirjoissa olevat tiedot

 

Miksi niin? Mikä on ongelma?

Kuten edellä on selitetty, asiakirjoissa olevat tiedot katsotaan jäsentämättömäksi dataksi. Ei ole rivejä ja sarakkeita. Ymmärtääkseen tiedon, henkilön täytyy lukea ja ymmärtää konteksti. Keskimäärin ihmisellä kestää 8.2 tuntia lukea ja ymmärtää 300-sivuinen asiakirja. Entä jos meillä on niitä 1,000? Onko kenelläkään 1,000 päivää (2.7 vuotta) aikaa lukea dokumentaatio?

Nyt on olemassa innovatiivisempi tapa suorittaa tämä tehtävä – lukeminen ja ymmärtäminen.

 

Kuinka AI/ML/NLP voi auttaa asianajotoimistoja avaamaan 99 % omistamistaan ​​tiedoista?

Selvitetään, kuinka tekoäly, koneoppiminen ja luonnollisen kielen käsittely (NLP) voivat auttaa asianajotoimistoja käsittelemään tietoja omistamistaan ​​asiakirjoista. Tarkoituksella emme aio käyttää teknistä ammattikieltä.

Kuvittele organisaatiosi huippujuristi; sillä henkilöllä on valtava tieto ja kokemus, joka juontaa juurensa maailman alkuajoista.

Nyt voimme toistaa saman tekoälytekniikan avulla luomalla prosesseja, joiden avulla voit lukea ja ymmärtää satojen palvelimien ympärillä hajallaan olevien asiakirjojen kaikki tiedot sisäisesti tai ulkoisesti.

Tekoälystä tulee kuin virtuaalinen asiantuntija, guru ja mentori, jolta voit kysyä mitä tahansa, ja se antaa parhaat vastaukset. Koneoppiminen oppii jatkuvasti datastasi, 24/7. On tärkeää huomata, että tämä ei ole vain yksittäinen yritys. AI/ML/NLP oppii jatkuvasti tiedoistasi, mitä kysymyksiä esität ja mitä tietoja tarkistat usein. Lyhyen ajan kuluttua se tietää, mikä on elintärkeää päivittäisten sitoumustesi kannalta.

Luettelo eduista, jotka tuleva viisas lakitoimisto voi nopeasti ottaa käyttöön:

 • Ulkoista – ikäviä, toistuvia, arkipäiväisiä ja aikaa vieviä tehtäviä tekoälyjärjestelmällesi ja saada etua kilpailijoihin nähden
 • Ongelmanratkaisu – 5 miksi (Kaizen-menetelmää käytti alun perin Toyota, nyt kunnianhimoiset organisaatiot) – kysymällä viisi kertaa tarkkoja kysymyksiä voit ratkaista ongelman käyttämällä tietojesi tietoja
 • Liiketoimintaprosessien optimointi – säästä aikaa, virtaviivaista nykyisiä prosesseja ja saavuta asiakkaillesi toimitettavan työn tarkkuudet. Avaa uusia tulonlähteitä yrityksellesi.
 • Tiedot, tiedot lähteneistä ihmisistä – Kuten missä tahansa organisaatiossa, ihmisiä tulee ja menee mistä tahansa syystä. Joillekin heistä on maksettu komeasti ponnisteluistaan. Hyötyvätkö nykyiset työntekijät aiemmista historiallisista tiedoista – viimeisten asiantuntijoiden luomista asiakirjoista?
 • Keskitetty tieto – Kun asiakirjoissa oleva Tieto tai tiedot on keskitetty, ihmiset löytävät helposti etsimänsä välttäen päällekkäistä työtä. Jos he esimerkiksi eivät näe sopimusta, heidän on luotava se tyhjästä.
 • Käsitellä asiaa – AI EI ole tuote – se on kehittynyt, jatkuva prosessi, joka kehittyy jatkuvasti ja antaa sinulle etua
 • Arvo – Alle kolmen kuukauden konkreettinen ROI – tekoälyn voima

Käsittelyvaiheessa älykäs kognitiivinen haku lukee ja ymmärtää kaikki tiedot asiakirjoista, jotka ovat hajallaan organisaatiosi useilla palvelimilla. Sitten tiedot ovat käytettävissäsi. Sinun tarvitsee vain esittää kysymys, ja älykäs virtuaaliasiantuntija, joka käyttää AI/ML/NLP-tekniikkaa, antaa sinulle tarkan vastauksen.

 

Asiakirjojen vertailu toimii samoilla periaatteilla kuin älykäs kognitiivinen haku. Asiakirjoissa olevat tiedot ymmärretään täysin ennen vertailua. Tietoja verrataan sisällön ja semantiikan eikä vain keskeisten lauseiden perusteella.

Kuinka voimme avata asiakirjoissa olevien tietojen lukituksen tekoälyn avulla.
Tekoäly lukee ja ymmärtää kaikki tietosi murto-osassa ajasta

Tehokkuus | Tarkkuus | Automaatio | Innovaatiot | Tuottavuus | Kilpailuetu | Kustannustehokkuus | Skaalautuvuus | Personointi | Käyttöönottovalmis AI | Koulutus ja tuki | Tekoäly | Tulot | Tekoälypohjaiset lakipalvelut | Tekoälyllä toimiva asianajotoimisto | AI Legal Technology | Tekoäly oikeuskäytännössä | Tekoäly lakiasiantuntijoille | Tekoälyavustetut lakitoimistot | AI lakikustannussäästöt | AI Legal Process Automation | Tekoäly juridisessa liiketoiminnan kehittämisessä | AI Legal Research | Tekoälyllä täydennetty lakityö | AI Legal Analytics | AI Legal Document Review | AI Legal Contract Management | AI Legal e-Discovery | AI Legal Compliance | AI Legal Chatbotit | AI Legal Forecasting

Ota seuraava askel kohti tulevaisuutta tekoälyn ja oikeustekniikan avulla!

Ota meihin yhteyttä jo tänään selvittääksesi, kuinka innovatiiviset työkalumme voivat mullistaa tietojesi tarkkuuden. Asiantuntijamme ovat täällä vastaamassa kaikkiin kysymyksiisi ja opastamassa sinua kohti tehokkaampaa ja tehokkaampaa tulevaisuutta.

Tutustu koko palveluvalikoimaamme aloitussivullamme AIdot.Cloudissa – jossa älykäs haku ratkaisee yritysongelmia.

Muuta tapasi löytää tietoja älykkäällä kognitiivisella haulla. Huippuluokan tekoäly- ja NLP-teknologiamme pystyy nopeasti ymmärtämään monimutkaisimmatkin oikeudelliset, taloudelliset ja lääketieteelliset asiakirjat ja tarjoavat sinulle arvokkaita näkemyksiä yksinkertaisella kysymyksellä.

Virtaviivaista asiakirjojen tarkistusprosessisi asiakirjavertailutuotteemme avulla. Säästä aikaa ja vaivaa tarkistamalla vaivattomasti tuhansia sopimuksia ja lakiasiakirjoja tekoälyn ja NLP:n avulla. Saat sitten kaikki tarvitsemasi vastaukset yhdessä, helposti luettavassa raportissa.

Oletko valmis näkemään, kuinka tekoäly voi toimia sinulle? Varaa tapaaminen kanssamme jo tänään ja koe virtuaalinen kahvi erilailla.


Tutustu tapaustutkimuksiimme ja muihin viesteihimme saadaksesi lisätietoja:

Älykäs haku

Mikä luetun ymmärtämisessä on elintärkeää, ja miten se voi auttaa sinua?

Tekoälyn arvon maksimointi asianajotoimistoympäristössä

Lakimiesten valtuutus tekoälyllä toimivalla älykkäällä haulla: oikean tiedon löytäminen aina

Vallankumouksellinen lakitutkimus tekoälyn avulla: Lakimiesten älykkään etsinnän edut

#lakiteknologia #lakitoimistot #työskentelyälykkäämpi #ai #laki #ohjelmisto #edut #ratkaisut #muutos

Maksymilian Czarnecki

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT

07 | 05 | 2024

Mitä myymme?

Tutustu tekoälyn asiakirjojen ymmärtämiseen aiMDC:n avulla. Virtaviivaista työnkulkua, paranna tarkkuutta ja säästä aikaa innovatiivisilla ominaisuuksilla, kuten useiden asiakirjojen vertailu ja Show Highlights. Sano hyvästit manuaaliselle asiakirjojen käsittelylle ja hei tehokkuudelle ja oivallukselle
05 | 05 | 2024

Kuinka kauan kestää tulla luovaksi

Tutki tekoälyn muuntavaa voimaa, joka nopeuttaa matkaa kohti luovuutta. Tehtävien virtaviivaistamisesta inspiraation tarjoamiseen, tekoäly muokkaa innovaatiomaisemaa, jolloin ihmiset voivat vapauttaa luovan potentiaalinsa ennennäkemättömällä tavalla
01 | 05 | 2024

Älykäs tapa kysyä tekoälyä

Tutustu tarkkuuskyselyn taiteeseen valjastaa tekoäly dokumenttien analysointiin. Selvitä strategioita oivallusten maksimoimiseksi ja tiedonkeruuprosessien virtaviivaistamiseksi
27 | 04 | 2024

Yksityiskohdat Rakenna luottamusta: AI on erittäin hyvä Details | 'QUANTUM 5' S1, E10

Sukella tekoälypohjaisen asiakirjankäsittelyn maailmaan ja tutki, kuinka sen huolellinen huomio yksityiskohtiin rakentaa luottamusta varmistamalla tarkkuuden ja luotettavuuden