20 | 02 | 2021

Avaa tuottavuuden voima: Ota selvää, kuinka älykäs asiakirjankäsittelyratkaisu voi mullistaa lakialan

Tekoäly lakialalla: kuinka asianajajat ja asianajotoimistot käyttävät uusinta teknologiaa etunsa saavuttamiseksi

esittely

Lakiala on erittäin vaativa ja nopeatempoinen ala, joka vaatii ammattilaisilta valtavan määrän paperityötä päivittäin. Sopimuksista ja lakiasiakirjoista oikeuden pöytäkirjaan ja asiakasviestintään – lakiammattilaiset tulvii jatkuvasti asiakirjoja, jotka on luettava, tarkistettava ja käsiteltävä. Tämä voi olla aikaa vievä ja työläs tehtävä, mikä johtaa virheisiin ja viiveisiin. Onneksi on olemassa ratkaisu, joka voi auttaa lakiammattilaisia ​​virtaviivaistamaan asiakirjojen käsittelyä ja tehostamaan työnkulkuaan. Älykäs asiakirjankäsittelyratkaisu voi automatisoida monia dokumenttien hallintaan liittyviä aikaa vieviä tehtäviä, mikä helpottaa lakimiesten keskittymistä työnsä kriittisempiin puoliin.

Älykäs asiakirjankäsittelyratkaisu käyttää edistyksellistä teknologiaa, kuten luonnollisen kielen käsittelyä (NLP) ja koneoppimista (ML), analysoimaan ja poimimaan asiakirjoja asiakirjoista. Tämä tarkoittaa, että lakialan ammattilaisten ei enää tarvitse käyttää tuntikausia asiakirjojen manuaaliseen tarkistamiseen ja käsittelyyn. Sen sijaan ohjelmisto voi nopeasti skannata ja poimia tärkeitä tietoja, kuten asiakastietoja, avainpäivämääriä ja lakiviittauksia, mikä säästää lakiammattilaisten aikaa ja vähentää virheiden riskiä. Lisäksi älykäs asiakirjankäsittelyratkaisu voi myös auttaa lakiammattilaisia ​​löytämään ja hakemaan nopeasti tiettyjä asiakirjoja, mikä vähentää aikaa ja vaivaa, joka tarvitaan tärkeiden tietojen löytämiseen.

Tässä artikkelissa tutkimme, kuinka älykäs asiakirjankäsittelyratkaisu voi hyödyttää lakialaa. Työnkulun tehokkuuden parantamisesta virheriskin vähentämiseen tutkimme tämäntyyppisten ohjelmistojen käytön monia etuja lakimiesammateissa.

Ydintarina

Tuottavuuden vapauttaminen on välttämätöntä jokaiselle lakialan ammattilaiselle, joka haluaa pysyä kilpailukykyisenä nykypäivän nopeatempoisella alalla. Älykäs asiakirjankäsittelyratkaisu voi mullistaa lakimiesten työskentelytavan automatisoimalla monet dokumenttien hallintaan liittyvät aikaa vievät tehtävät. Näin lakimiehet voivat keskittyä työnsä tärkeimpiin osiin, kuten asiakasvuorovaikutukseen ja tapausten valmisteluun.

Älykäs asiakirjankäsittelyratkaisu käyttää edistyksellistä teknologiaa, kuten luonnollisen kielen käsittelyä (NLP) ja koneoppimista (ML), analysoimaan ja poimimaan asiakirjoja asiakirjoista. Tämä tarkoittaa, että lakialan ammattilaisten ei enää tarvitse käyttää tuntikausia asiakirjojen manuaaliseen tarkistamiseen ja käsittelyyn. Sen sijaan ohjelmisto voi nopeasti skannata ja poimia tärkeitä tietoja, kuten asiakastiedot, avainpäivämäärät ja oikeudelliset lainaukset, mikä säästää lakialan ammattilaisten aikaa ja vähentää virheiden riskiä.

Lisäksi älykäs asiakirjankäsittelyratkaisu voi auttaa lakiammattilaisia ​​löytämään ja hakemaan nopeasti tiettyjä asiakirjoja, mikä vähentää aikaa ja vaivaa, joka tarvitaan tärkeiden tietojen löytämiseen. Tämä voi olla erityisen hyödyllistä nopeatempoisissa oikeudellisissa ympäristöissä, joissa nopea tiedonsaanti on kriittistä. Älykkään asiakirjankäsittelyratkaisun avulla lakimiehet pääsevät helposti käsiksi tarvitsemaansa tietoon, jolloin he voivat työskennellä tehokkaammin ja tehokkaammin.

Toinen älykkään asiakirjankäsittelyratkaisun etu on, että se voi auttaa lakiammattilaisia ​​pysymään järjestyksessä. Ohjelmisto voi automaattisesti luokitella ja luokitella asiakirjoja, mikä tekee lakiammattilaisten helpoksi löytää tarvitsemansa. Tämä voi olla erityisen hyödyllistä suurissa organisaatioissa, joissa kunnollisen dokumentinhallintajärjestelmän ylläpitäminen voi olla haastavaa.

Yhteenvetona voidaan todeta, että älykäs asiakirjankäsittelyratkaisu voi mullistaa lakialan automatisoimalla monet dokumenttien hallintaan liittyvät aikaa vievät tehtävät, vähentämällä virheriskiä ja tehostamalla työnkulkua. Tämäntyyppisten ohjelmistojen avulla lakimiehet voivat työskennellä tehokkaammin ja tehokkaammin sekä pysyä järjestyksessä, mikä auttaa heitä viime kädessä tarjoamaan parempia palveluja asiakkailleen.

Mielenkiintoisia faktoja ja tilastoja tekoälystä ja älykkäästä asiakirjojen käsittelystä asianajotoimistoille

 • International Association of Outsourcing Professionals (IAOP) tutkimuksessa todettiin, että lakiala on yksi AI-pohjaisen asiakirjakäsittelyn parhaista käyttäjistä.
 • MarketsandMarketsin raportin mukaan laillisten asiakirjojen käsittelyn tekoälyn maailmanlaajuisten markkinoiden odotetaan kasvavan 64.8 miljoonasta dollarista vuonna 2018 746.4 miljoonaan dollariin vuoteen 2023 mennessä, ja CAGR on 55.5 % ennustejaksolla.
 • Deloitten tekemän tutkimuksen mukaan 30 % lakimiehistä uskoo, että tekoäly muuttaa tapaa, jolla lakipalveluja tarjotaan.
 • American Bar Associationin tutkimuksen mukaan tekoälyyn perustuva asiakirjatarkistus voi parantaa asiakirjojen tarkastelun nopeutta ja tarkkuutta jopa 90 %.
 • College of William and Mary Law Schoolin tutkimus, tekoälypohjaiset oikeudelliset tutkimustyökalut voivat auttaa lakimiehiä säästämään jopa 50 % juridiseen tutkimukseen käyttämänsä ajasta.
 • Legaltech Associationin tekemän tutkimuksen mukaan 70 prosenttia asianajotoimistoista käyttää jo tai suunnittelee käyttävänsä tekoälypohjaista asiakirjojen käsittelyä.
 • Kansainvälisen lakiteknologiayhdistyksen (ILTA) tekemän tutkimuksen mukaan tekoälyyn perustuva asiakirjatarkistus voi auttaa asianajotoimistoja vähentämään kustannuksia jopa 70 %.
 • Maailman talousfoorumin raportin mukaan tekoälyllä on potentiaalia parantaa oikeudellisten asiakirjojen käsittelyn tehokkuutta ja tarkkuutta sekä auttaa asianajajia tunnistamaan tärkeät tiedot nopeammin.
 • Legaltech Associationin tekemä tutkimus osoitti, että 53 % lakimiehistä uskoo, että tekoälyyn perustuva dokumenttien käsittely vähentää merkittävästi juridiseen tutkimukseen ja asiakirjojen tarkistamiseen liittyvää aikaa ja kustannuksia.
 • College of William and Mary Law Schoolin tutkimuksessa havaittiin, että tekoälyllä toimivat oikeudelliset tutkimustyökalut voivat auttaa asianajajia tunnistamaan asiaankuuluvat oikeuskäytännöt ja säädökset nopeammin ja tarkemmin.

"Se auttaa sinua löytämään neulan heinäsuovasta"

Asianajotoimistosi saavat satoja asiakirjoja kuukausittain asiakkailta; muita satoja, ellei tuhansia, luodaan sisäisesti. Jokainen niistä on eri muodossa ja laajan pituinen. Miten käsittelet niitä? Luokittelu, tiedon poimiminen kuvadokumenteista, niiden oikea kohdentaminen tapaus- tai asiakaskohtaisesti. Tämä on työlästä työtä, ja voit käyttää aikaasi ja resurssiasi ennakoivammin. Haluamme viedä sinut haasteidesi matkan läpi ja kuinka ratkaista ne tehokkaasti.

Asianajotoimiston haasteet ja kuinka ratkaista ne tekoälyn ja koneoppimisen avulla?

Nykyään monet asianajotoimistot käyttävät manuaalista prosessia poimimaan tietoja asiakirjoista ja lomakkeista ja siirtämään ne käsittelyohjelmistoihin, mikä on hidasta ja voi johtaa virheisiin. Käytetään räätälöityä optista merkkien tunnistus- ja avainsanojen tunnistusohjelmaa; nämä voivat kuitenkin johtaa salattuihin lähtöihin ja käyttökelvottomiin tietoihin. Lisäksi tiedot suodatetaan ja merkitään sen jälkeen, kun tiedot on purettu ja tunnistettu ja luokiteltu toimialakohtaiset lauseet ja avainsanat tai entiteetit. Luettelo tuodaan keskeiseen sijaintiin. Koko prosessi on aikaa vievää ja kallista, riippuen voimakkaasti ihmisen toiminnasta.

- Asiakirjan ratkaisun ymmärtäminen (DUS), joka on suunniteltu lakisektorille, tarjoaa helppokäyttöisen verkkosovelluksen, jonka avulla voit hakea ja analysoida tekstitiedostoja, poimia tekstiä dokumenteista, tunnistaa rakennetiedot (taulukot, avainarvoparit), poimia kriittisiä tietoja (entiteetit), ja luoda älykkäitä hakuhakemistoja tiedoista. Lisäksi tiedostot voidaan ladata suoraan AWS-tilillesi ja analysoituja tiedostoja voi käyttää Amazon Simple StorageService (Amazon S3) -säilöstä.

Tämä ratkaisu käyttää AWS-tekoälyn (AI) palveluita ratkaisemaan asianajotoimistojen ongelmat, jotka koskevat eri vertikaalialueita:

 • Haku ja löytäminen: Hae tietoja useista skannatuista asiakirjoista, PDF-tiedostoista ja kuvista.
 • Vaatimustenmukaisuus: Pyyhi tietoja asiakirjoista
 • Työnkulun automaatio: Liitä helposti olemassa oleviin ylävirran ja loppupään sovelluksiin

Edut lakiasiaintoimistoille

Parempi tietojen tarkkuus

ML: n käyttö voi auttaa sinua käsittelemään asiakirjoja nopeammin ja tarkemmin, mikä vähentää manuaalisen syötön aiheuttamia virheitä. Tapauksissa, joissa tietojen on oltava 100-prosenttisesti tarkkoja, sinulla voi olla inhimillinen askel milloin tahansa ja tarkistaa tiedot.

Nopeampi tietojenkäsittely

Älykäs asiakirjakäsittely voi auttaa sinua viikkojen tai kuukausien työssä muutamassa päivässä.

Parempi työntekijöiden tuottavuus

Koneoppiminen poistaa manuaalisen prosessin, joka kerää oivalluksia asiakirjoista ja syöttää tietoja eri järjestelmiin, jolloin työntekijäsi voivat käyttää enemmän aikaa lisäarvoa tuottaviin yritystehtäviin.

Kustannussäästöt

Asiakirjojen työnkulkujen automatisointi vähentää tietojen poiminnan ja
analyysi, mikä vähentää asiakirjan keskimääräisiä kustannuksia.

 

"Amazon Textract on nopea, tarkka ja skaalautuva - se auttaa Filevineä täyttämään maailman suurimpien ja kehittyneimpien lakijärjestöjen tiukat vaatimukset. Filevine ja Amazone Textract, löytäminen sananlasku neula heinäsuovassa ei ole koskaan ollut helpompaa varten lakimiehet.”- Ryan Anderson, toimitusjohtaja

 

 

Kuinka voimme selittää tekoälyn toisin sanoen?

Kuvittele, että sinulla on oma lakiasiantuntijasi, gurusi tai evankelistasi, joka on lukenut ja ymmärtänyt kaikki asiakirjasi, löytänyt mahdolliset virheet tai ristiriitaisuudet ja pannut ne merkille. Ei vain, hän yhdisti kaikki sanat, teki muistiinpanoja nousevista kaavoista, teki oman johtopäätöksensä ja voi jakaa tämän tiedon kanssasi. Tämän lisäksi voi vastata kaikkiin asiakirjoissa olevia tietoja koskeviin kysymyksiisi ja antaa lisäneuvoja.

Joitakin ajatuksia ja kysymyksiä, jotka sinun on esitettävä itsellesi;

Jos sinulla olisi mahdollisuus ratkaista 80% tekoälyn ongelmista, se tuo sinut paljon parempaan asemaan. Mietitkö sitä?

Kuinka tunnistaa asiakirjatyypit, mitä fuksi-asiakirjoja on? Muunna se toiminnaksi

Jos tekoälyasiakirjojen käsittely ei täytä 90% kriteereistä, ota se pois ihmisen tuomion jonosta

Mikä on paras tapa lukea ja ymmärtää asiakirjoja mittakaavassa? Entä 10,000 heistä kuukaudessa?

 

Näiden haasteiden voittamiseksi AWS tarjoaa älykkäitä koneoppimisen tukemia asiakirjojen käsittelyratkaisuja. Voit poimia tekstiä miljoonista asiakirjoista, ymmärtää näiden asiakirjojen tunnelman tai suhteet ja jopa sisällyttää ihmisen askeleen koneoppimisen tulosten vahvistamiseen, korjaamiseen tai täydentämiseen tarkkuuden ja vaatimustenmukaisuuden parantamiseksi.

AWS:ltä on toimitettava asianajajille sopivat ratkaisut.

AWS Cloud tarjoaa useita joustavia lähestymistapoja, jotka voidaan toteuttaa oikeudellisella sektorilla, kuten koneoppimiseen perustuva älykäs asiakirjakäsittelyratkaisu, jolla voit purkaa, käsitellä ja analysoida tietoja yrityksesi toimintaa ohjaavista asiakirjoista automaattisesti. Asianajotoimistoille, jotka haluavat aloittaa valmiiksi koulutettujen älykkäiden asiakirjojen käsittelyratkaisujen kanssa tänään, AWS tarjoaa täysin hallittuja palveluja, kuten Amazon Textract, Amazon Comprehend ja Amazon A2I. Yhdistettynä tai erikseen käytettynä nämä AWS-palvelut voivat tarjota tehokkaan tavan vähentää kustannuksia ja manuaalista työtä sekä parantaa liiketoimintasi tuloksia.
Voimme kehittää ja ottaa käyttöön räätälöidyn ratkaisupohjan koneoppimismalleihin älykkääseen asiakirjankäsittelyyn Amazon SageMaker -ohjelmalla.

Miksi asianajotoimistosi tulisi ottaa käyttöön pilvipohjaisia ​​IT-palveluja?

Pitäisikö yrityksesi käyttää innovatiivista tekoälyä pilvestä?

Covid19 on nopeuttanut siirtymistä pilveen, koska monet yritykset kamppailivat paikan päällä olevan infrastruktuurin ja etätyövoiman kanssa. On syntynyt uusi toimintamalli, jota on mukautettava nopeasti kilpailukyvyn säilyttämiseksi.

Pilven käyttöönotto laajenee kaikenlaisissa yrityksissä sen tarjoamien monien etujen vuoksi. Sen lisäksi, että kuulet pilvipalveluiden eduista, olet ehkä kuullut myös, että se voi aiheuttaa riskejä, jos sitä ei käytetä oikein; Voimme kuitenkin auttaa sinua tässä asiassa.

Minkä tahansa uuden tekniikan esittely tulee joillekin ihmisille perustellulla pelolla, ja pilven edut voivat tehdä haasteista arvokkaita. Jos otat asianmukaiset vaiheet ja työskentelet oikeiden kumppaneiden kanssa, voit vähentää riskejä ja nauttia pilvipohjaisten IT-ratkaisujen eduista.

Yritykset voivat käyttää monenlaisia ​​IT-palveluita ja -sovelluksia pilven kautta tietojen varmuuskopioinnista viestintäratkaisuihin. Tästä syystä asianajotoimistosi tulisi harkita siirtymistä pilvipalveluihin.

Asiakkaasi toimivat pilvestä; miksi et?

Työskentelet älykkäästi asiakkaidesi kanssa hyödyntämällä uusinta tekniikkaa. Kuten edellä kohdassa "Edut" mainittiin, keinotekoisen älykkyyden ja koneoppimisen omaksumisessa lakitoimistossasi on useita suoria ja epäsuoria etuja.

 • Erittäin turvallinen integrointi asiakkaiden, liikekumppaneiden kanssa mistä tahansa laitteesta
 • Turvallinen varastointi
 • Paperiton toimisto
 • Skaalautuva alusta uusien palvelujen lisäämiseksi, evoluutio tarvitsee vankan perustan.
 • Kustannustehokas
 • Automatisoitu prosessi, kaikki toimii taustalla, jotta voit käyttää enemmän aikaa asiakkaillesi ja kasvulle.
 • Asiakirjojen käsittely ei koske vain asianajajia, ja se ulottuu myös eri osastoihin, kuten; talous, kirjanpito.
 • Lievennä ja kalliita tekoälyn ja ML: n virheitä ennen kuin ne tapahtuvat
 • Pilvialusta on täydellinen ratkaisu etätyövoimalle

Haasteet ja ratkaisut monimutkaiseen asiakirjojen käsittelyyn

 • Voimme auttaa sinua voittamaan manuaalisen ja virhealttiiden asiakirjojen prosessin koneoppimisen avulla.
 • Vähennä kustannuksia toteuttamalla skaalautuvia ratkaisuja manuaalisen prosessin, kuten tiedonlouhinnan, voittamiseksi, yrityksen sisäisen tekniikan ja työntekijöiden käyttämien aikojen vähentämiseksi koneoppimisen avulla
 • Asiakirjoissa on arvokasta tietoa, jonka organisaatiosi tarvitsee käsitellä ja ymmärtää
 • Mitä tehdä, kun saat kuukausittain yli 20 kt asiakirjan asiakkailta, toimittajilta ja liikekumppaneilta? Osallistu koneoppimiseen tekemään tylsiä töitä.
 • Koneoppimisen arvo, joka pystyy käsittelemään kaikkia tiedostomuotoja: PDF, MS Word, PNG / GIF / JPEG-kuvat, telekopiot ja skannaukset

Miksi sinun pitäisi huolehtia tekstiluokituksesta?

Lakiala, asianajotoimistot tuottavat valtavia määriä – tonnia tekstiä ja asiakirjoja, joita pitäisi tai täytyy hyödyntää liiketoimintasi parantamiseksi. Voimme mennä pidemmälle. Kiinnostava tunne-analyysi, joka tunnetaan myös mielipidetutkimuksena tai tunneälynä, perustuu yhteen asiaan:

Se on prosessi online-kirjoitusten analysoimiseksi niiden tunnesävyn määrittämiseksi, olivatpa ne sitten positiivisia, negatiivisia tai neutraaleja.
Yksinkertaisesti sanottuna tunneanalyysi auttaa löytämään kirjoittajan asenteen aihetta kohtaan. Tunneanalyysityökalut luokittelevat kirjoituspalat positiivisiksi, neutraaleiksi tai negatiivisiksi.

Onko monilla asianajotoimistoilla ongelmia asiakirjojen luokittelemisessa ja hakemisessa? Luokitteletko asiakkaan, tapauksen ja osaston mukaan? Entä jos väistämättömät näkökohdat menevät päällekkäin ja mukautuvat jatkuvasti muuttuviin lakeihin ja määräyksiin? Tärkeintä on, miten tarkistat tai vähennät virheet – organisaation maine on vaakalaudalla!

”Tämän syklin kouluttaminen, uudelleenkoulutus ja hallitseminen ovat tärkeitä hyvien tulosten saavuttamiseksi. Yksikään hieno malli ei toimi ensimmäistä kertaa ”

Tekoäly (AI) - 10 kysymystä?

Miksi mielipiteiden analyysi on elintärkeää?

'Uno' - se säästää aikaa ja vaivaa, koska tunteiden poiminta on täysin automatisoitua - se on algoritmi, joka analysoi mielipiteiden analysointiaineistoja, joten ihmisen osallistuminen on vähäistä.

Voitteko kuvitella Internetin selaamista, asiaankuuluvien tekstien löytämistä, lukemista ja manuaalisen sävyn arviointia? Hullu!

'Dos' -, mielipiteiden analyysi on kriittinen, koska tunteista ja asenteista aiheeseen voi tulla hyödyllisiä arvokkaita tietoja useilla liike- ja tutkimusalueilla.
"Tres" - siitä on tulossa yhä suositumpi aihe. Kuten tekoäly, syväoppiminen, koneoppimistekniikat ja luonnolliset kielenkäsittelytekniikat kukoistavat nykyään.
Cuatro - tekniikan kehittyessä tunteiden analysointi on helpommin saatavissa ja edullisempaa myös yleisölle ja pienemmille yrityksille.
'Cinco' - työkalut ovat älykkäämpiä päivittäin. Mitä enemmän heille syötetään tietoja, sitä älykkäämpiä ja tarkempia heistä tulee mielipiteenpoiminnassa.

Oletko vanhanaikainen?

Tietojen merkitseminen vaatii paljon manuaalista työtä ja on alttiita virheille.

 • Usein vaatii tehtävien jakamista monien ihmisten etiketöijien kesken, mikä lisää merkittäviä yleiskustannuksia ja kustannuksia.
 • Se jättää tilaa inhimillisille virheille ja ennakkoluuloille.
 • Sen hallinta on monimutkainen prosessi, jonka suorittaminen voi kestää kuukausia

Mitä tämä merkitsee sinulle?

Pienennä tietomerkintöjen kokonaiskustannuksia jopa 70%
Voimme antaa yrityksellesi mahdollisuuden hallita koulutustietojasi turvallisesti
Lisää tietojoukkojen tarkkuutta 80.6% että 98.1%

Mitä voimme tehdä Textractilla?

Aluksi voimme poimia tietoja, lomakkeita ja taulukoita nopeasti ja tarkasti eri asiakirjatyypeistä. Myöhemmin tämä vähentää tai poistaa huomattavasti manuaalista työtä ja välttää mahdolliset virheet. Tämä vähentää huomattavasti asiakirjojen käsittelykustannuksia.

Emmekö voi luottaa koneeseen?

Emme halua sinun luottavan tekoälyyn. Siksi voimme yhdistää Amazon Augmented Ai (Amazon A2I) ihmisen tuomion mukaan. Olemme vakuuttuneita siitä, että päähäsi kasvaa useita kysymyksiä. Ole mielessäsi levossa, voimme käsitellä näitä kaikkia hienostuneilla algoritmeilla;

 • Ihmisen tarkastelun työnkulun määritteleminen; Milloin käynnistää ihmisen tarkistus? Kenen tulisi tarkistaa? Mitä ihmisten pitäisi nähdä?
 • Luottamuspisteet; Käynnistä ihmiskatsaus lomakekentistä, jotka on haettu alle 90%: n varmuudella!
 • Tärkeät avaimet; Käynnistä ihmisen tarkistus, jos et löydä kenttää nimeltä '' Oikaistu bruttotulo ''.
 • Satunnainen näyte; Käynnistä ihmisen tarkastelu 10% otoksesta kaikista asiakirjoista
 • Mitä voimme tehdä; Käytämme ratkaisua 80% ongelman ratkaisemiseen ja keskitymme 20% haastaviin toimialakohtaisiin ongelmiin; se on tarpeeksi helppoa :)

 

Mikä on älykäs haku?

Älykäs haku on erittäin tarkka vaihtoehto perinteiselle hakuteknologialle, joka perustuu koneoppimiseen. Tässä videossa verrataan älykästä hakupalvelua Amazon Kendraa perinteisiin hakuratkaisuihin. Kerromme, kuinka Amazon Kendran koneoppimismallit, tarkkuus ja helppokäyttöisyys helpottavat asiakkaiden ja työntekijöiden löytämistä tarvitsemansa tiedon, kun he sitä tarvitsevat.

 

Valmis aloittamaan?


Tehokkuus | Tarkkuus | Automaatio | Innovaatiot | Tuottavuus | Kilpailuetu | Kustannustehokkuus | Skaalautuvuus | Personointi | Käyttöönottovalmis AI | Koulutus ja tuki | Tekoäly | Tulot | Tekoälypohjaiset lakipalvelut | Tekoälyllä toimiva asianajotoimisto | AI Legal Technology | Tekoäly oikeuskäytännössä | Tekoäly lakiasiantuntijoille | Tekoälyavustetut lakitoimistot | AI lakikustannussäästöt | AI Legal Process Automation | Tekoäly juridisessa liiketoiminnan kehittämisessä | AI Legal Research | Tekoälyllä täydennetty lakityö | AI Legal Analytics | AI Legal Document Review | AI Legal Contract Management | AI Legal e-Discovery | AI Legal Compliance | AI Legal Chatbotit | AI Legal Forecasting

Ota yhteyttä saadaksesi lisätietoja, ottaaksesi tekoälyn ja koneoppimisen käyttöön ja oppia, kuinka työkalumme voivat tehdä tiedoistasi tarkempia. Voimme vastata kaikkiin kysymyksiisi.

Tarkista aloitussivultamme kaikki B2B-mallin palvelut – sisarportaalimme – AIdot.Cloud | Älykäs haku ratkaisee liiketoiminnan ongelmat

Älykäs kognitiivinen haku – Toimiva tekoälytuote, joka hyödyntää tekoälyä ja NLP:tä lukemaan ja ymmärtämään monimutkaisimmat oikeudelliset, taloudelliset ja lääketieteelliset asiakirjat löytääkseen oivaltavaa tietoa. Loppukäyttäjä kysyy kysymyksiä löytääkseen vastauksia – kuten ChatGPT vain sisäiselle tietoorganisaatiollesi.

Asiakirjojen vertailu (tietojen tarkistus) – Toimiva AI-tuote. Antaa lakiammattilaisten tarkastella tuhansia sopimuksia ja oikeudellisia asiakirjoja vertaamalla niitä alkuperäiskappaleeseen ja vastaamalla lakimiesten kysymyksiin. Tekoäly ja NLP ymmärtävät kysymykset, ja vastaukset toimitetaan yhdessä raportissa. Asiakirjojen vertailumme eliminoi aikaa vievät tehtävät.

Varaa kokous | Tekoäly | Virtuaalinen kahvi

Tutustu tapaustutkimuksiimme ja muihin viesteihimme saadaksesi lisätietoja:

Mikä luetun ymmärtämisessä on elintärkeää, ja miten se voi auttaa sinua?

Tekoäly ja automaatio auttavat lakimiehiä tarkistamaan tonnia asiakirjoja nopeuttaakseen sulautumisia ja yritysostoja.

Avaa yrityksesi koko potentiaali asiantuntijapalveluiden asiantuntevan ohjauksen avulla

Mullistava terveydenhuolto: miten tekoäly vaikuttaa ja auttaa alaa

Vallankumouksellinen lakitutkimus tekoälyn avulla: Lakimiesten älykkään etsinnän edut

Tekoälyn arvon maksimointi asianajotoimistoympäristössä

Älykäs haku ja tekoäly: oikeudellisen tutkimuksen muuttaminen ja lakimiesten voimaannuttaminen

#älykäs #asiakirja #käsittely #lakitoimistot #työskentely #älykkäämmin

MC

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT

07 | 05 | 2024

Mitä myymme?

Tutustu tekoälyn asiakirjojen ymmärtämiseen aiMDC:n avulla. Virtaviivaista työnkulkua, paranna tarkkuutta ja säästä aikaa innovatiivisilla ominaisuuksilla, kuten useiden asiakirjojen vertailu ja Show Highlights. Sano hyvästit manuaaliselle asiakirjojen käsittelylle ja hei tehokkuudelle ja oivallukselle
05 | 05 | 2024

Kuinka kauan kestää tulla luovaksi

Tutki tekoälyn muuntavaa voimaa, joka nopeuttaa matkaa kohti luovuutta. Tehtävien virtaviivaistamisesta inspiraation tarjoamiseen, tekoäly muokkaa innovaatiomaisemaa, jolloin ihmiset voivat vapauttaa luovan potentiaalinsa ennennäkemättömällä tavalla
01 | 05 | 2024

Älykäs tapa kysyä tekoälyä

Tutustu tarkkuuskyselyn taiteeseen valjastaa tekoäly dokumenttien analysointiin. Selvitä strategioita oivallusten maksimoimiseksi ja tiedonkeruuprosessien virtaviivaistamiseksi
27 | 04 | 2024

Yksityiskohdat Rakenna luottamusta: AI on erittäin hyvä Details | 'QUANTUM 5' S1, E10

Sukella tekoälypohjaisen asiakirjankäsittelyn maailmaan ja tutki, kuinka sen huolellinen huomio yksityiskohtiin rakentaa luottamusta varmistamalla tarkkuuden ja luotettavuuden