Lääkealan

50%
Maailmanlaajuisista terveydenhuoltoyrityksistä aikoo toteuttaa tekoälystrategioita vuoteen 2025 mennessä
62%
Terveydenhuollon organisaatioista investoi teknologian tekoälyn käyttötapauksiin
72%
yrityksistä uskoo, että tekoäly on ratkaisevan tärkeä heidän liiketoimintansa kannalta tulevaisuudessa

Kuinka tekoäly ja älykäs haku ovat auttaneet biokemistejä löytämään oivaltavaa tietoa monimutkaisista asiakirjoista?

Kuvittele, että biokemian laboratoriossa tutkijaryhmä työskentelee löytääkseen parannuskeinoa sairauteen. Heillä oli käytössään valtava määrä tieteellistä kirjallisuutta, mutta kaiken sen läpikäyminen manuaalisesti olisi kestänyt vuosia. He tarvitsivat tavan löytää nopeasti ja tehokkaasti olennaista tietoa monimutkaisista asiakirjoista. Silloin he päättivät käyttää tekoälyä ja älykästä hakua.

He syöttivät tekoälyjärjestelmään kaikella tieteellisellä kirjallisuudellaan, joka heillä oli, ja se analysoi ja järjesti tiedot nopeasti. Se pystyi ymmärtämään asiakirjojen kontekstia ja eri käsitteiden välisiä suhteita, mikä helpotti tutkijoiden olennaisen tiedon löytämistä. Älykäs hakujärjestelmä pystyi myös ymmärtämään tutkijoiden kyselyt ja palauttamaan osuvimmat tulokset.

Tekoälyn ja älykkään haun ansiosta tutkijat pystyivät löytämään uusia oivalluksia monimutkaisista asiakirjoista, jotka he muuten olisivat jääneet huomaamatta. He pystyivät luomaan uusia yhteyksiä ja tunnistamaan uusia mahdollisia huumekohteita. He kykenivät nopeasti kehittämään parannuskeinoa sairauteen, jonka parissa he työskentelivät. Koko prosessi saatiin päätökseen murto-osassa ajasta, joka olisi kestänyt ne manuaalisesti. Tutkijat hämmästyivät siitä, kuinka tekoäly ja älykäs haku olivat auttaneet heitä tutkimuksessaan, ja olivat kiitollisia avusta.

 

Vallankumouksellinen lääketutkimus tekoälyn avulla: Edistyksen nopeuttaminen parannetulla tarkkuudella ja tehokkuudella

Kuinka tekoäly voi auttaa lääketeollisuutta?

"Tekoälyn voiman vapauttaminen farmaseuttisessa tutkimuksessa: nopeuttaa löytöjä ennennäkemättömällä tarkkuudella ja tehokkuudella"

v500-järjestelmät | meistä | yritysverkkoratkaisut

Nopeuta löytöä

Lääkkeiden löytäminen ja kehittäminen: Tekoäly voi analysoida suuria määriä tietoa, kuten geneettistä tietoa ja kemiallisia yhdisteitä, tunnistaakseen uusia lääkekohteita ja ennustaakseen, mitkä yhdistelmät ovat todennäköisimmin tehokkaita hoitoja.

v500-järjestelmät | meistä | yritysverkkoratkaisut

Oivaltavat kokeet

Lääkesuunnittelu: tekoälyä voidaan käyttää lääkemolekyylien rakenteen optimointiin ja niiden mahdollisten sivuvaikutusten ennustamiseen, mikä auttaa vähentämään epäonnistuneiden kliinisten tutkimusten määrää

v500-järjestelmät | meistä | yritysverkkoratkaisut

Ennusta hoitoja

Kliiniset tutkimukset: tekoälyä voidaan käyttää tunnistamaan parhaat ehdokkaat kliinisiin tutkimuksiin, ennustamaan, mitkä hoito-ohjelmat onnistuvat todennäköisimmin, ja seuraamaan potilaita haittavaikutusten varalta.

v500-järjestelmät | meistä | yritysverkkoratkaisut

Tuotannon tehokkuus

Ennakoiva huolto: Tekoälyä voidaan käyttää laitteiden vikojen ennustamiseen ja huollon ajoittamiseen, mikä vähentää seisokkeja ja lisää tuotannon tehokkuutta.

v500-järjestelmät | meistä | yritysverkkoratkaisut

Ennuste vaatimukset

Supply Chain: Tekoälyä voidaan käyttää logistiikan ja toimitusketjun toimintojen optimointiin, kuten kysynnän ennustamiseen ja mahdollisten toimitusketjun pullonkaulojen tunnistamiseen.

v500-järjestelmät | meistä | yritysverkkoratkaisut

Markkinointi strategiat

Myynti ja markkinointi: Tekoälyä voidaan käyttää analysoimaan suuria määriä asiakasdataa, kuten demografisia tietoja ja ostotottumuksia, potentiaalisten kohdemarkkinoiden tunnistamiseksi ja tehokkaiden markkinointistrategioiden kehittämiseksi.

Lääkeyhtiöt voivat käyttää tekoälyä (AI) ratkaistakseen erilaisia ​​​​haasteita, mukaan lukien:

  • Lääkekehitys ja -kehitys: Tekoälyä voidaan käyttää suurten tietomäärien analysointiin ja mahdollisten uusien lääkekandidaattien tunnistamiseen.
  • Kliinisen tutkimuksen suunnittelu ja potilaiden rekrytointi: Tekoäly voi auttaa tunnistamaan potilasryhmät, jotka todennäköisimmin reagoivat tiettyyn hoitoon, ja optimoida tutkimussuunnitelman onnistumismahdollisuuksien lisäämiseksi.

 

 

  • Ennustava mallintaminen ja simulointi: Tekoälyä voidaan käyttää mallintamaan sairauksien käyttäytymistä ja ennustamaan, kuinka ne reagoivat erilaisiin hoitoihin, jolloin tutkijat voivat suunnitella tehokkaampia lääkeehdokkaita.
  • Lääkkeiden uudelleenkäyttö: Tekoälyä voidaan käyttää tunnistamaan uusia mahdollisia käyttötapoja olemassa oleville lääkkeille, mikä voi nopeuttaa uusien hoitojen tuomista markkinoille.
  • Potilastulosten parantaminen: Tekoäly voi analysoida tietoja sähköisistä terveyskertomuksista (EHR) tunnistaakseen potilaat, joilla on suuri riski sairastua tiettyihin sairauksiin, ja kehittääkseen yksilöllisiä hoitosuunnitelmia, jotka parantavat potilaiden tuloksia.
  • Toimitusketjun ja logistiikan optimointi: Tekoälyä voidaan käyttää logistiikan, ennusteiden ja toimitusketjun toimintojen optimointiin, mikä voi auttaa lääkeyrityksiä vähentämään kustannuksia ja parantamaan tehokkuutta.

Hyödynnämme tekoälyä ratkaistaksemme joitakin näistä haasteista

Bioteknologian ja tekoälyn potentiaalin vapauttaminen lääkkeiden löytämisessä

Tekoäly on täällä, ja se voi lukea ja ymmärtää asiakirjojen sisältöä, tunteita, tunteita ja syntaksia. 100,000 XNUMX asiakirjan käsittely muutamassa tunnissa - on mahdotonta ihmisille. Anna meidän opastaa sinua hyödyntämään tätä innovatiivista tekniikkaa.

Blogi

04 | 02 | 2023

10x ydinpistettä: Kuinka asianajotoimisto voi menestyä lakimarkkinoilla

Nykypäivän nopeatempoisessa ja jatkuvasti muuttuvassa oikeusympäristössä asianajotoimistojen on mukauduttava uusiin teknologioihin ja innovaatioihin menestyäkseen markkinoilla. Omaksumalla innovatiivista teknologiaa, kuten tekoälyä
31 | 01 | 2023

Mitä asianajajat, asianajotoimistot haluavat tekoälyltä?

Johtavat konsulttiyritykset, kuten Accenture, Deloitte ja McKinsey & Company, ovat havainneet lakitoimistojen kasvavan trendin ottaa käyttöön tekoälyteknologiaa.
20 | 01 | 2023

Asianajotoimistojen tänään kohtaaman viiden vaarallisen ja uhkaavan trendin paljastaminen

Lakiympäristön kehittyessä asianajotoimistot kohtaavat joukon uusia ja vaarallisia suuntauksia, jotka uhkaavat häiritä heidän liiketoimintaansa ja vaarantaa niiden menestyksen.
18 | 01 | 2023

Lakitoimistot ja AWS-pilvi: Tietosuojan ja vaatimustenmukaisuuden saavuttaminen digitaalisella aikakaudella

Minkä tahansa asianajotoimiston maine ja sen asiakkaiden luottamus riippuvat sen kyvystä suojata käsittelemiään tietoja. Lisäksi asianajotoimistoihin sovelletaan erilaisia ​​tietosuoja- ja turvallisuuslakeja ja -määräyksiä.