28 | 11 | 2021

Tekoäly muuttaa oikeusalan

Tekoälyn voiman vapauttaminen: Lain maiseman mullistaminen

esittely

Huomio kaikki lakimiehet! Lakialalla on käynnissä valtava muutos, ja tämän muutoksen eturintamassa on tekoäly. Tekoäly voi mullistaa lakikäytäntömme ja tehdä prosesseista nopeampia, tehokkaampia ja tarkempia. Lakiympäristön kehittyessä meidän on omaksuttava tämä tekniikka ja sopeuduttava uuteen normaaliin. Näin pystymme pysymään kilpailijoiden edellä ja tarjoamaan asiakkaillemme parempia palveluita. Yhdistetään siis voimat ja lähdetään yhdessä tälle jännittävälle muutosmatkalle. Lain tulevaisuus on nyt, ja meidän on aika ryhtyä toimiin.

ydintarina - Tekoäly tekee prosesseista nopeampia ja tarkempia

Lakimiehet, oikeuskäytännön tulevaisuus on täällä, ja tekoäly antaa sille vallan. Tekoäly voi mullistaa toimintamme ja tehdä prosesseistamme nopeampia, tehokkaampia ja tarkempia. Tämä tekniikka voi auttaa meitä automatisoimaan rutiinitehtävät ja vapauttamaan aikaa keskittyä monimutkaisempiin ja arvokkaampiin töihin. Tekoälyä käyttämällä voimme myös parantaa tutkimuskykyämme, jolloin pääsemme käsiksi suuriin tietomääriin muutamassa sekunnissa, mikä johtaa tietoisempien ja strategisempien päätösten tekemiseen.

Tekoäly ei ainoastaan ​​tee työstämme yksinkertaisempaa, vaan se myös parantaa asiakkaillemme tarjoamiemme palveluiden laatua. Tekoälykäyttöiset työkalut voivat auttaa meitä tunnistamaan oikeudellisista tiedoista sellaisia ​​malleja ja oivalluksia, joita ihmissilmällä on mahdoton havaita. Tämä tarkoittaa, että voimme toimittaa tarkempia ja käytännöllisempiä ratkaisuja asiakkaillemme, mikä antaa meille kilpailuetua markkinoilla.

Mutta tekoäly ei tarkoita vain tehokkuuden ja vaikuttavuuden parantamista, vaan myös innovaatioiden ja edistyksen edistämistä lakialalla. Kun jatkamme tekoälyteknologian omaksumista, näemme uutta ja jännittävää kehitystä oikeuskäytännössä, mikä tekee työstämme täyttävämpää ja vaikuttavampaa. Tämä on meille kerran elämässä tilaisuus olla teknologisen vallankumouksen eturintamassa ja muokata lakien tulevaisuutta tuleville sukupolville.

Joten hyväksytään tämä muutos ja hyödynnetään tekoälyn voimaa muuttaakseen laillista alaa. Näin voimme parantaa tapaamme työskennellä, parantaa palveluitamme asiakkaillemme ja edistää lakialan kehitystä. Lakialan tulevaisuus on valoisa, ja meidän on aika ottaa ohjat omiin käsiinsä.

10 kysymystä siitä, kuinka tekoäly muuttaa lakialan:

 1. Miten tekoäly vaikuttaa lakimiehiin?
  Tekoäly vaikuttaa perusteellisesti lakimiehiin automatisoimalla rutiinitehtävät, tehostamalla juridista tutkimusta, parantamalla asiakirja-analyysiä ja virtaviivaistamalla prosesseja.
 2. Mitkä ovat mahdolliset hyödyt tekoälyn käytöstä lakialalla?
  Tekoälyn käytön etuja lakialalla ovat lisääntynyt tehokkuus, parempi tarkkuus, kustannussäästöt, nopeutettu asiakirjojen tarkistus, parannetut oikeudelliset tutkimusmahdollisuudet ja parempi päätöksenteko.
 3. Voiko tekoäly korvata lakimiehet tulevaisuudessa?
  Tekoäly voi automatisoida tiettyjä tehtäviä ja parantaa tehokkuutta, mutta se ei todennäköisesti korvaa lakimiehiä kokonaan. Lakimiesammatti vaatii kriittistä ajattelua, arvostelukykyä ja ihmisten välistä vuorovaikutusta, jota tekoäly ei voi täysin toistaa.
 4. Kuinka tekoäly voi parantaa juridista tutkimusta?
  Tekoäly voi parantaa oikeudellista tutkimusta analysoimalla nopeasti valtavia määriä oikeudellista tietoa, tunnistamalla asiaankuuluvat tapaukset ja säädökset, tarjoamalla kattavia näkemyksiä ja auttamalla lakimiehiä perustelluissa oikeudellisissa argumenteissa.
 5. Korvaako tekoälyllä toimiva sopimusanalyysi manuaalisen sopimustarkistuksen?
  Tekoälypohjainen sopimusanalyysi voi merkittävästi nopeuttaa sopimusten tarkistusprosessia poimimalla automaattisesti keskeiset tiedot, tunnistamalla mahdolliset riskit ja korostamalla tärkeitä lausekkeita. Ihmisten arviointi on kuitenkin edelleen tarpeen monimutkaisen oikeudellisen analyysin ja tulkinnan kannalta.
 6. Onko tekoälyn käytössä oikeudessa eettisiä näkökohtia?
  Eettiset näkökohdat nousevat esiin käytettäessä tekoälyä juridisella alalla, erityisesti koskien tietosuojaa, harhan havaitsemista, läpinäkyvyyttä ja tekoälyteknologian vastuullisen käytön varmistamista.
 7. Kuinka tekoäly voi auttaa ennakoimaan oikeudellisia tuloksia?
  Analysoimalla valtavia määriä oikeudellista dataa ja malleja, tekoäly voi auttaa ennustamaan oikeudellisia tuloksia tietyllä tarkkuudella. On kuitenkin tärkeää huomata, että oikeudelliset tulokset riippuvat useista tekijöistä, ja tekoälyn ennusteita tulisi käyttää päätöksenteon apuvälineenä, ei ehdottomina määrittäjinä.
 8. Voiko tekoäly auttaa juridisten asiakirjojen laadinnassa?
  Kyllä, tekoäly voi auttaa oikeudellisten asiakirjojen laadinnassa tarjoamalla malleja, ehdottamalla lausekkeita ja luomalla automaattisesti räätälöityjä asiakirjoja tiettyjen vaatimusten perusteella. Tämä voi säästää aikaa ja parantaa asiakirjojen luomisen johdonmukaisuutta.
 9. Mitkä ovat tekoälyn käyttöönoton haasteet lakialalla?
  Tekoälyn käyttöönoton haasteita lakialalla ovat tietosuojakysymykset, tekoälyalgoritmien tarkkuuden ja luotettavuuden varmistaminen, eettisten näkökohtien huomioon ottaminen, tekoälyjärjestelmien integrointi olemassa oleviin työnkulkuihin ja lakimiesten siirtymän hallinta.
 10. Miten tekoäly vaikuttaa oikeuden saatavuuteen?
  Tekoälyllä on potentiaalia parantaa oikeussuojan saatavuutta automatisoimalla tiettyjä oikeusprosesseja, tarjoamalla oikeudellista tietoa ja resursseja yleisölle sekä mahdollistamalla kustannustehokkaammat ja tehokkaammat oikeudelliset palvelut yksityishenkilöille ja yrityksille.

Huomaa, että annetut vastaukset perustuvat nykyiseen käsitykseen tekoälyn vaikutuksista lakialaan ja voivat muuttua tekniikan kehittyessä.

v500 Systems | yritysten tekoälyratkaisuja


Joitakin faktoja ja tilastoja johtavilta konsulttiyrityksiltä siitä, kuinka tekoäly muuttaa oikeusalaa:

 1. Accenturen raportin mukaan tekoäly pystyy automatisoimaan jopa 60 % lakimiesten ja avustajien suorittamista tehtävistä.
 2. Thomson Reutersin tutkimuksessa todettiin, että tekoälyllä toimivat lailliset tekniikat voivat lyhentää asiakirjojen tarkistusaikaa 75–90 prosenttia.
 3. PwC:n raportin mukaan noin 30 prosenttia asianajotoimistoista on jo omaksunut tekoälyteknologian, ja sen odotetaan nousevan 70 prosenttiin seuraavan viiden vuoden aikana.
 4. Deloitten tekemän tutkimuksen mukaan 58 % lakitoimistoista uskoo, että tekoäly vaikuttaa merkittävästi lakialaan seuraavien viiden vuoden aikana.
 5. Forresterin raportin mukaan tekoälyn odotetaan säästävän lainopiteollisuutta yli 8 miljardia dollaria seuraavan vuosikymmenen aikana.
 6. Norton Rose Fulbrightin tutkimuksessa havaittiin, että tekoäly voi muuttaa tapaa, jolla lakimiehet suhtautuvat riskien arviointiin, due diligence -menettelyyn ja sopimusten hallintaan.
 7. Gartnerin raportin mukaan tekoälypohjaiset juridiset teknologiat pystyvät suorittamaan monimutkaisempia tehtäviä, kuten oikeudellista tutkimusta ja strategian kehittämistä vuoteen 2025 mennessä.

 

v500 Systems | edistynyt laillinen teknologian tarjoaja

Tulevaisuus on täällä: Kuinka tekoäly mullistaa lakialan


Nämä tilastot osoittavat tekoälyn merkittävän vaikutuksen lakialaan ja sen valtavan potentiaalin tulevaisuudessa. Omaksumalla tekoälyteknologian asianajotoimistot voivat parantaa prosessejaan, parantaa palveluitaan asiakkaille ja edistää lakiinnovaatioita.

Laki vaikuttaa liike-elämän jokaiseen kolkkaan. He tekevät käytännössä kaiken, mitä yritykset tekevät, laillisesti sitovilla sopimuksilla – myynnit, ostot, kumppanuudet, fuusiot ja uudelleenjärjestelyt. Mikä tahansa innovaatioteknologian osa pysähtyisi ilman hyvin kehittynyttä immateriaalioikeutta. Joten joka päivä, tunnustamme sen tai emme, jokainen meistä toimii oikeudellisen järjestelmämme ja implisiittisen oikeudenkäynnin mahdollisuuden taustalla.

Lähes 1 biljoona dollaria maailmanlaajuisesti oikeudellisten palveluiden markkinat ovat yksi maailman suurimmista. Silti samaan aikaan se on syvästi alidigitoitu. Lakiala sukupolvelta toiselle on tunnetusti hidas omaksumaan uusia teknologioita ja työkaluja.

Odota tämän muuttuvan tästä hetkestä monien vuosien eteenpäin. Tekoäly tulee muuttamaan lakikäytäntöä dramaattisilla tavoilla enemmän kuin mikään aikaisempi tekniikka, ja tämä prosessi on nyt käynnissä.

Laki on erityisen edullinen tekoälyn ja koneoppimisen (ML) soveltamiseen monin tavoin. Tämä johtuu siitä, että ML ja laki toimivat epätavallisen samankaltaisten periaatteiden mukaisesti: ne etsivät historiallisia esimerkkejä päätelläkseen sääntöjä, joita voidaan soveltaa uusiin tilanteisiin.

Oikeusalalla muutamat alat ovat erityisen rohkaisevia tekoälyn käyttöönoton kannalta. Jokaisella näillä alueilla on jo käynnissä jännittävää edistystä.

v500 Systems | edistynyt juridisen teknologian toimittaja

Tekoälyn voiman omaksuminen: lakimiesten työskentelytapa


Mitä ovat tekoäly (AI) ja koneoppiminen (ML)?

"Älykäs" järjestelmä käyttää tekoälyä ajatellakseen kuten a ihmisen ja suorittaa sen tehtäviä oma. Koneoppiminen on tapa, jolla tietokonejärjestelmä kehittää älykkyyttään.

ML katsotaan tekoälyn osajoukoksi.

Oppiminen | Suunnittelu | Ongelmanratkaisu | Havainto | Ihmisten viestinnän ymmärtäminen millä tahansa kielellä

Sopimuksen tarkistus

Sopimukset ja sopimukset ovat talousjärjestelmämme ydin; liiketoimia ei voida tehdä ilman niitä. Silti sopimuksen neuvotteleminen ja viimeistely on tuskallisen työlästä ja aikaa vievää nykyään.

Kummankin osapuolen oikeudellisen neuvonantajan on tarkasteltava, muokattava ja vaihdettava käsin rajatut asiakirjat näennäisesti loputtomissa iteraatioissa. Tämän seurauksena menettely voi olla pitkä, viivästyttää kauppoja ja haitata yritysten liiketoimintatavoitteita. Lisäksi on odotettavissa inhimillisistä virheistä johtuvia virheitä – ei mikään yllätys, kun otetaan huomioon, että toimiin on kiinnitettävä huomiota ja sopimukset voivat olla 1000-sivuisia.

Tekoäly voi auttaa sopimusten tarkastelussa, vertailla kaikkia asiakirjoja muiden kanssa ja vertaamalla satoja asiakirjoja perustietueeseen.

Tee sopimus syvällisestä Analyticsista

Sopiminen ja sopimuksen allekirjoittaminen on vasta alkua. Heti kun osapuolilla on takuu voimassa, voi olla valtava haaste pysyä sovittujen ehtojen ja sitoumusten hallinnassa. Tämä päänsärky on erityisen akuutti kaikenkokoisille organisaatioille: globaaleilla yrityksillä on miljoonia keskeneräisiä sopimuksia tuhansien erilaisten vastapuolten kanssa useiden sisäisten osastojen kautta.

Organisaatiot toimivat nykyään huomattavassa määrin hämärässä sopimussuhteidensa yksityiskohdista. Tekoäly (AI) tarjoaa mahdollisuuden ratkaista tämä ongelma. NLP-pohjaisia ​​(Natural Language Processing) -ratkaisuja rakennetaan, jotka poimivat ja kontekstualisoivat ydintiedot yrityksen koko sopimusjoukosta, jolloin sidosryhmät kaikkialla organisaatiossa ymmärtävät sen liiketoimintasitoumusten luonteen.

AI ja ML tuottavat tulokset sekunneissa 100,000 XNUMX asiakirjasta.

Oikeudenkäynnin ennustus

Kourallinen tekoälytiimejä (omistautuneita tekoälyratkaisuja toimivia yrityksiä) kehittävät koneoppimismalleja ennakoimaan vireillä olevien tapausten tuloksia käyttämällä syöttönä asiaankuuluvien ennakkotapausten ja tapauksen erityistä faktamallia.

Kun nämä ennusteet tarkentuvat, ne vaikuttavat merkittävästi lakikäytäntöön. Esimerkkinä voidaan mainita, että yritykset ja asianajotoimistot alkavat käyttää niitä ennakoivasti suunnitellakseen oikeudenkäyntistrategioitaan, nopeuttaakseen sovintoneuvotteluja ja minimoidakseen oikeudenkäyntiin tarvittavien asioiden määrän.

Miten tekoäly vaikuttaa maailmaan maailmanlaajuisesti?
Tekoäly voi dramaattisesti parantaa työpaikoidemme tehokkuutta ja voi lisätä ihmisten työtä. Kun tekoäly ottaa haltuunsa toistuvia tai vaarallisia tehtäviä, se vapauttaa ihmistyövoiman tekemään työtä, johon heillä on paremmat valmiudet – tehtäviin, joihin liittyy muun muassa luovuutta ja empatiaa.
v500 Systems | edistynyt juridisen teknologian toimittaja

Lakimiehet, valmistaudu viemään käytäntösi uudelle tasolle tekoälyn avulla


Oikeudellinen tutkimus

Viimeinen alue, jolla koneäly on asteittain tunkeutumassa, on lakitutkimus.

Oikeudellinen tutkimus oli historiallisesti manuaalinen (aikaa ja kustannuksia vievä) prosessi, jossa oikeustieteen opiskelijat ja nuoremmat työtovereita sitoutuivat etsimään fyysisiä oikeuskäytäntömääriä löytääkseen asiaankuuluvan ennakkotapauksen. Erittäin epäkäytännöllinen lähestymistapa, joka on altis inhimillisille virheille.

Ohjelmistojen ja henkilökohtaisen tietojenkäsittelyn myötä viime vuosikymmeninä nämä prosessit ovat muuttuneet digitaalisiksi; asianajajat tutkivat tietokoneohjelmia, kuten LexisNexis ja Westlaw. Silti alkeellisten hakutoimintojen lisäksi näillä vanhoilla ratkaisuilla ei ole paljon tai mitään älykkyyttä.

Tekoälyn ja hakukyvyn ansiosta asianajajat voivat löytää tarkan vastauksen kaikkien yritysten asiakirjoista. Joten esimerkiksi miltä sinusta tuntuisi, jos voisit esittää alla olevan kysymyksen ja tekoäly antaisi sinulle oikean vastauksen:

Onko ABC-asiakkaan kanssa vahingonkorvausriskiä?

Miten tekoälyä käytetään nykyään?

Kuunnellaan muilta, jotka jo käyttävät tekoälytekniikkaa:

"PwC on suunnitellut RedRangerin säännellyille aloille, ja se tarjoaa pääsyn sääntely- ja vaatimustenmukaisuustietoihin sekä omat PwC-näkemykset", sanoi Chris Curran, PwC:n New Ventures -organisaation partneri ja teknologiajohtaja. (…) PwC kehittää ja testaa nyt parannettuja hakuominaisuuksia, jotka otetaan käyttöön seuraavassa RegRanger-versiossamme. Näiden parannettujen ominaisuuksien avulla käyttäjät voivat esittää kysymyksiä luonnollisella kielellä, mikä parantaa huomattavasti perinteisiä avainsanahakumenetelmiä ja asiakirjojen manuaalisia tarkastuksia. Olemme innoissamme lisäarvosta, jonka tekoäly tuo asiakkaillemme säännellyillä aloilla."

"Baker Tilly on johtava neuvonta-, vero- ja vakuutusyritys, joka pyrkii tarjoamaan näkemyksiä markkinaolosuhteista, asiakkaiden mieltymyksistä ja trendeistä – tekoäly tarjoaa uskomattoman tehokkuuden ja tarkkuuden. Asiakkaamme voivat tuoda esiin relevantteja tietoja kymmenen kertaa nopeammin verrattuna SharePointin kokotekstihakuun."
— Tom Puch, vanhempi johtaja, Baker Tilly Digital | Labs

"Tekoäly mahdollistaa vastausten poimimisen suoraan jäsentämättömästä tiedosta useissa arkistoissa ja sillä on potentiaalia nopeuttaa tarkkojen, entistä parempien vastausten toimittamista asiakkaillemme. W on innoissaan tutkia tekoälyn ja älykkään haun yhdistelmää keskustelukontekstin ja tehtäväautomaation kanssa, jonka tarjoamme tehokkaan työntekijäkokemuksen luomiseksi."
— Gillian McCann, Workgrid Softwaren pilvisuunnittelusta ja tekoälystä vastaava johtaja

"JPMorgan Chase on löytänyt tavan säästää laillisissa menoissa.
Bloomberg Newsin mukaan pankki käyttää uutta ohjelmistoa nimeltä "COIN" - lyhenne sanoista Contract Intelligence - kaupallisten lainasopimusten tarkistamiseen.
Ohjelmisto tarkistaa asiakirjat sekunneissa ja tekee työtä, joka vaati aikoinaan 360,000 XNUMX työtuntia lakimiehiltä ja lainaviranomaisilta, tarina kertoo.

Keskeiset virstanpylväät, joita tekoäly ja ML voivat auttaa lakialalla

 • Tietojen purkaminen
 • Automaattinen käännös (tarvittaessa)
 • Tietojen ymmärtäminen
 • Lisätty tekoäly (A2I)
 • Älykäs tiedonhaku
 • Tekoälypohjainen asiakirjojen vertailu, sopimusanalyysi

Muutamia keskeisiä kohtia, joita kannattaa harkita

 • Kuvittele, jos sinulla olisi asianajaja, joka voisi lukea ja ymmärtää 100,000 24 sivua ja käyttää näitä tietoja työskennellen 7/XNUMX eikä koskaan väsynyt.
 • Z-sukupolvi, nuoremmat lakimiehet, kaikki haluavat työskennellä seksikkäiden projektien parissa. Pitääkö asianajajienne tarkastella jokaista sopimusta erikseen?
  Työntekijän moraali, varsinkin due diligence -työssä
 • Haluatko odottaa?
 • On ajan kysymys, milloin suuret asianajotoimistot tarjoavat oikeudellista neuvontaa pienemmille asiakkaille tekoälyn pohjalta. Sitten siitä tulee heille kannattavaa.
v500 Systems | yritysten tekoälyratkaisuja

Asiakirjojen tarkastelusta strategiseen suunnitteluun: Tekoäly muuttaa lakia monilla tavoilla

Mitä lakiasiantuntijat sanovat?

Asiamme tukemiseksi löysimme joitakin merkittäviä huomioita lakialan viranomaisilta.

Laki on monella tapaa erityisen suotuisa tekoälyn ja koneoppimisen soveltamiselle. Tämä johtuu siitä, että koneoppiminen ja laki toimivat hämmästyttävän samankaltaisten periaatteiden mukaan: ne katsovat historiallisia esimerkkejä saadakseen pääteltyä sääntöjä, joita voidaan soveltaa uusiin tilanteisiin.

"Uskomme, että lakialan ammattilaisten pitäisi pystyä hyödyntämään suuria tietojoukkoja tietoisempia päätöksiä kuten markkinoinnin ja myynnin ammattilaiset ovat tehneet vuosia”, Clearlawin toimitusjohtaja Jordan Ritenour sanoi.

Nämä järjestelmät on suunniteltu toimimaan ihmisen kanssa silmukassa: ihmislakimies tarkistaa tekoälyn analyysin ja tekee lopulliset päätökset sopimuskielestä.

"Nämä ratkaisut auttavat lakitiimejä purkamaan sopimusten tarkistamisen ja linjaamisen arkipäiväisiä näkökohtia, jotta he voivat keskittyä tehokkaampaan työhön", sanoi Lawgeexin toimitusjohtaja Noory Bechor. ”Tekoälyteknologia laajentaa viime kädessä asianajajan roolia kapeasta keskittymisestä riskien vähentämiseen strategisempaa sitoutumista yritysten aloitteisiin."

Huomattavassa määrin yritykset toimivat nykyään hämärässä yksityiskohtien suhteen heidän sopimussuhteitaan. AI tarjoaa mahdollisuuden ongelman ratkaisemiseksi. Rakennetaan NLP-pohjaisia ​​ratkaisuja, jotka poimivat ja kontekstualisoivat kriittistä tietoa yrityksen koko sopimusjoukosta, jolloin sidosryhmien on koko organisaatiossa helppo ymmärtää sen luonne. yrityssitoumuksia.

Kun otetaan huomioon laillisten markkinoiden koko, tämä on merkittävä mahdollisuus arvon luomiseen. Lisäksi, kun tekoäly, erityisesti luonnollisen kielen prosessointi, kypsyy edelleen, se avaa valtavia mahdollisuuksia muuttaa ja elvyttää lakialaa.

 

 

 

Valmis aloittamaan?


Asiakirjan vertailu | Lakiteknologia | Oikeusprosessien automatisointi | Tietoihin perustuva päätöksenteko | Asiakirjan tarkistus | Legal Data Analytics | Tehokas asiakirjojen vertailu | Tarkka asiakirjojen vertailu | Tekoälyllä toimivien asiakirjojen vertailu | Lakialan muutos | Innovatiiviset juridiset ratkaisut | Digitaalinen muutos lakialalla | Automatisoitu asiakirjojen vertailu | Koneoppiminen oikeuskäytännössä | Tekoäly ja lakiteollisuuden tulevaisuus | Asianajotoimisto | Lakiteknologia | Tekoäly (AI) | Syleillään tulevaisuutta | Työskentely edistyneiden teknologian tarjoajien kanssa | Oikeudellinen innovaatio | AI-integraatio | Oikeudellinen asiantuntemus | Laillinen tuottavuus | Tekniset hevosvoimat | Luotetut ratkaisut | Ihmisen älykkyys | Oikeudellinen tutkimus | Ajankohtaiset haut | Älykkäämpi analytiikka | Intuitiivinen työnkulku | Technology Pace | Hype of Innovation | Teollisuuden asiantuntemus | Luotettuja vastauksia | LegalTech Solutions | Oikeuskäytännön hallinta | Oikeusprosessien automatisointi | Lakitoimintojen virtaviivaistaminen | Lakitietojen analyysi ja näkemykset | Oikeudellisten asiakirjojen hallinta | Tekoäly laissa | Kyberturvallisuus asianajotoimistoille | Oikeudellinen tutkimus ja löytö | Asiakasviestintä- ja yhteistyötyökalut asianajotoimistoille

Ota seuraava askel kohti tulevaisuutta tekoälyn ja oikeustekniikan avulla!

Ota meihin yhteyttä jo tänään selvittääksesi, kuinka innovatiiviset työkalumme voivat mullistaa tietojesi tarkkuuden. Asiantuntijamme ovat täällä vastaamassa kaikkiin kysymyksiisi ja opastamassa sinua kohti tehokkaampaa ja tehokkaampaa tulevaisuutta.

Tutustu koko palveluvalikoimaamme aloitussivullamme AIdot.Cloudissa – jossa älykäs haku ratkaisee yritysongelmia.

Muuta tapasi löytää tietoja älykkäällä kognitiivisella haulla. Huippuluokan tekoäly- ja NLP-teknologiamme pystyy nopeasti ymmärtämään monimutkaisimmatkin oikeudelliset, taloudelliset ja lääketieteelliset asiakirjat ja tarjoavat sinulle arvokkaita näkemyksiä yksinkertaisella kysymyksellä.

Virtaviivaista asiakirjojen tarkistusprosessisi asiakirjavertailutuotteemme avulla. Säästä aikaa ja vaivaa tarkistamalla vaivattomasti tuhansia sopimuksia ja lakiasiakirjoja tekoälyn ja NLP:n avulla. Saat sitten kaikki tarvitsemasi vastaukset yhdessä, helposti luettavassa raportissa.

Oletko valmis näkemään, kuinka tekoäly voi toimia sinulle? Varaa tapaaminen kanssamme jo tänään ja koe virtuaalinen kahvi erilailla.

Tutustu tapaustutkimuksiimme ja muihin viesteihimme saadaksesi lisätietoja:

Tekoäly, automaatio auttaa lakimiehiä tarkistamaan tonnia asiakirjoja fuusioiden ja yritysostojen nopeuttamiseksi

Avaa tuottavuuden voima: Ota selvää, kuinka älykäs asiakirjankäsittelyratkaisu voi mullistaa lakialan

Tekoälyn arvon maksimointi asianajotoimistoympäristössä

Mitä asianajajat, asianajotoimistot haluavat tekoälyltä?

Tekoälyn omaksuminen: kustannussäästöjä ja tehokkuusetuja asianajotoimistoille

Miksi lakimiehet, lakimiehet, lakimiehet ja avustajat tarvitsevat tekoälyä päivittäin?

Älykäs haku ja tekoäly: oikeudellisen tutkimuksen muuttaminen ja lakimiesten voimaannuttaminen

#tekoäly #muutos #laki #lakitekniikka #lakimiehet #lakitoimistot

MC

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT

07 | 05 | 2024

Mitä myymme?

Tutustu tekoälyn asiakirjojen ymmärtämiseen aiMDC:n avulla. Virtaviivaista työnkulkua, paranna tarkkuutta ja säästä aikaa innovatiivisilla ominaisuuksilla, kuten useiden asiakirjojen vertailu ja Show Highlights. Sano hyvästit manuaaliselle asiakirjojen käsittelylle ja hei tehokkuudelle ja oivallukselle
05 | 05 | 2024

Kuinka kauan kestää tulla luovaksi

Tutki tekoälyn muuntavaa voimaa, joka nopeuttaa matkaa kohti luovuutta. Tehtävien virtaviivaistamisesta inspiraation tarjoamiseen, tekoäly muokkaa innovaatiomaisemaa, jolloin ihmiset voivat vapauttaa luovan potentiaalinsa ennennäkemättömällä tavalla
01 | 05 | 2024

Älykäs tapa kysyä tekoälyä

Tutustu tarkkuuskyselyn taiteeseen valjastaa tekoäly dokumenttien analysointiin. Selvitä strategioita oivallusten maksimoimiseksi ja tiedonkeruuprosessien virtaviivaistamiseksi
27 | 04 | 2024

Yksityiskohdat Rakenna luottamusta: AI on erittäin hyvä Details | 'QUANTUM 5' S1, E10

Sukella tekoälypohjaisen asiakirjankäsittelyn maailmaan ja tutki, kuinka sen huolellinen huomio yksityiskohtiin rakentaa luottamusta varmistamalla tarkkuuden ja luotettavuuden