12 | 12 | 2021

Kattava näkemys tekoälystä laissa ja oikeuskäytännössä

Tutustu tekoälyn mullistavaan vaikutukseen lakiin ja oikeuskäytäntöihin: Hanki kattava näkymäsi nyt!

esittely

Tekoäly (AI) on mullistanut sen, kuinka monta toimialaa toimii, eikä lakiala ole poikkeus. Tekoälyn integroiminen lakiin ja oikeuskäytäntöön voi merkittävästi parantaa lakipalvelujen tehokkuutta, tarkkuutta ja saavutettavuutta. Tekoälyllä on kyky käsitellä valtavia tietomääriä ja automatisoida toistuvia tehtäviä, ja se voi muuttaa lakialaa ja luoda uusia mahdollisuuksia asianajajille ja asianajotoimistoille.

Tämän kattavan näkemyksen tekoälystä laissa ja oikeuskäytännössä on tarkoitus antaa selkeä käsitys tekoälyn käytöstä alalla ja sen mahdollisista vaikutuksista oikeuden tulevaisuuteen. Tutkimme tekoälyn nykytilaa lakialalla, sen etuja ja haasteita sekä mitä tulevaisuus voi tuoda tullessaan tälle nopeasti kehittyvälle alalle. Valmistaudu siis sukeltamaan tekoälyn jännittävään maailmaan ja selvittämään, kuinka se voi muuttaa tapaasi harjoittaa lakia.

v500 Systems | edistynyt juridisen teknologian toimittaja

Maksimoi asianajotoimistosi tulot: todistettuja strategioita pysyäksesi kilpailun edellä

Päätarina

Tekoälyllä on potentiaalia parantaa merkittävästi tapaa, jolla asianajotoimistot ja juridiset kumppanit suhtautuvat työhönsä. Automatisoimalla arkipäiväisiä ja toistuvia tehtäviä, tekoäly antaa lakialan ammattilaisille mahdollisuuden keskittää aikansa ja energiansa korkeamman tason strategiseen ajatteluun ja päätöksentekoon. Tämä lisää tuottavuutta ja parantaa niiden tarjoamien lakipalvelujen laatua.

Yksi tekoälyn tärkeimmistä eduista lakialalla on sen kyky käsitellä suuria tietomääriä nopeasti ja tarkasti. Tämä on erityisen hyödyllistä sopimusten tarkastelussa, dokumenttien hallinnassa ja juridisessa tutkimuksessa, jossa tekoäly voi analysoida valtavia määriä tietoa ja tunnistaa tärkeitä yksityiskohtia murto-osassa ihmiseltä tarvittavasta ajasta. Tämä ei ainoastaan ​​säästä aikaa, vaan myös vähentää inhimillisten virheiden riskiä ja parantaa tulosten tarkkuutta.

Lakikumppaneiden ja asianajotoimistojen tulisi harkita investoimista tekoälypohjaisiin työkaluihin ja järjestelmiin hyödyntääkseen tekoälyä organisaatioissaan. Tämä antaa heille mahdollisuuden virtaviivaistaa prosessejaan ja parantaa tehokkuuttaan, mikä auttaa heitä pysymään kilpailun edellä ja vastaamaan asiakkaidensa jatkuvasti kasvaviin vaatimuksiin. Lisäksi lakiammattilaisten on pysyttävä ajan tasalla tekoälyteknologian viimeisimmistä kehityksestä ja ymmärrettävä, kuinka sitä voidaan käyttää käytäntönsä parantamiseen.

Lopuksi lakikumppanien ja asianajotoimistojen tulisi omaksua tekoälyyn perustuva ajattelutapa ennakoivasti. Tämä edellyttää uusien teknologioiden omaksumista, avoimuutta muutokselle ja valmiutta oppia ja kehittyä jatkuvasti. Näiden toimien avulla lakikumppanit ja asianajotoimistot voivat pysyä kärjessä nopeasti muuttuvassa oikeusympäristössä ja hyödyntää tekoälyä saavuttaakseen liiketoimintatavoitteensa ja tuottaakseen parempia asiakastuloksia.

Mielenkiintoisia faktoja ja tilastoja johtavilta konsulttiyrityksiltä aiheesta tekemästä tutkimuksesta: Miten lakitoimistot hyötyvät jo tekoälystä laissa ja oikeuskäytännössä:

 1. Deloitten tekemän tutkimuksen mukaan 86 % asianajotoimistoista uskoo, että tekoälyllä tulee olemaan merkittävä rooli Lawin tulevaisuudessa, ja 59 % yrityksistä on jo investoinut tekoälyteknologiaan.
 2. McKinsey & Companyn tutkimuksessa todettiin, että tekoälyllä toimiva dokumenttien tarkistus voi säästää jopa 80 % perinteisten asiakirjojen tarkistusmenetelmien ajasta ja kustannuksista.
 3. PwC:n raportissa arvioitiin, että tekoäly voisi automatisoida jopa 30 prosenttia asianajajan tehtävistä, mikä vapauttaa arvokasta aikaa arvokkaampiin toimintoihin, kuten asiakkaiden sitouttamiseen ja liiketoiminnan kehittämiseen.
 4. Legaltech Associationin tekemän tutkimuksen mukaan 72 % asianajotoimistoista uskoo, että tekoäly tuo merkittäviä parannuksia niiden toimintaan, mukaan lukien lisää tuottavuutta ja tarkkuutta.
 5. Thomson Reutersin tutkimuksessa todettiin, että tekoälyn käyttö juridisessa tutkimuksessa voi vähentää tutkimustehtäviin käytettyä aikaa 47 prosenttia, jolloin asianajajat voivat käyttää enemmän aikaa laskutettaviin toimintoihin.
 6. Accenturen raportin mukaan tekoälyä ottavat lakitoimistot voivat kokea jopa 50 prosentin tuottavuuden kasvua, jolloin ne voivat tehdä enemmän työtä ja kasvattaa tulojaan.
 7. American Bar Associationin tekemässä tutkimuksessa 68 prosenttia lakimiehistä oli sitä mieltä, että tekoäly vaikuttaisi merkittävästi lakimiehiin seuraavien viiden vuoden aikana, ja 57 prosenttia lakimiehistä uskoo, että tekoäly automatisoi monia lakimiesten tällä hetkellä suorittamia tehtäviä.

Nämä tilastot osoittavat, että tekoälyä käyttävät lakitoimistot näkevät jo merkittäviä etuja tehokkuuden lisääntymisenä, kustannusten pienentymisenä ja tarkkuuden parantuneena. Tekoälytekniikan jatkuvan kehittymisen myötä nämä edut todennäköisesti kasvavat tulevaisuudessa, mikä tekee siitä jännittävän ja muuttavan ajan juridiselle teollisuudelle.

v500 Systems | yritysten tekoälyratkaisuja

Lopullinen opas asianajotoimistosi tulojen kasvattamiseen ja kilpailun parantamiseen


Tekoälyyritykset jatkavat teknologian kehittämistä, joka hallitsee työläitä tehtäviä eri toimialoilla parantaakseen nopeutta ja tarkkuutta. Esimerkiksi lakisektorilla – tekoäly löysi tiensä auttamaan asianajajia ja heidän asiakkaitaan.

Kasvava kiinnostus tekoälyn soveltamiseen laissa muuttaa hitaasti ammattia ja tehostaa avustajien ja lakitutkijoiden työtä.

Asianajotoimistot ja asiantuntijapalveluorganisaatiot, jotka haluavat tehdä yritykselleen parhaan päätöksen tekoälyinnovaatioiden aikakaudella, käyttävät tiedonhaku- ja neuvontapalveluita arvioidakseen, missä tekoäly voi vahvistaa ammattilaistensa työnkulkua. Tässä blogikirjoituksessa haluamme selittää, kuinka tekoälyä sovelletaan tällä hetkellä lakimiesammateissa ja kuinka uusin teknologia yrittää virtaviivaistaa työmenetelmiä.
Jotkut ovat ydinalueita, joilla tekoäly voi hyödyttää asianomaisia ​​lakitoimistoja.

 • Lakimiesten avustaminen due diligence -tarkastuksessa ja tutkimuksessa, tiedonhaussa.
 • Tarjoaa lisänäkemyksiä ja "pikakuvakkeita" analytiikan avulla ja laajan dokumentaation ymmärtäminen
 • Luovien prosessien automatisointi (mukaan lukien kirjoitus ja luokittelu) juridisessa työssä
 • Asiakirjan vertailu (asiakirjan tarkistus), peruskopio satojen vastaavien sopimusten kanssa

Tekoälyn nykyaikainen kehitys lupaa oikeuskäytännössä eri sovelluksissa, ja tämä trendi jatkaa kasvuaan tulevina vuosina.


Tekoäly asianajotoimiston päivittäisessä toiminnassa

Tilastojen ja asianajotoimistojen arvioinnin perusteella nykyiset tekoälyn käyttöönotot näyttävät kattavan kuusi korkean tason aluetta, jotka ovat:

 • Due Diligence, Faktanhaku – Oikeudenkäynnit suorittavat asianmukaista huolellisuutta tekoälyn räätälöityjen työkalujen avulla taustatietojen paljastamiseksi. Prosessi voi sisältää sopimusten tarkastelun, oikeudellisen tutkimuksen ja sähköisen löydön.
 • Ennustetekniikat – Tekoälyohjelmisto, joka tuottaa tuloksia, jotka ennustavat oikeudenkäyntien tuloksia nykyisten ja historiallisten tietojen perusteella.
 • Lakianalyysi – Asianajajat voivat käyttää tietopisteitä aikaisemmasta oikeuskäytännöstä, voitto/tappio-suhteista ja tuomarin historiasta koneoppimisen avulla ymmärtääkseen trendejä ja malleja.
 • Asiakirjojen automaatio – Asianajotoimistot käyttävät ohjelmistomalleja tietojen syöttämiseen perustuvien täytettyjen asiakirjojen luomiseen.
 • Teollis- ja tekijänoikeudet – Tekoälytyökalut ohjaavat lakimiehiä arvioimaan suuria IP-salkkuja ja ottamaan oivalluksia sisällöstä.
 • Asiakirjan tarkistus (vertailu) – Tekoälyn, ML:n ja Natural Language Processingin (NLP) avulla tuhansia asiakirjoja voidaan tarkastaa Master Copylla sekunneissa.
v500 Systems | yritysten tekoälyratkaisuja

Tekoälyn nykyaikainen kehitys lupaa oikeuskäytännössä eri sovelluksissa, ja tämä trendi jatkaa kasvuaan tulevina vuosina.


Due Diligence

Lakialalla, kun on kyse due diligencesta, yksi asianajajien asiakkaidensa puolesta suorittamista ensisijaisista tehtävistä on tosiasioiden ja lukujen vahvistaminen ja oikeudellisen tilanteen perusteellinen arviointi. Tämä huolellinen due diligence -prosessi on välttämätön, jotta asiakkaat voivat neuvoa älykkäästi heidän vaihtoehdoistaan ​​ja toimistaan.

Kurssi voi olla aikaa vievä ja työläs, sillä laaja due diligence voi vaikuttaa positiivisesti osakkeenomistajien pitkän aikavälin tuottoon. Lakimiesten on suoritettava laaja-alainen tutkimus mielekkäiden tulosten saamiseksi. Valitettavasti asianajajat ovat alttiita virheille ja epätarkkuuksille tehdessään pistokokeita.

Ennustetekniikat

Tutkijoiden tilastollinen malli osoittautui paremmaksi ennustajaksi ennustamalla oikein 75 prosenttia tuloksista verrattuna asiantuntijan 59 prosentin tarkkuuteen. Vaikka tietyllä toimialalla on erilaisia ​​ongelmia, usein ennakoivan analytiikan lisäkäyttötapauksia löytyy Pankkitoiminnan Predictive Analyticsista. Tämä valaisee tekoälyohjelmia, jotka käyttävät ennakoivaa analytiikkaa ratkaisemaan todellisia ongelmia.

Lakianalyysi

Oikeudenkäyntiasiakirjat ja asiakirjamerkinnät tarjoavat lisänäkemyksiä asianajajien riita-asioissa. Nykyiset tekoälyn räätälöidyt työkalut väittävät, että nykypäivän ohjelmistotuotteet voivat löytää ja poimia tärkeitä tietopisteitä näistä asiakirjoista väitteiden tueksi.

Asiakirjojen automaatio

McKinseyn raportin mukaan tietotyön automaatio tulee todennäköisesti olemaan yksi suurimmista maailmantalouden häiritsejistä.
Myös asianajotoimistot ovat alkaneet omaksua tällaista tekniikkaa laatimalla asiakirjoja automatisoitujen sovellusten kautta. Lukuisat ohjelmistotalot väittävät, että tekoäly luo minuuteissa lopullisen asiakirjan, joka voi viedä päiviä työvaltaisen ihmisen laatimisen vuoksi. Tämä tekniikka otettiin käyttöön pankkisektorilla.

v500 Systems | yritysten tekoälyratkaisuja

Keksi uudelleen asianajotoimistosi tulostrategia: innovatiivisia ratkaisuja pysyäksesi edellä ruuhkaisilla markkinoilla

 


Immateriaalioikeudet

Patenttien turvaamisessa tekijänoikeudet ja tavaramerkit on usein parasta jättää asianajajan laajalle asiantuntemukselle. Koko patenttihakemusprosessi voi olla monissa tapauksissa pitkä ja työläs. Esimerkiksi perinteinen tuotemerkki- ja patenttihaku edellyttää satojen, ellei tuhansien asiakirjojen tutkimista ja analysointia manuaalisen tutkimuksen avulla ja pitäen jälleen mielessä, että patenttihakemukset ovat aikaherkkiä.
Tekoäly voi automatisoida tämän prosessin nopeasti, löytää oleelliset tiedot minuuteissa, vertailla lukuisia asiakirjoja, kompensoida asianajajan taakkaa ja tuottaa paljon paremman tarkkuuden.

Asiakirjan tarkistus (vertailu)

Asiakirjojen vertailu on yleinen tehtävä missä tahansa asianajotoimistossa. Yleensä sen tekevät nuoremmat lakimiehet tai avustajat. Työläs ja aikaa vievä tehtävä, jossa on vain muutama asiakirja verrattavissa alkuperäiseen kopioon. Monissa tapauksissa tietueet ovat hyvin samankaltaisia; Tavoitteena on kuitenkin löytää 20-30 toistuvaa kriteeriä sadan tai useamman asiakirjan joukosta. Asianajotoimistojen on varmistettava tietojen paikkansapitävyys ennen niiden luovuttamista asiakkaalle. Natural Language Processing (NLP) ja Machine Learning (ML) voivat tarkistaa satojen tai tuhansien asiakirjojen kapasiteetissa tiedot muutamassa minuutissa, mikä kestää yleensä viikkoja tai kuukausia, käyttämällä vanhoja menetelmiä murto-osalla hinnasta.

 

 

Valmis aloittamaan?


Tehokkuus | Tarkkuus | Automaatio | Innovaatiot | Tuottavuus | Kilpailuetu | Kustannustehokkuus | Skaalautuvuus | Personointi | Käyttöönottovalmis AI | Koulutus ja tuki | Tekoäly | Tulot | Tekoälypohjaiset lakipalvelut | Tekoälyllä toimiva asianajotoimisto | AI Legal Technology | Tekoäly oikeuskäytännössä | Tekoäly lakiasiantuntijoille | Tekoälyavustetut lakitoimistot | AI lakikustannussäästöt | AI Legal Process Automation | Tekoäly juridisessa liiketoiminnan kehittämisessä | AI Legal Research | Tekoälyllä täydennetty lakityö | AI Legal Analytics | AI Legal Document Review | AI Legal Contract Management | AI Legal e-Discovery | AI Legal Compliance | AI Legal Chatbotit | AI Legal Forecasting

Ota seuraava askel kohti tulevaisuutta tekoälyn ja oikeustekniikan avulla!

Ota meihin yhteyttä jo tänään selvittääksesi, kuinka innovatiiviset työkalumme voivat mullistaa tietojesi tarkkuuden. Asiantuntijamme ovat täällä vastaamassa kaikkiin kysymyksiisi ja opastamassa sinua kohti tehokkaampaa ja tehokkaampaa tulevaisuutta.

Tutustu koko palveluvalikoimaamme aloitussivullamme AIdot.Cloudissa – jossa älykäs haku ratkaisee yritysongelmia.

Muuta tapasi löytää tietoja älykkäällä kognitiivisella haulla. Huippuluokan tekoäly- ja NLP-teknologiamme pystyy nopeasti ymmärtämään monimutkaisimmatkin oikeudelliset, taloudelliset ja lääketieteelliset asiakirjat ja tarjoavat sinulle arvokkaita näkemyksiä yksinkertaisella kysymyksellä.

Virtaviivaista asiakirjojen tarkistusprosessisi asiakirjavertailutuotteemme avulla. Säästä aikaa ja vaivaa tarkistamalla vaivattomasti tuhansia sopimuksia ja lakiasiakirjoja tekoälyn ja NLP:n avulla. Saat sitten kaikki tarvitsemasi vastaukset yhdessä, helposti luettavassa raportissa.

Oletko valmis näkemään, kuinka tekoäly voi toimia sinulle? Varaa tapaaminen kanssamme jo tänään ja koe virtuaalinen kahvi erilailla.


Tutustu tapaustutkimuksiimme ja muihin viesteihimme saadaksesi lisätietoja:

Tekoäly muuttaa oikeusalan

Tekoälyn arvon maksimointi asianajotoimistoympäristössä

Tekoälyn omaksuminen: kustannussäästöjä ja tehokkuusetuja asianajotoimistoille

Tekoäly ja automaatio auttavat lakimiehiä tarkistamaan tonnia asiakirjoja nopeuttaakseen sulautumisia ja yritysostoja.

Avaa tekoälyn salaisuudet: Ota selvää, kuinka asianajotoimistosi voi kasvattaa tulojasi ja pysyä kilpailun edellä

Avaa tuottavuuden voima: Ota selvää, kuinka älykäs asiakirjankäsittelyratkaisu voi mullistaa lakialan

Lakitoimistot tarvitsevat kattavaa koulutusta ja tukea tekoälyn omaksumiseen

#kattava #näkymät #lakiteknologia #lakitoimistot #hyöty #tekoäly

LC

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT

07 | 05 | 2024

Mitä myymme?

Tutustu tekoälyn asiakirjojen ymmärtämiseen aiMDC:n avulla. Virtaviivaista työnkulkua, paranna tarkkuutta ja säästä aikaa innovatiivisilla ominaisuuksilla, kuten useiden asiakirjojen vertailu ja Show Highlights. Sano hyvästit manuaaliselle asiakirjojen käsittelylle ja hei tehokkuudelle ja oivallukselle
05 | 05 | 2024

Kuinka kauan kestää tulla luovaksi

Tutki tekoälyn muuntavaa voimaa, joka nopeuttaa matkaa kohti luovuutta. Tehtävien virtaviivaistamisesta inspiraation tarjoamiseen, tekoäly muokkaa innovaatiomaisemaa, jolloin ihmiset voivat vapauttaa luovan potentiaalinsa ennennäkemättömällä tavalla
01 | 05 | 2024

Älykäs tapa kysyä tekoälyä

Tutustu tarkkuuskyselyn taiteeseen valjastaa tekoäly dokumenttien analysointiin. Selvitä strategioita oivallusten maksimoimiseksi ja tiedonkeruuprosessien virtaviivaistamiseksi
27 | 04 | 2024

Yksityiskohdat Rakenna luottamusta: AI on erittäin hyvä Details | 'QUANTUM 5' S1, E10

Sukella tekoälypohjaisen asiakirjankäsittelyn maailmaan ja tutki, kuinka sen huolellinen huomio yksityiskohtiin rakentaa luottamusta varmistamalla tarkkuuden ja luotettavuuden