14 | 11 | 2023

Data on polttoainetta tekoälylle:
Kysymys kuuluu: Käsitteletkö dataa omaisuutena yrityksessäsi?

Data on tekoälyn polttoainetta
Kysymys kuuluu: Käsitteletkö dataa omaisuutena yrityksessäsi? | Artikla

"Miksi yrityksesi täytyy käsitellä tietoja omaisuutena"

Nykypäivän yritysmaailman dynaamisessa ympäristössä data ei ole vain sivutuote; se on elinehto, joka ruokkii edistyksen moottoreita. Kun purjehdimme tekoälyn (AI) aikakauden läpi, meidän on kysyttävä itseltämme: Käsittelemmekö tietoja aidosti sen arvokkaana voimavarana? Monet yritykset vain raaputtavat pintaa hyödyntäen vain 1 % jäsentämättömästä tiedosta, pääasiassa asiakirjojen muodossa. Lopun 99 %:n käyttämätön potentiaali, mukaan lukien jäsentämätön data, kuten sähköpostit, sosiaalisen median vuorovaikutus ja asiakaspalaute, on kultakaivos, joka odottaa mullistavansa päätöksenteon. Pohditaan, miksi yrityksesi pitäisi pitää kaikenlaista strukturoitua ja strukturoimatonta dataa äärimmäisenä voimavarana ja kuinka tekoäly voi olla katalysaattori piilotettujen aarteidensa avaamisessa.

Tietodynamiikka: Valjastaako yrityksesi sisäisen voiman?


Strukturoimattoman datan arvo:

Strukturoimattoman datan ytimessä on runsaasti hyödyntämättömiä oivalluksia. Asiakirjat, merkittävä osa strukturoimatonta dataa, sisältävät raportteja, esityksiä, artikkeleita ja paljon muuta. Nämä asiakirjat sisältävät usein kertomuksen organisaatiosta – historiasta, strategioista ja kertyneestä tiedosta. Käsittelemällä tätä strukturoimatonta dataa, erityisesti asiakirjoja, omaisuutena, yritykset saavat syvemmän käsityksen toiminnastaan, asiakkaistaan ​​ja markkinatrendeistään. Asiakirjat voivat tarjota kontekstia, vivahteita ja historiallisia näkökulmia, jotka ovat olennaisia ​​tietoon perustuvien päätösten tekemisessä. Olipa kyseessä projektiraportti, jossa otetaan huomioon opitut kokemukset, tai tutkimuspaperi, jossa kerrotaan yksityiskohtaisesti alan trendejä, asiakirjojen jäsentämätön data lisää kerroksen rikkautta, joka ylittää perinteisesti priorisoidut numeeriset tiedot.

Käyttämätön potentiaali:

Kuvittele aarrearkku, joka on täynnä oivalluksia, innovaatioita ja kilpailuetua. Ajattele nyt, että useimmat yritykset ovat vasta saavuttamassa tämän aarteen jäävuoren huippua. Strukturoimaton data, joka sisältää asiakirjat ja enemmän, on avain moniin mahdollisuuksiin. Nämä tiedot sisältävät sähköpostit, sosiaalisen median vuorovaikutukset, asiakaspalautteen ja paljon muuta. Tämän strukturoimattoman datan käsitteleminen omaisuutena antaa yrityksille kokonaisvaltaisen näkemyksen toiminnasta, asiakkaista ja toimialan trendeistä.

AI: Pelin vaihtaja:

Tekoäly, teknologian aikakauden voimavara, on silta hyödyntämättömän tiedon ja tietoisen päätöksenteon välillä. Kehittyneitä tekoälyalgoritmeja käyttämällä yritykset voivat käsitellä, analysoida ja saada merkityksellisiä oivalluksia valtavasta jäsentämättömästä datasta, mukaan lukien asiakirjat. Tässä ei ole kyse vain numeroista; Kyse on tunteiden ymmärtämisestä, trendien ennustamisesta ja ihmisten huomaamatta jäävien mallien paljastamisesta.

Esimerkkejä toiminnassa:

  1. Asiakasnäkemykset: Strukturoimaton data, kuten asiakasarvostelut ja sosiaalisen median kommentit, voivat tarjota arvokkaita näkemyksiä asiakkaiden mielipiteistä. Tekoälyalgoritmit voivat analysoida näitä tietoja trendien, mieltymysten ja parannuskohteiden tunnistamiseksi. Tämä tieto voi ohjata tuotekehitystä, markkinointistrategioita ja asiakaspalvelun parannuksia.
  2. Riskienhallinta: Rahoituksen kaltaisilla toimialoilla strukturoimattomat tiedot, mukaan lukien asiakirjat, sisältävät tärkeitä tietoja markkinatrendeistä, geopoliittisista tapahtumista ja sääntelyn muutoksista. Näiden tietojen tekoälylähtöinen analyysi voi antaa yrityksille mahdollisuuden tehdä ennakoivia päätöksiä, vähentää riskejä ja pysyä kehityksen kärjessä.
  3. Työntekijöiden tuottavuus: Sähköpostit, sisäinen viestintä ja projektidokumentaatio ovat runsaasti tietoa työntekijöiden yhteistyöstä ja tuottavuudesta. Tekoälytyökalut voivat seuloa tätä jäsentämätöntä dataa, mukaan lukien asiakirjat, tunnistaakseen pullonkauloja, yhteistyömalleja ja prosessien optimointialueita, mikä edistää tehokkaampaa työympäristöä.

Asiayhteysvaikutus:

Harkitse tätä: vähittäiskaupan jättiläinen, joka analysoi asiakkaiden arvosteluja tekoälyn avulla uusien trendien tunnistamiseksi, rahoituslaitos, joka hyödyntää strukturoimatonta dataa, mukaan lukien asiakirjoja, ennustaakseen markkinoiden muutoksia, tai teknologiayritys, joka optimoi sisäisiä prosesseja tekoälyyn perustuvien oivallusten avulla. Kaikenlaisen datan omaisuutena käsittelyn vaikutus on muuttava, antaa yrityksille kilpailuetua, edistää innovaatioita ja mahdollistaa tietoisemman päätöksenteon.

Strukturoitu vs jäsentämätön

Jäsennelty tieto, joka on edustettuna tietokannoissa ja Excel-laskentataulukoissa, toimii kuin hyvin järjestetty kirjasto, jossa jokainen tieto on siististi luetteloitu soluihin, riveihin ja sarakkeisiin. Tämä jäsennelty muoto tekee siitä helposti saatavilla ja ymmärrettävän tietokoneille. Haluatko löytää tiettyjä tietopisteitä? Tiedon poimiminen strukturoidusta datasta on samanlaista kuin kirjan hakeminen huolellisesti järjestetyltä hyllyltä. Se on tehokas systemaattinen ja muodostaa monien perinteisten tietojenkäsittelyjärjestelmien selkärangan. Tämä jäsennelty lähestymistapa mahdollistaa nopean analyysin, helpon integroinnin ja virtaviivaistetun raportoinnin, joten se sopii yrityksille, jotka etsivät tietoihin perustuvia oivalluksia. Strukturoidun datan selkeys ja järjestys antavat vankan perustan automatisoiduille prosesseille ja koneen ymmärtämiselle.

Toisaalta, Rakentamattomat tiedot on aivan eri peto. Kuvittele valtava kirjasto, joka on täynnä kirjoja ja käsinkirjoitettuja muistiinpanoja, luonnoksia ja jopa kirjoituksia reunoilla. Strukturoimaton data vaatii huomiota; se vaatii ihmisiltä aikaa lukemiseen, ymmärtämiseen ja merkityksen poimimiseen. Monimutkaisten asiakirjojen, erityisesti abstrakteilla merkinnöillä varustettujen asiakirjojen käsittely oli ennen pelottavaa ja vaati paljon inhimillistä aikaa, tietoa ja kokemusta. Ennen tekoälyn aikakautta tietokoneilla oli vaikeuksia ymmärtää tämän tyyppistä dataa. Tekoälyn myötä peli on kuitenkin muuttunut. Strukturoimattomaan dataan liittyvät arkipäiväiset tehtävät, kuten dokumenttianalyysi, ovat helpommin hallittavissa tekoälyn avulla. Nyt tietokoneet voivat seuloa valtavia määriä jäsentämätöntä tietoa, mikä tarjoaa tehokkuutta ja tarkkuutta ja vapauttaa henkilöresursseja strategisempia ja luovampia ponnisteluja varten. Aiemmin tehoton ja virhealtis prosessi jäsentämättömän tiedon käsittelyssä on muuttunut alueeksi, jossa tekoäly toimii arvokkaana yhteistyökumppanina, mikä parantaa kykyämme saada merkityksellisiä oivalluksia jäsentämättömän tiedon monimutkaisuudesta.

Johtopäätös:

Maailmassa, jossa dataa on runsaasti, mutta näkemyksiä on vähän, avain täyden potentiaalin hyödyntämiseen on käsitellä kaikkea dataa, mukaan lukien strukturoimatonta dataa, kuten asiakirjoja, sellaisena kuin se todellisuudessa on. Hyödynnä tekoälyn kyky käsitellä 99 % jäsentämättömästä tiedosta, mukaan lukien asiakirjat, jotka jäävät usein huomiotta. Tulevaisuus kuuluu niille, jotka hyödyntävät tietojensa todellista potentiaalia ja tekevät tietoisia päätöksiä, jotka nostavat organisaationsa uusiin korkeuksiin. Kysymys ei ole siitä, onko sinulla varaa käsitellä tietoja omaisuutena. kyse on siitä, onko sinulla varaa olla tekemättä. Datalähtöinen vallankumous on käynnissä – yrityksesi on aika olla eturintamassa.

Asset Awakening: Tunnistaako yrityksesi tietojen arvon?

 

"Digitaalisella aikakaudella data ei ole vain tietoa; se on valuutta, joka ruokkii innovaatioita ja ohjaa strategisia päätöksiä

— Käsitteet verkottuneet

 

 


Tietoihin perustuva päätöksenteko | AI-Powered Insights | Strukturoimattoman tiedon optimointi | Business Intelligence | Strukturoitu vs. jäsentämätön data | Data strategisena voimavarana | Tietopotentiaalin vapauttaminen | AI-algoritmit tietojen analysointiin | Päätöksenteon vallankumous | Kilpailuedut tietojen avulla | Tietojen hyödyntäminen innovaatioihin | Tietojen muuntaminen liiketoimintaomaisuuksiksi | Tietojen analysointi liiketoiminnassa | Strukturoimattoman tiedon strateginen käyttö | AI-ohjattu tietojenkäsittely | Tietojen arvon maksimointi | Tekoälyn rooli asiakirja-analyysissä | Data vallankumous liiketoiminnassa | Havainnon poimiminen jäsentämättömästä tiedosta | Liiketoiminnan haasteisiin siirtyminen Data Insightsin avulla

 

Miten pääset alkuun?

Sinun haasteesi, tekoälyratkaisut: dokumenttien tehokkuuden uudelleenmäärittely
Vahvista uteliaisuuttasi – NYT!

Avaa tekoälyn voima vastustamattomalla tarjouksellamme. Aloita ILMAISEKSI AI useiden asiakirjojen vertailusta ja älykkäästä kognitiivisesta hausta tänään. Kokemus vertaansa vailla tehokkuutta, tarkkuutta ja ajansäästöä. Älä missaa tätä pelin muuttavaa mahdollisuutta. Valtuuttaa omaa asiakirjojen käsittelymatka nyt.

Tutustu tapaustutkimuksiimme ja muihin kiinnostaviin blogiteksteihin:

AI: On liian aikaista tehdä kaikkea, liian myöhäistä olla tekemättä mitään

Tekoälyn käyttö tuntuu välttämättömältä ilman, että se on alistandardia

Käytätkö tekoälyä ja automaatiota liiketoiminnassasi? Miten vastaat asiakkaillesi

Tekoäly vs. ihminen: Asiakirjojen käsittely avattu

AI ja ML eivät järkeile, älä kyseenalaista: Tämä on sinun työsi

#AIInnovaatio #FutureTech #ProaktiivinenStrategia #Dokumentinkäsittely #TechTransformation

AI SaaS eri verkkotunnuksissa, tapaustutkimukset: ITPankki-, rahoitus ja vakuutus.VakuutusVakuutusvakuutusmatemaattinenLääkealanteollinen valmistusenergiajuridinenMedia ja viihdematkailuRekrytointiilmailuTerveydenhuoltoTietoliikenneLakitoimistotRuoka ja juoma ja Automotive.

Lucja Czarnecka

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT

07 | 05 | 2024

Mitä myymme?

Tutustu tekoälyn asiakirjojen ymmärtämiseen aiMDC:n avulla. Virtaviivaista työnkulkua, paranna tarkkuutta ja säästä aikaa innovatiivisilla ominaisuuksilla, kuten useiden asiakirjojen vertailu ja Show Highlights. Sano hyvästit manuaaliselle asiakirjojen käsittelylle ja hei tehokkuudelle ja oivallukselle
05 | 05 | 2024

Kuinka kauan kestää tulla luovaksi

Tutki tekoälyn muuntavaa voimaa, joka nopeuttaa matkaa kohti luovuutta. Tehtävien virtaviivaistamisesta inspiraation tarjoamiseen, tekoäly muokkaa innovaatiomaisemaa, jolloin ihmiset voivat vapauttaa luovan potentiaalinsa ennennäkemättömällä tavalla
01 | 05 | 2024

Älykäs tapa kysyä tekoälyä

Tutustu tarkkuuskyselyn taiteeseen valjastaa tekoäly dokumenttien analysointiin. Selvitä strategioita oivallusten maksimoimiseksi ja tiedonkeruuprosessien virtaviivaistamiseksi
27 | 04 | 2024

Yksityiskohdat Rakenna luottamusta: AI on erittäin hyvä Details | 'QUANTUM 5' S1, E10

Sukella tekoälypohjaisen asiakirjankäsittelyn maailmaan ja tutki, kuinka sen huolellinen huomio yksityiskohtiin rakentaa luottamusta varmistamalla tarkkuuden ja luotettavuuden