05 | 11 | 2022

Lakitoimistot tarvitsevat kattavaa koulutusta ja tukea tekoälyn omaksumiseen

Tekoälyn hyödyntäminen menestykseen: Lakitoimistojen ja asianajajien koulutuksen ja tuen arvo

esittely

IT-palveluntarjoajan kattava koulutus ja jatkuva tukiohjelma voivat hyödyttää lakitoimistoa, joka haluaa ottaa käyttöön tekoälyteknologiaa. Asianmukaisella koulutuksella ja tuella asianajotoimistot voivat olla varmoja siitä, että heillä on tarvittavat tiedot ja resurssit tekoälyn käyttöön ja näkevät sen tarjoamat hyödyt tehokkaasti.

Kattava koulutus voi antaa asianajotoimistoille ymmärrystä tekoälytekniikan perusteista, mukaan lukien kuinka sitä voidaan soveltaa lakialalla. Lisäksi se voi tarjota käytännön koulutusta tiettyjen lakitoimiston hyväksymien tekoälytyökalujen ja -ohjelmistojen käytöstä sekä tietoa tekoälyn käytön parhaista käytännöistä juridisessa tutkimuksessa, asiakirjojen tarkastelussa ja sopimusanalyysissä. Tämä voi auttaa asianajotoimistoja integroimaan tekoälyteknologiaa olemassa oleviin työnkulkuihinsa ja prosesseihinsa, mikä lisää tehokkuutta ja alentaa kustannuksia.

Jatkuva tuki voi olla myös erinomainen apu asianajotoimistoille. Se voi auttaa vianmäärityksessä ja teknisten ongelmien ratkaisemisessa, joita voi ilmetä tekoälyteknologiaa käytettäessä. Se voi myös tarjota tietoa tekoälyn käytöstä e-discovery- ja muilla harjoitusalueilla sekä asiakasviestinnässä ja -palvelussa.

Kaiken kaikkiaan kattava koulutus ja jatkuva tukiohjelma voivat olla arvokkaita asianajotoimistolle, joka haluaa ottaa käyttöön tekoälyteknologiaa. Se voi tarjota tietämystä ja resursseja, joita he tarvitsevat tekoälyn käyttöön ja nähdä hyödyt, joita se voi tuottaa tehokkaasti.

 

v500 Systems | yritysten tekoälyratkaisuja

Lain tulevaisuus: tekoälyn voiman hyödyntäminen koulutuksen ja tuen avulla

Päätarina

Uskomme, että kattavan koulutuksen ja tuen tarjoaminen on ratkaisevan tärkeää, jotta lakitoimistot saadaan omaksumaan tekoäly (AI) -teknologia. Monet asianajotoimistot saattavat epäröidä tekoälyn ottamista käyttöön, koska he eivät tunne tekniikkaa tai eivät ole varmoja kuinka käyttää sitä tehokkaasti. Tarjoamalla koulutusta ja tukea asianajotoimistot voivat olla varmoja siitä, että niillä on tarvittavat resurssit hyödyntääkseen tekoälyä parhaalla mahdollisella tavalla.

Yksi tapa tarjota koulutusta ja tukea on työpajat ja seminaarit. Ne voidaan räätälöidä asianajotoimistojen erityistarpeisiin, ja ne kattavat esimerkiksi tekoälyn käyttämisen oikeudelliseen tutkimukseen, asiakirjojen tarkistamiseen ja sopimusanalyysiin. Tämä koulutus voidaan järjestää henkilökohtaisesti tai verkossa asianajotoimiston toiveiden mukaan.

Toinen tapa tarjota koulutusta ja tukea on verkkoresurssien, kuten opetusohjelmien, usein kysyttyjen kysymysten ja käyttöoppaiden, kautta. Nämä resurssit voivat tarjota asianajotoimistoille vaiheittaiset ohjeet tekoälytekniikan käyttöön ja vianetsintävinkkejä mahdollisten ongelmien varalta.

Lisäksi asiakastuen tarjoaminen voi olla loistava tapa tarjota tukea. Asiantuntijaryhmän tulisi olla käytettävissä avustamaan ja vastaamaan asianajotoimistojen kysymyksiin. Asianajotoimiston tarpeista riippuen tämä voidaan tehdä puhelimitse, sähköpostitse tai live-chatin kautta.

Tarjoamalla koulutusta ja tukea asianajotoimistot voivat olla varmoja siitä, että niillä on resurssit omaksua ja käyttää tekoälyteknologiaa tehokkaasti. Tämä auttaa heitä voittamaan alkuvaiheen epäröinnit ja lopulta hyötymään monista tekoälyn tarjoamista eduista.

10x avainkohtaa, joihin keskitymme toimittaessamme tekoälyä asianajotoimistoille – koulutus ja tuki

 1. Hän ymmärtää tekoälytekniikan perusteet, mukaan lukien sen soveltamisen lakialalla.
 2. Käytännön koulutus asianajotoimiston omien AI-työkalujen ja -ohjelmistojen käytöstä.
 3. Tietoja parhaista käytännöistä tekoälyn käyttämiseksi juridisessa tutkimuksessa, asiakirjojen tarkastelussa ja sopimusanalyysissä.
 4. Apua tekoälyteknologian integroinnissa asianajotoimiston työnkulkuun ja prosesseihin.
 5. Tietoja siitä, kuinka tekoälyä käytetään tehokkuuden lisäämiseen ja kustannusten vähentämiseen.
 6. Apua tekoälyn eettisten ja oikeudellisten vaikutusten ymmärtämisessä lakialalla.
 7. Tietoa tekoälyn käyttämisestä e-löytössä ja muilla käytännön aloilla.
 8. Apua ymmärtämään, kuinka tekoälyä käytetään asiakasviestintään ja -palveluun.
 9. Tietoja tekoälyn käytöstä lailliseen laskutukseen ja tehtäviin käytetyn ajan seurantaan.
 10. Apua vianetsinnässä ja teknisten ongelmien ratkaisemisessa tekoälyteknologiaa käytettäessä.

Mielenkiintoisia faktoja ja tilastoja koulutuksesta ja tuesta, jota lakitoimistot tarvitsevat keinoälyn tehokkaaseen käyttöön:

 1. Deloitten raportti osoittaa, että asianmukainen koulutus ja tuki ovat ratkaisevan tärkeitä asianajotoimistoille, jotta ne voivat toteuttaa tekoälyteknologiaa menestyksekkäästi. Tähän sisältyy lakimiesten ja tukihenkilöstön koulutus tekoälytyökaluista ja jatkuva tuki sen varmistamiseksi, että teknologiaa käytetään täysimääräisesti.
 2. Accenturen tutkimuksessa todettiin, että lakitoimistot, jotka investoivat työntekijöidensä koulutukseen ja tukeen, onnistuvat AI-toteutuksessa paremmin. Tutkimuksessa havaittiin myös, että nämä yritykset pystyvät selviytymään paremmin tyypillisistä haasteista, kuten tietosuojasta ja tietosuojasta.
 3. PWC:n raportin mukaan monet lakitoimistot etsivät ulkopuolista tukea auttaakseen niitä toteuttamaan tekoälyteknologiaa. Tämä sisältää tekoälyyn erikoistuneet konsulttiyritykset ja koulutus- ja tukipalveluita tarjoavat teknologiatoimittajat.
 4. International Legal Technology Associationin tekemän tutkimuksen mukaan yli 60 % suurista asianajotoimistoista investoi tekoälyteknologian koulutukseen ja tukeen. Tämä sisältää sekä laki- että tukihenkilöstön koulutusta sekä jatkuvaa tukea teknologian tehokkaan käytön varmistamiseksi.
 5. Toinen McKinsey & Companyn raportti osoittaa, että koulutukseen ja tukeen investoivilla lakitoimistoilla on paremmat mahdollisuudet hyödyntää tekoälytekniikan kaikki hyödyt. Tämä sisältää parantuneen tehokkuuden, parantuneet tapausten tulokset ja lisääntyneen asiakastyytyväisyyden.

Nämä tilastot osoittavat koulutuksen ja tuen tärkeyden asianajotoimistoille, jotka haluavat toteuttaa tekoälyteknologiaa menestyksekkäästi. Investoimalla näihin resursseihin asianajotoimistot voivat varmistaa, että heidän työntekijänsä voivat käyttää tekoälyä tehokkaasti parantaakseen työprosessejaan ja tarjotakseen parempia asiakaspalveluja.

 

v500 Systems | edistynyt juridisen teknologian toimittaja

Tekoäly ja lakiasiantuntijat: Lakitoimistojen ja asianajajien koulutuksen ja tuen merkitys

 

Valmis aloittamaan?


Tehokkuus | Tarkkuus | Automaatio | Innovaatiot | Tuottavuus | Kilpailuetu | Kustannustehokkuus | Skaalautuvuus | Personointi | Käyttöönottovalmis AI | Koulutus ja tuki | Tekoäly | Tulot | Tekoälypohjaiset lakipalvelut | Tekoälyllä toimiva asianajotoimisto | AI Legal Technology | Tekoäly oikeuskäytännössä | Tekoäly lakiasiantuntijoille | Tekoälyavustetut lakitoimistot | AI lakikustannussäästöt | AI Legal Process Automation | Tekoäly juridisessa liiketoiminnan kehittämisessä | AI Legal Research | Tekoälyllä täydennetty lakityö | AI Legal Analytics | AI Legal Document Review | AI Legal Contract Management | AI Legal e-Discovery | AI Legal Compliance | AI Legal Chatbotit | AI Legal Forecasting | Asianajotoimisto | Lakiteknologia | Tekoäly (AI) | Syleillään tulevaisuutta | Työskentely Advanced Technology Providerin kanssa | Oikeudellinen innovaatio | AI-integraatio | Oikeudellinen asiantuntemus | Laillinen tuottavuus | Tekniset hevosvoimat | Luotetut ratkaisut | Ihmisen älykkyys | Oikeudellinen tutkimus | Ajankohtaiset haut | Älykkäämpi analytiikka | Intuitiivinen työnkulku | Technology Pace | Hype of Innovation | Teollisuuden asiantuntemus | Luotettavat vastaukset

Ota seuraava askel kohti tulevaisuutta tekoälyn ja oikeustekniikan avulla!

Ota meihin yhteyttä jo tänään selvittääksesi, kuinka innovatiiviset työkalumme voivat mullistaa tietojesi tarkkuuden. Asiantuntijamme ovat täällä vastaamassa kaikkiin kysymyksiisi ja opastamassa sinua kohti tehokkaampaa ja tehokkaampaa tulevaisuutta.

Tutustu koko palveluvalikoimaamme aloitussivullamme AIdot.Cloudissa – jossa älykäs haku ratkaisee yritysongelmia.

Muuta tapasi löytää tietoja älykkäällä kognitiivisella haulla. Huippuluokan tekoäly- ja NLP-teknologiamme pystyy nopeasti ymmärtämään monimutkaisimmatkin oikeudelliset, taloudelliset ja lääketieteelliset asiakirjat ja tarjoavat sinulle arvokkaita näkemyksiä yksinkertaisella kysymyksellä.

Virtaviivaista asiakirjojen tarkistusprosessisi asiakirjavertailutuotteemme avulla. Säästä aikaa ja vaivaa tarkistamalla vaivattomasti tuhansia sopimuksia ja lakiasiakirjoja tekoälyn ja NLP:n avulla. Saat sitten kaikki tarvitsemasi vastaukset yhdessä, helposti luettavassa raportissa.

Oletko valmis näkemään, kuinka tekoäly voi toimia sinulle? Varaa tapaaminen kanssamme jo tänään ja koe virtuaalinen kahvi erilailla.


Tutustu tapaustutkimuksiimme ja muihin viesteihimme saadaksesi lisätietoja:

Pysyminen kärjessä: johtavien tekniikan tarjoajien rooli lakitoimistojen tekoälyn jatkuvassa parantamisessa

Mitä asianajajat, asianajotoimistot haluavat tekoälyltä?

Menestyksen kannalta kriittinen tietojen tarkkuus: tekoälyn hyödyntäminen liiketoiminnan kasvussa

Tekoälyn omaksuminen: kustannussäästöjä ja tehokkuusetuja asianajotoimistoille

Tekoälyn arvon maksimointi asianajotoimistoympäristössä

#lakiteknologia #lakitoimistot #työskentelyälykkäämpi #ai #laki #ohjelmisto #edut #ratkaisut #muutos

LC

 

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT

07 | 05 | 2024

Mitä myymme?

Tutustu tekoälyn asiakirjojen ymmärtämiseen aiMDC:n avulla. Virtaviivaista työnkulkua, paranna tarkkuutta ja säästä aikaa innovatiivisilla ominaisuuksilla, kuten useiden asiakirjojen vertailu ja Show Highlights. Sano hyvästit manuaaliselle asiakirjojen käsittelylle ja hei tehokkuudelle ja oivallukselle
05 | 05 | 2024

Kuinka kauan kestää tulla luovaksi

Tutki tekoälyn muuntavaa voimaa, joka nopeuttaa matkaa kohti luovuutta. Tehtävien virtaviivaistamisesta inspiraation tarjoamiseen, tekoäly muokkaa innovaatiomaisemaa, jolloin ihmiset voivat vapauttaa luovan potentiaalinsa ennennäkemättömällä tavalla
01 | 05 | 2024

Älykäs tapa kysyä tekoälyä

Tutustu tarkkuuskyselyn taiteeseen valjastaa tekoäly dokumenttien analysointiin. Selvitä strategioita oivallusten maksimoimiseksi ja tiedonkeruuprosessien virtaviivaistamiseksi
27 | 04 | 2024

Yksityiskohdat Rakenna luottamusta: AI on erittäin hyvä Details | 'QUANTUM 5' S1, E10

Sukella tekoälypohjaisen asiakirjankäsittelyn maailmaan ja tutki, kuinka sen huolellinen huomio yksityiskohtiin rakentaa luottamusta varmistamalla tarkkuuden ja luotettavuuden